26.09.2023, Siyshembi

Awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyinsha sekretariat

 

Ministrler Keńesiniń Awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha xatkeriyatining funktsional wazıypaları tuwrısında

 

NIZAM

 

1-bap. Ulıwma qaǵıydalar

 

1. Usı Qaǵıyda Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Sovetiniń Awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha xatkeriyatining (keyingi orınlarda xatkeriyat dep ataladı) funktsional wazıypaların belgileydi.

2. Xatkeriyat Ministrler Sovetiniń funktsional strukturalıq bólindi esaplanadı.

3. Xatkeriyat óz iskerligin Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası Konstitutsiyalari hám nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Húkimleri, qararları hám buyrıqlarına, Ministrler Mákemesiniń qararları hám buyrıqlarına, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń qararları hám basqa hújjetlerine, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Sovetiniń qararları hám buyrıqlarına, sonıń menen birge, usı Qaǵıydaǵa amal etedi.

4. Xatkeriyat óz iskerligin Ministrler Keńesi Baslıǵınıń Awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarı basshılıǵında ámelge asıradı.

5. Xatkeriyat ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlawda Ministrler Sovetiniń basqa strukturalıq bólindileri, mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli mámleketlik hákimiyat shólkemleri, basqa organlar hám shólkemler menen óz-ara xızmetleslikde ámelge asıradı.

 

2-bap. Xatkeriyatning wazıypaları hám funktsiyaları

 

6. Tómendegiler xatkeriyatning tiykarǵı wazıypaları esaplanadı:

Awıl xojalıǵıda ekonomikalıq reformalardı tereńlestiriw, fermerlik háreketin rawajlandırıwdıń jumısların tashkil jetiw hám muwapıqlastırıw, awıl xojalıǵı óndirisin strukturalıq ózgertiwdi támiyinlew;

dıyxanshılıq hám agrotexnologiyalarning aldıńǵı usılların usı jetiw ilajlarını kóriw, awıl xojalıǵı tavar óndiriwshilerine bazar printspları hám mexanizmları tiykarında xızmet kórsetiwshi tarmaqlar, buwınlar hám strukturalardıń iskerligin muwapıqlastırıw;

suw resurslarınan aqılǵa say paydalanıw hám olardan paydalanıw natiyjeliligin asırıw, suwdan paydalanıw hám suw tutınıwınıń bazar printspları hám mexanizmların usı jetiw, suw xojalıǵı obektlerinen paydalanıw jumıslarınıń hám suwǵarılatuǵın jerlerdiń meliorativ jaǵdayını jaqsılaw ilajlarınıń atqarılıwın muwapıqlastırıw;

awıl xojalıǵını, suw xojalıǵını hám orman xojalıǵını rawajlandırıwdıń aymaqlıq programmaların islep shıǵıw jumısların tashkil jetiw, usı tarawlarǵa sırtqı hám jergilikli investitsiyalardı jalb jetiw ilajlarını kóriw;

sharbashılıq, qusshılıq hám balıqchilikning azıq bazasın bekkemlew, naslchilik jumısların rawajlandırıwdıń, haywanlardı jasalma uruglantirish xızmetlerin keńeytiw, zooveterinariya xızmeti kórsetiw tarmaǵını rawajlandırıwdıń jumısların tashkil jetiw;

ipakchilikning azıq bazasın keńeytiw hám bekkemlew, joqarı jemisdor tut jipak qurtını jetistiriw, tiri nawqan jetistiriwdi kóbeytiw;

tábiy resurslardan aqılǵa say paydalanıw hám olardıń saqlanıwı támiyinlew ilajlarını ámelge asırıw, tábiyattı qorǵaw iskerliginiń natiyjeliligin asırıw;

awıl xojalıǵı ónimlerin tayarlaw, saqlaw, dáslepki qayta islew kárxanalarını tashkil jetiw hám ónimlerdi eksport etiw, sonıń menen birge, awılda óndiris hám bazar infratuzilmasi obektlerin rawajlandırıwdıń ilajlarını ámelge asıradı.

7. Xatkeriyat ózine júklengen wazıypalardı orınlaw ushın tómendegi funktsiyalardı ámelge asıradı:

Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası Konstituttsiyalari hám nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń hújjetleri hám tapsırmaları, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń, Ministrler Sovetiniń qararları hám tapsırmaları menen Xatkeriyatga júklengen wazıypalardı orınlaw maydanıdan anıq ilajlardı islep shıǵadı hám ámelge asıradı;

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Toplamınıń tiyisli hizmatlari, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalari, Ózbekstan Respublikasınıń Bas ministri, onıń orınbasarları, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń apparatı, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Sovetiniń xatkeriyatga tiyisli tapsırmaları boyınsha tiyisli analiziy, málimleme, statistikalıq materiallar hám usınıslardı umumlashtiradi hám tayarlaydı;

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Toplamına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalariga, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesi hám Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesiga kórip shıǵıw ushın kirgizetuǵın, sonıń menen birge, Ministrler Keńesi Baslıǵı tárepinen qabıl etiletuǵın tiyisli normativlik-huqıqıy hám basqa hújjetler proektlarini tayarlaydı;

tarawǵa tiyisli tapsırmalardıń atqarılıwın támiyinlew boyınsha tiyisli shólkemlestirilgen ilajlardı hám qadaǵalaw jobaların islep shıǵadı;

mashqalalı máselelerdi hal jetiw hámde Qaraqalpaqstan Respublikası, sonıń menen birge, xatkeriyatga tiyisli tarawlardı rawajlandırıwdıń perspektivalı wazıypaların ámelge asırıw maydanıdan usınıslar hám anıq ilajlardı islep shıǵadı hámde Ministrler Keńesi Baslıǵıǵa hám tikkeley Ministrler Keńesi Baslıǵınıń Awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarına usınıs jetedi;

mámleketlik programmaları ámelge asırılıwı, tarawǵa tiyisli tapsırmalar atqarılıwın támiyinlew boyınsha tiyisli sistemalanǵan maǵlıwmatlar bazasın formalantıradı hám júrgizedi;

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń Awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarı qatnasıwında ótkeriladigan jıynalıslar ótkeriliwin támiyinleydi hám juwapkerlerdi jalb jetken halda jumıslardı muwapıqlastıradı;

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń Awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarı xatkeriyati jumıs rejesin islep shıǵadı hám ámelge asıradı;

fizikalıq hám yuridikalıq adamlardıń shaqırıwların ámeldegi nızamlarǵa muwapıq kórip shıǵadı;

Ministrler Sovetiniń iskerligi tuwrısında jámietshillikti belgilengen tártipte xabarlı etiwdi tashkil jetedi;

xatkeriyatda atqarıw intizomini bekkemlew ilajlarını ámelge asıradı.

8. Xatkeriyat nızam hújjetlerine muwapıq basqa funktsiyalardı da atqaradı.

 

3-bap. Xatkeriyatning huqıqları hám juwapkerligi

 

9. Xatkeriyat ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw ushın tómendegi huqıqlarǵa ega:

Ministrler Sovetiniń Baslıǵı hám orınbasarları talqılawıda kórip shıǵıladıǵan hámde xatkeriyat kepillikine tiyisli hám ıqtıyarındaǵı mámleketlik hám xojalıq basqarıwı keńselerinen, qala hám rayonlar hákimliklerinen, múlkshilik formasından qaramastan, barlıq xojalıq subektlerinen zárúr jaǵdaylarda hár qanday jámietlik shólkemlerinen ámeldegi tártip nızamlar sheńberinde maǵlıwmatlar sorap alıwǵa;

Mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindileri, rayonlar hám qala hákimlikleri, basqa shólkemler, Ministrler Sovetiniń tiyisli strukturalıq bólindilerine operativlik menen hal jetiwdi talap etetuǵın hámde xatkeriyatga júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw menen baylanıslı bolǵan máseleler boyınsha belgilengen tártipte tapsırmalar beriw;

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindileri, rayonlar hám qala hákimlikleri, basqa shólkemlerde, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Keńesi tárepinen qabıl etilgen normativlik-huqıqıy hám basqa hújjetlerdiń atqarılıwı maydanıdan jumıslardı belgilengen tártipte úyreniw;

Qaraqalpaqstan Respublikasında awıl xojalıǵıda ekonomikalıq reformalardı ámelge asırıwda, sonıń menen birge, kompleks kepillikine kiretuǵın barlıq máseleler boyınsha mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, hákimlikler, kárxanalar, shólkemler hám shólkemler jumısın úyreniw hámde olarǵa ámeliy járdem kórsetiw.

10. Xatkeriyatning juwapkerligi:

ózine júklengen wazıypalar hámde funktsiyalardıń sapalı hám waqıtında atqarılıwı;

Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalari qararları, Ózbekstan Respublikası Prezidenti, Ministrler Mákemesi, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Sovetiniń hújjetleri hám tapsırmalarına muwapıq xatkeriyatga tiyisli usınıslar hám hújjetler proektlari hár tárepleme hám waqıtında tayarlanishiga;

mámleketlik shólkemleri hám basqa shólkemler tárepinen Ministrler Keńesine, yaǵnıy xatkeriyatga júkletilgen wazıypalar maydanıdan kirgizetuǵın usınıslar hám hújjetler sapalı hám waqıtında islep shıǵilıwınıń tashkil etilishi, olardıń ekonomikalıq, finanslıq hám huqıqıy ekspertizadan ótkeriliwi, sonıń menen birge, tiykarlanǵan juwmaqlar tayarlanishiga;

Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalari, Ózbekstan Respublikası Prezidenti Toplamı, Ministrler Mákemesi, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Keńesine kórip shıǵıw ushın kirgizetuǵın hújjetler hám usınıslar proektlarini islep shıǵıw hám ekspertizadan ótkeriw sapası, sonıń menen birge, kiritilgen proektlar hám qabıl etilgen qararlar ámelge asırılıwınıń sociallıq-ekonomikalıq saldarlarına;

Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń “Atqarıw intizomini bekkemlew tuwrısında”gi 1999 yil 12 yanvardaǵı 12-sanlı sheshimine muwapıq atqarıw intizomi támiyinleniwine;

Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası nızamları, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararları, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Húkimleri, qararları, buyrıqları hám tapsırmaları, Ministrler Mákemesiniń qararları, buyrıqları hám tapsırmaları, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Sovetiniń qararları hám tapsırmalarınıń xatkeriyatga tikkeley tiyisli mámleketlik shólkemleri hám basqa shólkemler tárepinen atqarılıwı jaǵdayınıń waqıtında úyreniliwi ushın juwap beredi.

 

4-bap. Xatkeriyatning strukturası

 

11. Xatkeriyatning strukturasıǵa xatkeriyat baslıǵı, bas qánige hám jetekshi qánige kiredi.

Xatkeriyatning strukturası Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi tárepinen tastiyiqlanadi.

12. Xatkeriyatning iskerligi usı Qaǵıydaǵa muwapıq tashkil etiladi.

13. Xatkeriyat óz iskerliginde Ministrler Keńesi Baslıǵınıń Awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarına boysunadı.

14. Xatkeriyat baslıǵı Ministrler Keńesi Baslıǵınıń Awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarı usınısnomasi boyınsha Ministrler Keńesi Baslıǵınıń sheshimi menen lawazımǵa tayınlanadı hám lawazımdan azat etiladi.

15. Xatkeriyat hám gruppa xızmetkerleri Ministrler Keńesi Baslıǵınıń Awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarı usınısnomasi boyınsha Ministrler Keńesi Baslıǵınıń sheshimi menen lawazımǵa tayınlanadı hám lawazımdan azat etiladi.

16. Xatkeriyat qaǵıydası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń sheshimi menen tastiyiqlanadi.

 

5-bap. Xatkeriyat iskerligin tashkil etiw

 

17. Xatkeriyat jumısları Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası Konstitutsiyalari hám basqa nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń hújjetleri hám tapsırmalarına, Ministrler Mákemesiniń qararları, buyrıqları hám tapsırmalarına, Ózbekstan Respublikası Bas ministri jáne onıń orınbasarları tapsırmalarına, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Sovetiniń qararları hám tapsırmalarına muwapıq, sonıń menen birge, Ministrler Sovetiniń jumıs jobaları tiykarında tashkil etiladi.

Xatkeriyat óz iskerligin yarım jıllıq hám jıllıq jumıs jobaları tiykarında júrgizedi.

18. Xatkeriyatda hár háptede jıynalıslar ótkerilip, berilgen tapsırmalar, jobalardıń atqarılıwı qadaǵalaw etilib, jańa háptege mólsherlengen jumıslar hám tapsırmalar belgilep alınadı.

19. Xatkeriyatda jumıs júritiliwi, hújjetlerdiń ótiwi xatkeriyat qánigeleri tárepinen alıp bariladı hámde sol haqqında úzliksiz túrde Ministrler Keńesi Baslıǵınıń awıl hám suw xojalıǵı masasalari boyınsha orınbasarına maǵlıwmat berip bariladı.


20. Xatkeriyat baslıǵı:

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarınıń kórsetpesi hám tapsırmalarına tiykarınan jumıstı tashkil jetedi hám tómendegi jumıslardı ámelge asıradı;

awıl xojalıǵıda ekonomikalıq reformalardı tereńlestiriw, fermerlik háreketin rawajlandırıwdıń jumısların tashkil jetiw hám muwapıqlastırıw, awıl xojalıǵı óndirisin strukturalıq ózgertiwdi támiyinlew;

dıyxanshılıq hám agrotexnologiyalarning aldıńǵı usılların usı jetiw ilajlarını kóriw, awıl xojalıǵı tavar óndiriwshilerine bazar printspları hám mexanizmları tiykarında xızmet kórsetiwshi tarmaqlar, buwınlar hám strukturalardıń iskerligin muwapıqlastırıw;

suw resurslarınan aqılǵa say paydalanıw hám olardan paydalanıw natiyjeliligin asırıw, suwdan paydalanıw hám suw tutınıwınıń bazar printspları hám mexanizmların usı jetiw, suw xojalıǵı obektlerinen paydalanıw jumıslarınıń hám suwǵarılatuǵın jerlerdiń meliorativ jaǵdayını jaqsılaw ilajlarınıń atqarılıwın muwapıqlastırıw;

awıl xojalıǵını, suw xojalıǵını hám orman xojalıǵını rawajlandırıwdıń aymaqlıq programmaların islep shıǵıw jumısların tashkil jetiw, usı tarawlarǵa sırtqı hám jergilikli investitsiyalardı jalb jetiw ilajlarını kóriw;

sharbashılıq, qusshılıq hám balıqchilikning azıq bazasın bekkemlew, naslchilik jumısların rawajlandırıwdıń, haywanlardı jasalma uruglantirish xızmetlerin keńeytiw, zooveterinariya xızmeti kórsetiw tarmaǵını rawajlandırıwdıń jumısların tashkil jetiw;

ipakchilikning azıq bazasın keńeytiw hám bekkemlew, joqarı jemisdor tut jipak qurtını jetistiriw, tiri nawqan jetistiriwdi kóbeytiw;

tábiy resurslardan aqılǵa say paydalanıw hám olardıń saqlanıwın támiyinlew ilajlarını ámelge asırıw, tábiyattı qorǵaw iskerliginiń natiyjeliligin asırıw;

awıl xojalıǵı ónimlerin tayarlaw, saqlaw, dáslepki qayta islew kárxanalarını tashkil jetiw hám ónimlerdi eksport etiw, sonıń menen birge, awılda óndiris hám bazar infratuzilmasi obektlerin rawajlandırıwdıń ilajlarını ámelge asıradı.

agrosanoat kompleksı quramındaǵı ministrlik hám shólkemlerden belgilengen wazıypalar boyınsha tiyisli maǵlıwmatlardı talap etedi hámde Ministrler Keńesi dárejesinde atqarılıwı kerek, olardıń xızmet baptaǵı máselelerdi orınlaw ilajlarını kóredi;

Sonıń menen birge, xatkeriyat baslıǵı tikkeley xatkeriyatning basqarıwdı ámelge asıradı, qánigelerdiń iskerligin tashkillashtiradi hám xatkeriyatga júkletilgen wazıypalardı orınlawda shaxsan juwapker esaplanadı;

xatkeriyat jumıs rejesin formalantıradı jáne onıń atqarılıwı maydanıdan qadaǵalawdı ámelge asıradı;

xatkeriyatga júklengen wazıypalardı orınlawda xatkeriyat xızmetker (lar) iga jumıslardı bóliwleydi hám tikkeley atqarılıwın qadaǵalawǵa aladı;

basqarıw apparatıda amal etetuǵın Jollamaǵa tiykarınan, jumıs júrgiziwdiń alıp barılmaqtasını támiyinleydi;

ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw boyınsha Ministrler Keńesi Baslıǵınıń awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarı jumısların tashkil etedi.

Ministrler Keńesine kiritilgen usınıslardıń hámde xatkeriyat iskerligi tarawıǵa kiretuǵın máseleler boyınsha Ministrler Keńesi Baslıǵınıń hújjetleri proektlari kórip shıǵilıwını támiyinleydi, olardıń ekspert tárepten islep shıǵilıwını, qabıl etilgen hújjetlerdiń atqarılıwın qadaǵalaw etedi;

tiyisli mámleketlik shólkemleri hám basqa shólkemler tárepinen usınıs etilgan usınıslardı hám hújjetler proektlarini hár tárepleme analiz etedi, olar boyınsha analiziy materiallardı hám ekspert usınıslarını tayarlaydı, sonıń menen birge, olardıń nızam hújjetlerinde belgilengen tártipte zárúr tárzde keliwilishini támiyinleydi;

materiallar hám hújjetler proektlari tuwrısında belgilengen tártipte Ministrler Keńesi Baslıǵınıń awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarına informaciya beredi;

tiyisli funktsional máseleler hám hújjetler boyınsha sistemalastırılgan maǵlıwmatlar bazası formalantirilishi hám júritiliwinı, onıń úzliksiz túrde jańalanıwın tashkil jetedi;

Ministrler Keńesi Baslıǵı hám Ministrler Keńesi Baslıǵınıń awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarı tárepinen xatkeriyatga júkletilgen wazıypalarǵa daqılı bar máseleler maydanıdan ótkeriladigan jıynalıslar, hár háptedegi apparat jıynalıslarında hám barlıq komissiyalarda hámde xatkeriyat tarawıǵa kiretuǵın máseleler boyınsha ótkeriladigan basqa jıynalıslarda qatnasıw jetedi;

eger xatkeriyat basqarıwshıı waqtınshalıq bolmasa, onıń minnetlemelerin bas qánige waqtınshalıq atqaradı;

awıl hám suw xojalıǵı tarawlarını rawajlandırıwdıń maqsetinde qabıl etilgen Ózbekstan Respublikası Nızamları, Ózbekstan Respublikası Prezidenti Húkim, qarar hám buyrıqları, Ministrler Mákemesi hám Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Keńesi Baslıǵı qararları atqarılıwın tashkil jetedi;

xatkeriyat ıqtıyarındaǵı basshı lawazımlarǵa ámeldegi hám perspektivalı kadrlar rezervin qáliplestiriw maydanıdan usınıslar kiritedi;

rezervge kiritilgen kandidatlerdi tayarlab barıw jumısların tashkil jetedi;

Ministrler Keńesi Baslıǵı hám Ministrler Keńesi Baslıǵınıń awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarınıń tapsırmalarına muwapıq basqa kepilliklerdi ámelge asıradı.

Xatkeriyat basqarıwshıı awıl xojalıǵı kompleksı quramındaǵı ministrlik, basqarma hám shólkemlerdń iskerligin muwapıqlastıradı.


21. Bas qánige:

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarı hám xatkeriyat baslıǵınıń kórsetpesi hám tapsırmalarına tiykarınan jumıstı tashkil jetedi hám tómendegi jumıslardı ámelge asıradı:

Xatkeriyat baslıǵı bolmaǵan dáwirinde onıń wazıypasın atqaradı.

Qaraqalpaqstan Respublikasında Awıl hám orman xojalıǵı kárxanalarıda suw xojalıǵı obektlerin qabıl jetip alıw boyınsha mámleketlik qabıl etiw komissiyası;

Ministrler Keńesi janındaǵı Orol hám Orolboyi máseleleri boyınsha Keńesi jumısların muwapıqlastıradı.

joqarıdaǵı kórsetilgen Keńes hám komissiyalar jıynalısı bayanlawların tayarlab, tastiyiqlatib, tiyisli kárxanalarǵa jetkeredi hám atqarılıwın qadaǵalaw etedi;

irrigatsiya-melioratsiya ilajlarınıń, suw xojalıǵı obektlaridagi qurılıs jumısların analiz etip baradı;

joqarı keńselerden kelgen hújjetlerdiń atqarılıwın qadaǵalaw etedi, ózi jetekshilik jetetuǵın tarawdıń máseleleri boyınsha Ministrler Keńesine kelip túsken qarar, buyrıq, xatlar hám basqa hújjetlerdiń atqarılıwın támiyinleydi;

Respublikamizning suw xojalıǵı, suw xojalıǵı qurılısı hám ekologik máseleleri boyınsha atqarılıwı zárúr jumıslardı qadaǵalaw etedi hámde Ministrler Keńesi Baslıǵıǵa hár aynıń, sherektiń juwmaǵı boyınsha tiyisli maǵlıwmatlardı tayarlab usınıs kiritedi;

Qaraqalpaqstan Respublikası Suw xojalıǵı Keńesi, “Melioratsiya” programması hám shet ellar menen xızmetleslikde islew proektlarini ámelge asırıw;

Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń “Atqarıw intizomini bekkemlew tuwrısında”gi 1999 yil 12 yanvardaǵı 12-sanlı sheshimine muwapıq atqarıw intizomini támiyinleydi.

Agrosanoat kompleksı quramındaǵı ministrliklerden, shólkemlerden hám kárxanalardan xatkeriyatga tiyisli korrespondentsiyalarning kiriw hám shıǵıw jumısların qadaǵalaw etedi.

 

22. jetekshi qánige:

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarı hám xatkeriyat baslıǵınıń kórsetpesi hám tapsırmalarına tiykarınan jumıstı tashkil jetedi hám tómendegi jumıslardı ámelge asıradı:

fermer xojalıqları esap-kitapı, deplıqitor-kreditor qarızlarǵa monıtorıń júrgizedi, statistikalıq esabatlar alınıwıǵa ámeliy járdem kórsetip, Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarına tiyisli maǵlıwmatlar tayarlaydı;

óz xızmet wazıypası sheńberinde olardan maǵlıwmatlardı talap jetedi;

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarlarınıń hámde xatkeriyat baslıǵınıń tapsırigi boyınsha joqarıda kórsetilgen ministrlikler hám shólkemler jumısların aparıw boyınsha tiyisli qararlar, buyrıqlar proektlari hám usınıslarını tayarlaydı;

hár sherek juwmaǵı boyınsha xatkeriyatga tiyisli ministrlikler, shólkemler hám basqa kárxanalardan zárúr maǵlıwmatların talap jetedi, jıynalısqa shaqıradı hám Ministrler Keńesi jıynalısına tiyisli protokoldı tayarlaydı;

fermer, tomorqa uchastkalarında mıywe-palız eginleri, palız, kartoshka hám júzim jetistiriw programmalarınıń atqarılıwın, agrofirmalar, rezervge awıl xojalıǵı ónimlerin ǵamlaw, Arqa-Batıslıq áskeriy okrugiga shártnama tiykarında ónim jetkiziw jumısların muwapıqlastıradı;

mıywe, palız eginleri, palız, kartoshka hám júzim jetistiriw agrotexnikalıqasini baqlaw, tańlaw ótkerip, tiyisli maǵlıwmatlardı xatkeriyatga usınıs jetedi, tiyisli ministrlik, shólkemler hám basqa kárxanalardan alınǵan zárúr maǵlıwmatlardı analiz etip, Ministrler Keńesi jıynalısına tayarlaydı.