09.06.2023, Пятница

Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеӊеси жанындағы Қарақалпақстан Республикасы аймағында қала әтирапы ҳәм қалалар аралық автотранспорт жөнелислеринде жолаушылар тасыуды шөлкемлестириу комиссиясы 2018 жыл «23» март, саат 10-00 де жолаушылар тасыу транспортында хызмет көрсетиуге шәртнамалар дүзиу ҳуқықын алыу ушын, Нөкис қаласы, Турткул гузары номерсиз жай, «Узавтодәрьятранс» агентлиги ҚР басқармасы имаратында ашық тендер таӊлауы өткериледи.1.   Ашық тендерде белгиленген тәртипте Өзбекстан Республикасы аймағында дизимнен өткерилген, мәмлекетлик салық хызметлер уйымлар есабында турыушы  автомобиль транспортында тийисли рәуиште қала әтирапы, қалалар аралық жөнелислерде жолаушы тасыуды әмелге асырыу ҳуқықын бериуши лицензия ҳәмде тендер усынысларында усыныс етилген ҳәр бир автотранспорт қуралы ушын лицензия карточкаларына ийе болған ҳәр қандай юридик тәреп қатнасыуы мүмкин. Тендер қатнасыушысы бир автотранспорт қуралын ҳәр қыйлы жөнелислерге усыныс етиуге ҳақлы емес. Сапластырыу ямаса банкротлық басқышында турған яки мүлкине арест салынған талапкерлердиӊ тендерде қатнасыуына жол қойылмайды.

2.   Ашық тендер таӊлауына төмендеги жөнелислер қойылады: 

Т/Р

Жөнелис номери

Жөнелис атамасы

Жөнелис түри

1

ШАЙ-219

Хожели-Нөкис

Автобус жөнелиси

2

ШАЙ-310

Торткул-Мечикли

Автобус жөнелиси

3

ШАЙ-328

Торткуль-Гулистан АПЖ

Автобус жөнелиси

4

ШАЙ-249

"Турткул-Мискин"

Автобус жөнелиси

5

ШАЙ-289

Нөкис-Тахиаташ

Автобус жөнелиси

6

ШАЙ-289

Тахиатас-Нөкис ТЖВ

Автобус жөнелиси

7

ШАЙ-418

Шымбай-Нөкис

Автобус жөнелиси

8

ШАЙ-301

Алтынкол ДФХ-Конырат

Автобус жөнелиси

9

ШАЙ-302

Бостан АС-Науайы ОФЙ

Автобус жөнелиси

10

ШАЙ-333

Гулистан-БостанУйқалааралы

Автобус жөнелиси

11

ШАЙ-347

Нөкисгоне кала-Акмангыт

Автобус жөнелиси

12

ШАЙ-251

Хожели-Каракалпакстан ДФХ

Автобус жөнелиси

13

ШАЙ-280

Беруний-Махтумкулы

Автобус жөнелиси

14

ШАЙ-295

Нөкис-Хамза

Автобус жөнелиси

15

ШАЙ-330

НөкисГ.к-Дарсан ДФХ

Автобус жөнелиси

16

ШАЙ-201

Турткул-Уллыбаг

Автобус жөнелиси

17

ШАЙ-210

Шымбай-Каракалпак ДФХ

Автобус жөнелиси

18

ШАЙ-376

Турткул-Куна к-Шорахан

Автобус жөнелиси

19

ШАЙ-300

Конырат АС-Тан Нуры

Автобус жөнелиси

20

ВХ-520

Нукус-Канликул

Автобус жөнелиси

21

ВХ-505

Нөкисгоне кала-Порлытау АПЖ

Автобус жөнелиси

22

ВХ-515

Гулистан ОФЙ (Жинганоркали)-Бостан АС

Автобус жөнелиси

23

ВХ-521

Нөкис-Мангыт-Нөкис

Автобус жөнелиси

24

ВХ-524

Конырат-Хожели

Автобус жөнелиси

25

ВХ-506

Конырат-Порлытау АПЖ

Автобус жөнелиси

26

ВХ-572

Каракалпакия елаты-Конырат

Автобус жөнелиси

27

ШЙТ-203

Бостан-Торткуль (Гулдирсин)

Жөнелисли такси жөнелиси

28

ШЙТ-247

Нөкис-Кутанкол (Акмангыт)

Жөнелисли такси жөнелиси

29

ШЙТ-249

Торткуль-Мискин

Жөнелисли такси жөнелиси

30

ШЙТ-402

Канлыкул-Киндикузек ДФХ

Жөнелисли такси жөнелиси

31

ШЙТ-215

Шымбай-Кызылозек (октябрь айл)

Жөнелисли такси жөнелиси

32

ШЙТ-305

Шымбай-Шымбай ДФХ

Жөнелисли такси жөнелиси

33

ШЙТ-326

Шымбай-Таза жол

Жөнелисли такси жөнелиси

34

ШЙТ-210

Шымбай-Каракалпак ДФХ

Жөнелисли такси жөнелиси

35

ШЙТ-423

Мангыт-Кипчак

Жөнелисли такси жөнелиси

36

ШИТ-424

Мойнак АС-Мрс ОФЙ

Жөнелисли такси жөнелиси

37

ШЙТ-422

Нөкисгоне кала-Водник

Жөнелисли такси жөнелиси

38

ШИТ-425

Турткул АС-Ауганауыл

Жөнелисли такси жөнелиси

39

ШИТ-234

Конырат-Хорезм ДФХ

Жөнелисли такси жөнелиси

40

ШЙТ-230

Конырат-Шоманай болим (Устирт)

Жөнелисли такси жөнелиси

41

ШЙТ-243

Беруний-Азат ДФХ

Жөнелисли такси жөнелиси

42

ШЙТ-342

Беруний-Кыятабад

Жөнелисли такси жөнелиси

43

ШЙТ-394

Торткул-Буюм базары Уллы баг

Жөнелисли такси жөнелиси

44

ШЙТ-254

Беруний-Шаббаз ДФХ

Жөнелисли такси жөнелиси

45

ШЙТ-201

Турткул-Улугбек (Уллыбог)ДФХ

Жөнелисли такси жөнелиси

46

ШЙТ-315

Бостан-Акчакол-Шарк жулдызы

Жөнелисли такси жөнелиси

47

ШЙТ-264

КанлыколСарыалтын ДФХ

Жөнелисли такси жөнелиси

48

ШЙТ-349

"Конырат-Канлы ДФХ"

Жөнелисли такси жөнелиси

49

ШЙТ-240

Беруний-Беруний ш/у

Жөнелисли такси жөнелиси

50

ШЙТ-242

Беруний-У.Жуманиязов ДФХ

Жөнелисли такси жөнелиси

51

ШЙТ-281

Беруний-Навоий ДФХ

Жөнелисли такси жөнелиси

52

ШЙТ-328

Турткул-Гулистан

Жөнелисли такси жөнелиси

53

ШИТ-360

Акмангыт-Кегейли АС-Акмангыт

Жөнелисли такси жөнелиси

54

ШИТ-407

БахумМассиви-Мангыт АС-Емлеухана

Жөнелисли такси жөнелиси

55

ШИТ-419

Шымбай-Бозатаумассиви

Жөнелисли такси жөнелиси

56

ВХИТ-507

Нөкис-Конырат-Нөкис

Жөнелисли такси жөнелиси

57

ВХЙТ-521

Нөкис-Мангыт-Нөкис

Жөнелисли такси жөнелиси

58

ЕЙТ-203

Бостан-Турткул-Гулдирсиноркали

Жөнелисли жеӊил такси жөнелиси

59

ЕЙТ-242

Беруний-У.Жуманиязов ДФХ

Жөнелисли жеӊил такси жөнелиси

60

ВХЕЙТ-521

Нукус-Мангыт

Жөнелисли жеӊил такси жөнелиси

61

ВХЕЙТ-538

Хожели-Канликол

Жөнелисли жеӊил такси жөнелиси

62

ВХЕЙТ-278

Даукара-Нөкис

Жөнелисли жеӊил такси жөнелиси

63

ВХЕЙТ-552

Беруний-Нукус-Кунград

Жөнелисли жеӊил такси жөнелиси

64

ВХЕЙТ-553

Турткул-Пахтаабад

Жөнелисли жеӊил такси жөнелиси

 


3. Ашық тендерде қатнасыуды қәлеушилер Комиссияға тендер ҳүжжетлери пакетин алыу ушын Нөкис қаласы, Төрткул гузары номерсиз жай, «Узавтодәрьятранс» Агентлигиниӊ Қарақалпақстан Республикасы баскармасы.  2018 жыл «18» март күни саат 17-00 ден кешикпей комиссияға буйыртпа бериулери, тендер пакетлерине төлемлерин төлеп хәм тендер пакетлерин алып болыуы лазым.

4. Бир пакет биржөнелиске бериледи. Ашық тендерде қатнасыушылар комиссияға тендер хүжжетлери пакетин алыу ушын Нөкис қаласы, Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеӊесиислер Басқармасыныӊ Орайлық банкдеги№ 21504000600538284005 арнаулы е/б (Орайлық банк коди 00015, ИНН 201036035, ОКОНХ 97400) төленеди, тендер ҳүжжетлери пакет иушын биринши пакет еӊ кем исхакысыныӊ ярым есеси 86120 сум, қалған ҳәр бир пакетлер ушын еӊ кем исхакысыныӊ төрттен бир бөлеги 43060 сум.

Қатнасыушы тендерде қатнасыудан бас тартқанда, тендер ҳүжжетлери пакети ушын төленген ҳақ қайтарып берилмейди.

5.    Комиссияға тендер усынысларын (пакетлерин) тапсырыумүддети2018 жыл «22» март күни, саат 17-00 гешекем.

6. Қосымшамағлыуматалыуушын телефон + 99861-225-70-36. Тендер комиссиясы