04.03.2024, Понедельник

Ҳүрметли пуқаралар!


Муҳаммед ал-Хорезмий атындағы Ташкент информациялық технологиялары университети Нөкис филиалында оқып атыр¬ған 1 ҳәм 4-курс студентлердиң ата-аналары ушын 2019-жылдың 13-январь екшемби күни, 2 ҳәм 3-курс студентлердиң ата-аналары ушын 2019-жылдың 20-январь күни филиал бас имаратында «Ашық есиклер» күни болып өтетуғынлығын жәриялайды.
Мәнзил: Нөкис қаласы, А.Досназаров көшеси, 74-жай.