30.09.2023, Shembi

Janılǵı-energetika, kommunal xojalıǵı hám abadanlastırıw máseleleri boyınsha sekretariat

Ministrler Keńesi Janar may-energetika, kommunal xojalıǵı hám abadanlastırıw máseleleri boyınsha xatkeriyatining funktsional wazıypaları tuwrısında

 

NIZAM

 

 

1-bap. Ulıwma qaǵıydalar

 

1. Usı Qaǵıyda Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesiniń Janar may-energetika, kommunal xojalıǵı hám abadanlastırıw máseleleri boyınsha xatkeriyati baslıǵınıń (keyingi orınlarda Xatkeriyat dep ataladı) funktsional wazıypaların belgileydi.

Xatkeriyat óz iskerligin Ministrler Keńesiniń, onıń Basqarıwshıınıń, sonıń menen birge, Ministrler  Keńesiniń Atqarıw etuvchi apparatınıń kommunal xojalıǵını reformalaw hám rawajlandırıwdıń máseleleri boyınsha informacion-tahliliy materiallar menen támiyinlewge jóneltirgen.

2. Xatkeriyat óz iskerliginde Ózbekstan Respublikası Konstitusiyası hám nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısınıń qararları hám basqa hújjetlerine, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń húkimleri, qararları hám buyrıqlarına, Ministrler Mákemesiniń qararları hám buyrıqlarına, Qaraqalpaqstan Respublikası Konstitusiyası hám nızamlarına, Joqarǵi Keńesiniń qararları hám basqa hújjetleri, Ministrler  Keńesiniń qararları hám buyrıqlarına, sonıń menen birge, usı Qaǵıydaǵa amal etedi.

3. Xatkeriyat óz kepillikine kiretuǵın máseleler boyınsha Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń tiyisli orınbasarına boysinadi hámde usı waqıtta onıń iskerligi Atqarıw etuvchi apparat basqarıwshısı tárepinen muwapıqlashtiriladi.

4. Xatkeriyat óz iskerligin Ministrler Keńesi apparatınıń basqa strukturalıq bólindileri, mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli mámleketlik hákimiyat shólkemleri, basqa organlar hám shólkemler menen óz-ara xızmetleslikde ámelge asıradı.

 

2-bap. Xatkeriyatning wazıypaları hám funktsiyaları

 

5. Tómendegiler xatkeriyatning tiykarǵı wazıypaları esaplanadı:

a) kommunal xojalıǵını reformalaw hám rawajlandırıwdıń salasında:

ekonomikanı jáne de reformalaw, strukturalıq ózgertiw hám diversifikatsiyalew programmasıǵa muwapıq kommunal xojalıǵı salasında reformalardıń ámelge asırılıwın sistemalı hám kompleks úyreniwdi tashkil jetiw;

kommunal xizmet kórsetiw salasında rawajlanıw prognozların hám eng za’ru’rli programmaların islep shıǵıw hám orınlawdı tashkil jetiw;

kommunal tarawda monıtoringni támiyinlew, usı tarawdaǵı jaǵday hám jaǵdaynı analiz jetiw, kommunal xizmet kórsetiwdegi sapa ózgerislerin jáne onı rawajlandırıwdıń tendentsiyaların bahalaw;

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli atqarıw etuvchi húkimet shólkemleriniń kommunal xizmet kórsetiw salasında reformalardı tereńlestiriw, kommunal xizmet kórsetiw sistemasın rawajlandırıwdıń hám jetilistiriw máseleleri boyınsha Ózbekstan Respublikası nızamların, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń húkimleri, qararları hám buyrıqların, Ministrler Mákemesiniń qararların Qaraqalpaqstan Respublikası Konstitusiyası hám nızamlarına, Joqarǵi Keńesiniń qararları hám basqa hújjetleri, Ministrler  Keńesiniń qararları hám buyrıqların atqarıw jetiw boyınsha iskerligi nátiyjeli muwapıqlashtirilishini támiyinlew;

ekonomikalıq reformalardı ámelge asırıwǵa hám kommunal xizmet kórsetiw sistemasın rawajlandırıwǵa tiyisli wazıypalardıń kompleks hal etilishini tashkil etiw;

kommunal xizmet kórsetiw salasında basqarıw strukturasını jetilistiriw, tarmaqqa shet el investitsiyalar hám texnologiyalardı jalb jetiw ushın shárt-shárayatlar jaratıw maydanıdan usınıslar islep shıǵıw;

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı tiyisli shólkemleri menen birge kommunal xizmet kórsetiw ushın tariflar asqanda xalıqtıń sociallıq qorenish qatlamların ximoya etiwdi názerde tutatuǵın mexanizmlardı islep shıǵıw;

qala hám rayonlarda suw támiynatı sistemalarını tupten jaqsılawǵa, awıl xalıq punktleriniń ishimlik suwı menen támiyinlengenlik dárejesin asırıwǵa qaratılǵan ilajlardı ámelge asırıwdı dawam jetiriw;

kommunal xızmet kórsetiwshi kárxanalar, qala hám rayonlar abadanlastırıw basqarmaları iskerligin muwapıqlastıradı hám reformalardı ámelge asıradı. jetkezip berilgen tábiy gaz, elektr energiyasi, ishimlik suwı hám ıssılıq energiyasi ushın ámeldegi deplıqitorlik hám kreditorlik qarızdarlıqlardı kemeytiw boyınsha ilajlardıń atqarılıwın támiyinleydi. Qarıydarlardı úzliksiz túrde elektr hám ıssılıq energiyasi, tábiy gaz hám ishimlik suwı menen támiyinlew jumısların qadaǵalaw etedi. Respublika ekonomika tarmaqların gúzek-qıs máwsiminde turaqlı islewge tayarlawdı támiyinlew ilajlarınıń atqarılıwın qadaǵalaw etedi. Kommunal xızmet kárxanalarını finanslıq sawlantırıw, olardı modernizaciyalaw boyınsha ilajlardı atqarılıwın ámelge asıradı;

injenerlik-kommunal tarmaqları hám kóp qabatlı turaq-jay fondini jetilisken hám usı remontlaw jumısların hámde menshik uy-jay múlk ielerileri shirkatlari iskerligin muwapıqlastıradı. Oraylıq-avarıya dispetcherlik xızmetlerinde rezervde ámeldegi mashina-mexanizmlar hám zárúr materiallardıń sáwlelengenligin qadaǵalaw etedi. Olardıń materiallıq-texnikalıqa bazasın bekkemlew boyınsha reformalardı ámelge asıradı;

suw támiynatı, kanalizaciya, ıssılıq támiynatı hám kommunal tarawdıń kárxanalarıda janar may-energetika resurslarini únemlewge tiyisli shólkemlestirilgen-texnikalıq ilajlar hám energiya sarpın kemeytiw tarmaq programmasın islep shıǵıw hám ámelge asırıw jumısların muwapıqlastırıw;

 

b) janar may-energetika kompleksın rawajlandırıwdıń salasında:

mápdar mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli atqarıw etuvchi húkimet shólkemleri hám basqa shólkemler menen birge uglevodorod shiyki zat hám janar may-energetika resurslarini óndiris hám olardan paydalanıwdıń eng za’ru’rli balansların islep shıǵıw hám olardıń atqarılıwın baqlaw;

birden-bir texnika siyasatını aparıw, janar may-energetika kompleksı kárxanalarını, ónim etiletuǵın quwatlar hám elektr tarmaqların modernizaciyalaw, texnika hám texnologiya menen qayta úskenelew, energiyaning muqobil dáreklerinen paydalanıwdıń sınap kurilgan texnologiyaları usı etilishini analiz etiw hám olar maydanıdan usınıslar tayarlaw;

neft ónimleri ornın basıw ushın avtogaztoldirish kompressor hám avtogazquyish stanciyaları shaqapshaların rawajlandırıwdıń hámde avtotransport qurallarını suyultirilgan hám qısılǵan gaz menen islewge basqıshpa-basqısh ótkeriw programmaları ámelge asırılıwı monıtoringini aparıw;

reformalardıń ámelge asırılıwı, kárxanalar hám shólkemler tárepinen paydalanılıp atırǵan janar may-energetika resurslariniń normaınan artıq sarıplanıwın kemeytiw, resursların únemlew menen baylanıslı jumıslar ústinen mudamǵı qadaǵalaw ornatadı.

6. Xatkeriyat ózine júklengen wazıypalardı orınlaw ushın tómendegi funktsiyalardı ámelge asıradı:

uzi júrgizetuǵın tarawǵa kiretuǵın máseleler boyınsha informaciyalardı toplaydı hám umumlashtiradi;

ekonomikanıń tiyisli tarmaqlarıda hám aymaqlarda jumıslardıń jaǵdayını úyrenedi hámde Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń Baslıǵı hám Ministrler  Keńesiniń Baslıǵı hám orınbasarları ushın tiyisli materiallardı tayarlaydı;

tiyisli tarmaqlardı rawajlandırıwdıń, reformalardı tereńlestiriw, strukturalıq ózgertiwlerdi, óndirislerdi modernizaciyalaw hám diversifikatsiyalew programmaların ámelge asırıw, tiyisli tarmaqlarda korporativ basqarıwdıń zamanagóy usılların usı jetiw monıtoringini júrgizedi;

Ózbekstan Respublikası nızamları, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń húkimleri, qararları hám buyrıqları, Ministrler Mákemesiniń qararları, Ózbekstan Respublikası Prezidenti, Ózbekstan Respublikasınıń Bas ministri jáne onıń orınbasarları, Ministrler Mákemesi Atqarıw etuvchi apparatı basqarıwshısınıń hámde Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń Baslıǵı, Ministrler  Keńesiniń Baslıǵı hám orınbasarları tapsırmaları atqarılıwın tashkil jetedi hám támiyinleydi;

tiyisli tarmaqlar boyınsha sistemalastırılgan maǵlıwmatlar bazası jaratılıwı hám júritiliwinı, olardıń úzliksiz túrde jańalanıwın tashkil jetedi hám támiyinleydi;

tarawǵa tiyisli hújjetler proektlari ekspertizasini ámelge asıradı hám olardı islep shıǵadı, olar maydanıdan zárúr analiziy hám málimleme materiallar tayarlaydı;

ótkeriladigan jıynalıslarǵa materiallar tayarlawda hám olarda qabıl etiletuǵın qararlardı rásmiylestiriwde qatnasadı;

materiallardıń kompleksliligi hámde olardı islep shıǵıw hám tayarlawdıń sapası, basshıiyat tapsırmaları proektlarining mámleketlik hám xojalıq basqarıwı mápdar shólkemleri, Ministrler Keńesi apparatınıń basqa strukturalıq bólindileri menen keliwiliwi ushın juwap beredi;

Xatkeriyat kepillikine kiretuǵın máseleler boyınsha nızam proektlari islep shıǵilıwını hám belgilengen tártipte tiyisli joqarı turıwshı shólkemlerine usınıs etilishini tashkil jetedi;

ózine júklengen wazıypalarǵa muwapıq mámleketlik hám xojalıq basqarıwdıń hámeldarlıq etiletuǵın shólkemleri iskerligin muwapıqlastıradı olarǵa hár tárepleme ámeliy járdem kórsetedi;

óz kepillikine kiretuǵın máseleler boyınsha húkimetler ara pitimlerdi tayarlawda qatnasadı;

Ministrler  Keńesiniń Baslıǵı jáne onıń orınbasarları basshılıq etetuǵın tiyisli Húkimet komissiyaları hám keńseleraro komissiyalar, keńesler hám shólkemlestirilgen komitetlerge aǵza boladı hám olardıń jumısın tashkil jetedi, olar tárepinen qabıl etilgen qararlardıń atqarılıwın muwapıqlastıradı hám qadaǵalaw etedi;

puqaralardıń shaqırıwların kórip shıǵadı hám olarda qoyılǵan máselelerdi hal jetiw boyınsha usınıslar tayarlaydı, kórip shıǵıw hám ilajlar kóriw ushın usı shaqırıwlardı tiyisli mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemlerine, jergilikli mámleketlik hákimiyat shólkemlerine jiberedi, olardıń waqıtında kórip shıǵilıwını tashkil etedi hám qadaǵalaw etedi, puqaralardı shaxsan qabıl etiwdi ámelge asıradı;

ózine júklengen basqa funktsiyalardı belgilengen tártipte ámelge asıradı.

 

3-bap. Xatkeriyatning xuquqlari hám juwapkerligi

 

7. Xatkeriyat ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw ushın tómendegi huqıqlarǵa ega:

Ministrler Keńesinde kórip shıǵıladıǵan máselelerdi analiz etiw hám tayarlaw ushın zárúr bolǵan materiallar hám maǵlıwmatlardı Ministrler Keńesi apparatınıń basqa strukturalıq bólindilerinen, mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemlerinen, jergilikli mámleketlik hákimiyat shólkemlerinen, basqa organlar hám shólkemlerden belgilengen tártipte alıw hám soraw;

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli mámleketlik hákimiyat shólkemleri, basqa organlar hám shólkemler basshıları hámde wákilleri qatnasıwında jıynalıslar ótkeriw;

hámeldarlıq etiletuǵın ministrlikler, mámleketlik komitetleri hám keńseler, xojalıq basqarıwı shólkemleriniń kollegial shólkemleri jıynalıslarında, basshıiyat tapsırigiga qaray esa mámleketlik shólkemleriniń, mámleketlik emes kommerciyalıq emes hám basqa shólkemlerdń qatıpiyat ıqtıyarındaǵı tarawǵa kiretuǵın máseleler boyınsha ótkeriladigan jıynalıslarında hám jıynalıslarında qatnasıw;

zárúrat bolǵanda Ministrler Keńesinde kórip shıǵıladıǵan máselelerdi islep shıǵıw ushın mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń, ilimiy shólkemler, basqa shólkemlerdń basshıları hám wákillerin belgilengen tártipte jalb jetiw, tiyisli máseleler boyınsha waqtınshalıq jumısshı gruppalar tashkil jetiw.

8. Xatkeriyat:

ózine júklengen wazıypalardıń zárúr dárejede hám nátiyjeli atqarılıwı ushın;

Ministrler Keńesine kiritilgen usınıslar hám máselelerdi ekspert tárepinen sapalı islep shıǵıwdıń tashkil etilishi ushın;

Ózbekstan Respublikası nızamlarınıń hám basshıiyat tapsırmalarınıń hámeldarlıq etiletuǵın keńseler tárepinen waqıtında hám sapalı atqarılıwı támiyinleniwi ushın;

Xatkeriyatga tiyisli kompleks tárepinen Ministrler Mákemesiniń «Atqarıw intizomini bekkemlew ilajları tuwrısında» 1999 yil 12 yanvardaǵı 12-sanlı sheshimine muwapıq atqarıw intizomi bekkemleniwi ushın juwap beredi.

 

4-bap. Xatkeriyat strukturası

 

9. Xatkeriyatining strukturasıǵa xatkeriyat basqarıwshıı, bas qánige kiredi.

Xatkeriyatning strukturası Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi tárepinen tastiyiqlanadi.

10. Xatkeriyat jumıslarına basshı basshılıq etedi.

11. Xatkeriyat baslıǵı hám qánigeleri Ministrler  Keńesiniń Baslıǵı sheshimi menen belgilengen tártipte lawazımǵa tayınlanadı hám lawazımdan azat etiledi.

 

5-bap. Xatkeriyat iskerligin tashkil jetiw

 

12. Xatkeriyat jumısları «Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi tuwrısında» gi Qaraqalpaqstan Respublikası Nızamıǵa, Ministrler  Keńesiniń Jumıs rejimine, usı Qaǵıydaǵa, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń, Ózbekstan Respublikası Bas ministrining, onıń orınbasarlarınıń tapsırmalarına, Ministrler Mákemesi Atqarıw etuvchi apparatı basqarıwshısınıń buyrıqları, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń Baslıǵı, Ministrler Sovetiniń Baslıǵı hám orınbasarlarınıń tapsırmalarına muwapıq, sonıń menen birge, Ministrler  Keńesiniń jumıs jobaları, xatkeriyatning shereklik jumıs jobaları, basshı hám qánigelerdiń jeke jumıs jobaları tiykarında tashkil etiladi.

Xatkeriyatning shereklik jumıs jobaları, basshınıń jeke jumıs jobası, qánigelerdiń jeke jumıs jobaları Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarları menen keliwiladi hám Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵı tárepinen tastiyiqlanadi.

13. Xatkeriyat baslıǵı:

Xatkeriyatga tikkeley basshılıqdı ámelge asıradı, qánige jumısların tashkil etedi hámde Xatkeriyatga júklengen wazıypalar hám funktsiyalardıń atqarılıwı ushın shaxsan juwap beredi;

tarawǵa kiretuǵın máseleler boyınsha usınıslar hám hújjetler proektlarini kórip shıǵıwda mámleketlik principlerine qatań ámel etiliwin támiyinleydi, olardıń ekspert tárepinen islep shıǵilıwını tashkil etedi hám tayarlanǵan hújjetler proektlariga viza qóyadı. Tiyisli hújjetler qabıl etilgennen keyin olardıń ámelge asırılıwın tashkil jetedi hám atqarıw ústinen sistemalı qadaǵalawdı támiyinleydi;

tiyisli tarmaqlar, tarawlar hám Respublika aymaqlarında ekonomikalıq reformalardıń jaǵdayı hám nátiyjeliligi tuwrısında sistemalı monıtoringni hám maǵlıwmatlar banki formalantirilishini, sonıń menen birge, mashqalalı máselelerdi hal jetiw, tarmaqlar hám Respublika aymaqların rawajlandırıwdıń keleshekdegi wazıypaların ámelge asırıw maydanıdan ámeliy ilajlar islep shıǵilıwını hám ámelge asırılıwın támiyinleydi;

Atqarıw etiwchi apparatda ámelde bolǵan Jollamaǵa muwapıq jumıslardıń júritiliwinı támiyinleydi;

14. Xatkeriyat baslıǵı waqtınshalıq ishda bolmaǵanda onıń wazıypasın bas qánige atqaradı.

Xatkeriyat bas qánigeiniń funktsional wazıypaları Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Sanaattı rawajlandırıwdıń, kapital qurılıs, kommunikatsiyalar hám kommunal xojalıǵı máseleleri kompleksı basshıı tárepinen tastiyiqlanatuǵın funktsional wazıypalar menen belgilenedi.