30.09.2023, Shembi

Investiciyalar hám sırtqı sawda, innovaciyalar, menshiklestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw máseleleri boyınsha sekretariat

Investiciyalar hám sırtqı sawda, innovaciyalar, menshiklestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw máseleleri boyınsha sekretariatınıń funkcional wazıypaları tuwrısında

NIZAM

1-bap. Ulıwma qaǵıydalar


1. Usı Qaǵıyda Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesiniń Investitsiyalar, innovatsiyalar, jekelestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw, erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları hámde turizmni rawajlandırıwdıń máseleleri boyınsha xatkeriyati (keyingi orında xatkeriyat dep júritiledi) wazıypaları, funktsiyaları, huqıqları, juwapkerligin hámde iskerligin shólkemlestiriw rejimin belgileydi.

 

2. Xatkeriyat óz iskerliginde Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası Konstitusiyasıǵa, “Jergilikli mámleketlik hákimiyat tuwrısında”gi Ózbekstan Respublikası Nızamıǵa hám Ózbekstan Respublikasınıń basqa nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń húkimleri, qararları hám buyrıqlarına, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń qararları hám buyrıqlarına, basqa nızam hújjetlerine, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń hám Ministrler Keńesi Baslıqlarınıń hújjetlerine, sonıń menen birge, usı Qaǵıydaǵa ámel etedi.

 

3. Xatkeriyat óz iskerligin Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń investitsiyalar, innovatsiyalar, jekelestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw, erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları hámde turizmni rawajlandırıwdıń máseleleri boyınsha orınbasarı basshılıǵında ámelge asıradı.

 

4. Xatkeriyat ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlawda Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵı hám olardıń orınbasarları kórsetpesine tiykarınan Ózbekstan Respublikası Prezidenti Toplamınıń tiyisli xızmetlerin, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısınıń palatalari, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesi, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi, qala hám rayonlar hákimlikleri, sonıń menen birge, mámlekettiń basqa shólkemleri hámde taǵı basqa shólkemler menen óz-ara xızmetleslikde isleydi.

 

2-bap. Xatkeriyatning wazıypaları hám funktsiyaları
 

5. Tómendegiler xatkeriyatning wazıypaları esaplanadı:

Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Konstitusiyasıda, Ózbekstan Respublikasınıń “Jergilikli mámleketlik hákimiyat tuwrısında”gi Nızamıda hám Ózbekstan Respublikasınıń basqa nızamlarında, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń húkimleri, qararları hám buyrıqlarında, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń qararları hám buyrıqlarında, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń hám Ministrler Sovetiniń qararları hám buyrıqlarında, belgilengen kepillikleri mámleketlik shólkemleri hám basqa shólkemler menen birge ámelge asırılıwın támiyinlew;

Xatkeriyatga taluqli yaǵnıy qabıl etilgen huqıqıy-normativ hújjetlerde belgilengen investitsiyalar, innovatsiyalar, jekelestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw, erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları hámde turizm salasınń eń za’ru’rli ústin turatuǵın wazıypalarına muwapıq kompleksdı rawajlandırıwdıń boyınsha usınıslar islep shıǵıw;

ıqtıyarındaǵı xatkeriyat hám tarawǵa tiyisli tiyisli shólkem hámde shólkemlerde atqarıw intizomini bekkemlew ilajları atqarılıwın baqlaw, jumıs júrgiziw hám qadaǵalawdı shólkemlestiriw boyınsha normativ hújjetleri talapları tiykarında jumıstı shólkemlestiriw hám atqarıw intizomini bekkemlew;

Respublika kóleminde islep shıǵılǵan hám tastiyiqlangan maqsetli programmalardıń atqarılıwın támiyinlew;

ekonomikalıq reformalardı tereńlestiriw, aymaq ekonomikası salasın kompleks rawajlandırıwdıń tiykarǵı programmaların, atap aytqanda investitsiya, innovatsiya, jekelestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw, erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları hámde turizm salasın rawajdantirish sıyaqlı maqsetli programmalardı ámelge asırıwdı támiyinlew;

shet el investitsiyalardı tartıw, ekonomika tarmaqlarına investitsiyalar kólemin keńeytiwdi xoshametlewge qaratılǵan birden-bir mámleketlik investitsion siyasatını qáliplestiriw hám ámelge asırıw jumıslarında qatnasıw, aymaqda investitsion ıqlımın jáne de jetilistiriw, sırt el kapitalı qatnasıwındaǵı kárxanalardıń rawajlanıwını qollap-quwatlaw;

sırt el investitsiyaların tartıwdıń tiykarǵı baǵdarlarını belgilew hám ámelge qollanıw etıwde, sonıń menen birge xalıq ara finans institutları hám sırt el investorlari menen investitsiyalıq xızmetleslikti ámelge asırıwda mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli mámleketlik hákimiyat shólkemleri, Ózbekstan Respublikasınıń sırt eldegi diplomatik wákilxanaları hám Ózbekstan Respublikasınıń xalıq ara shólkemlerdegi turaqlı jánekillarining sawda-ekonomikalıq máseleler boyınsha máslahátchilari menen keń iskerlikti jolǵa qoyıw;

shet el investitsiyalardı tartıw hám qolay investitsion sharayat jaratılıwma kómeklesiw, investitsion proektlarning monıtorıń jumısların aparıw, shet el investitsiyalar qatnasıwındaǵı kárxanalar shólkemlestiriwde hám nátiyjeli iskerlik aparıwda kómeklesiw;

Ózbekstan Respublikasında hám sırt ellerde shet el investorlarga mámlekettiń ekonomikalıq hám investitsiyalıq potencialı haqqında keń informaciya (katalog, broshyura, flaer, vidiorolik) beriw maqsetinde xalıq ara konferentsiyalar, seminarlar, investitsiya forumın shólkemlestiriw hám qatnasıw arqalı óz-ara mápli jaqın xızmetleslikti jolǵa qoyıw;

jańa kárxanalar, atap aytqanda, qushma kárxana hám shet-el, xalıq salasında kárxanalardı shólkemlestiriw, Respublika hám jergilikli byudjetke tushumlar kólemin asırıw esabıǵa jergilikli byudjet subventsiyasi kólemin basqıshpa-basqısh kemeytiw hám saplastırıwdı shólkemlestiriw;

usı processlerde bolǵan isbilermenlik subektlarining shet el mámleketliklerge maqsetli saparlar (joqarı dárejedegi rásmiy delegatsiyalar, xalıq ara kórgezbe, biznes forum hám basqalar) shólkemlestiriw;

hár jılǵı aymaqlıq hám regionlıq investitsiya programmaların, atap aytqanda shet el investitsiyalar qatnasıwındaǵı proektlar bólegi boyınsha qáliplestiriw hám monıtorıń etiwde qatnasıw;

aymaqlıq investitsiya programmaları ámelge asırılıwın, Respublika ekonomikasını rawajlandırıwdıń ortasha hám uzaq múddetli programmalarına kiritilgen iri investitsiya proektlarini ámelge asırıwǵa kómeklesiw;

sanaat salasındaǵı investitsiya daturlari, aymaqlardı sociallıq- ekonomikalıq rawajlandırıwdıń kompleks programmaları, óndiris, transport hám baylanıs, sociallıq infratuzilmalarini rawajlandırıwdıń kompleks programmaları menen birge shet-el, xalıq investitsiyaların, eń dáslep tuwrıdan-tuwrı kreditlerdi tartıw hám finanslıq-texnikalıq járdem kórsetiw;

mámleketlik shólkemleri hám shólkemlerinde innovciyalıq iskerlikti jetilistiriw boyınsha usınıslardı yigadi hám umumlashtiradi;

aldıńǵı texnologiyalardı birinshi dárejede engiziwdi talap etetuǵın tiyisli tarmaq hám tarawlardı rawajlandırıwdıń tiykarǵı baǵdarlarını belgileydi;

aymaqlıq ekonomikanı modernizaciya ete alatuǵın ilimiy, proekt hám ilimiy-texnologiyalıq shólkemleri sistemasın rawajlandırıwdıń, sonıń menen birge, keleshekde ilimiy-texnikalıq potencialdı qáliplestiriw boyınsha programmalardı islep shıǵadı;

ekonomikanıń energiya hám resurs sarpı kólemin kemeytiw, energiya tejeytuǵın texnologiyalardı óndiriske keń engiziw, muqobil energiya dáreklerinen paydalanıwdı keńeytiw boyınsha ilajlardı islep shıǵadı;

 

6. Xatkeriyat ózine júklengen wazıypalardı orınlaw ushın tómendegi funktsiyalardı ámelge asıradı:

Xatkeriyatga taluqli wazıypalardı orınlaw maydanıdan anıq ilajlardı islep shıǵadı hám ámelge asıradı;

basshıiyat tapsırmaları boyınsha tiyisli analiziy, málimleme, statistikalıq materiallar hám usınıslardı umumlashtiradi hám tayarlawdı tashkillashtiriadi;

Xatkeriyatga taluqli normativlik-huqıqıy hám basqa hújjetler proektlarining hár tárepleme ekonomikalıq, finanslıq hám huqıqıy ekspertizadan ótkeriliwin támiyinleydi;

Ózbekstan Respublikası nızamları, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalari qararları, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń húkimleri, qararları hám buyrıqları, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń qararları hám buyrıqları Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hámde Ministrler Keńesi qararları hám buyrıqları atqarılıwı maydanıdan sistemalı qadaǵalawdı quraydı, olardıń atqarılıwın támiyinlew boyınsha shólkemlestirilgen ilajlardı hám qadaǵalaw jobaların islep shıǵıwdı shólkemlestiriw;

mashqalalı máselelerdi sheshiw hámde Respublika, qala hám rayonlar sonıń menen birge, ekonomika tarmaqları hám tarawlarını rawajlandırıwdıń perspektivalı wazıypaların ámelge asırıw maydanıdan usınıslar hám anıq ilajlardı islep shıǵıwdı shólkemlestiriw;

ekonomika salasınń za’ru’rli ústin turatuǵın wazıypaları hám atqarılıwı boyınsha tiyisli sistemalanǵan maǵlıwmatlar bazasın qáliplestiriw hám júrgiziwdi sho'lkemlestiriw;

aymaqlardıń aktivleri jıynalısları, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi Baslıǵı hám Ministrler Keńesi Baslıǵı hámde orınbasarları qatnasıwında ótkeriletug'in jıynalıslar hám basqa ilajlar ótkeriliwin támiyinleydi, qabıl etilgen qararlardıń ámelge asırılıwın baqlaw ilajların kóriw;

Ministrler Keńesiniń komissiyaları hám basqa jumısshı shólkemleri jumısların quraydı, olar tárepinen qabıl etilgen qararlardıń atqarılıwın muwapıqlastıradı hám baqlaw ilajların shólkemlestiriw;

Ministrler Keńesiniń regiondı ekonomikalıq rawajlandırıwdıń áhmietli máseleleri boyınsha esabatın shólkemlestiriwde tarawǵa daqılı bar materiallardı tayarlaydı;

Ministrler Keńesiniń jumıs rejesine xatkeriyat baǵdarı boyınsha máselelerge tiyisli usınıslardı kiritedi;

Ministrler Keńesiniń iskerligi tuwrısında jámietshillikti belgilengen tártipte xabarlı etiwdi quraydı.

Xatkeriyatga tiyisli nızam hújjetlerine muwapıq basqa funktsiyalardı da atqaradı.

 

3-bap. Xatkeriyatning huqıqları hám juwapkerligi

 

7. Xatkeriyat ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw ushın tómendegi huqıqlarǵa ie:

Ministrler Keńesinde kórip shıǵıladıǵan máselelerdi analiz etiw hám islep shıǵıw ushın zárúr bolǵan materiallar hám maǵlıwmatlardı mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindilerinen, qala hám rayonlar hákimliklerinen, basqa shólkemlerden belgilengen tártipte soraw hám alıw;

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindilerinen, qala hám rayonlar hákimliklerinen, basqa shólkemlerden olar tárepinen kiritilgen hújjetleri hám qararları proektlarini puqta qayta islewdi belgilengen tártipte talap etiw;

aymaqdı ekonomikalıq rawajlandırıwdıń máselelerinń mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindileri, qala hám rayonlar hákimlikleri, basqa shólkemler basshıları hám xızmetkerleri qatnasıwında kórip shıǵilıwı hám dodalanıwını shólkemlestiriw;

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindileri, qala hám rayonlar hákimlikleri, basqa shólkemler basshılarıǵa operativlik menen sheshiwdi talap etetuǵın hámde taǵı basqaruv apparatıǵa júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw menen baylanıslı bolǵan máseleler boyınsha belgilengen tártipte tapsırmalar beriw;

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleriniń aymaqlıq bólindileri, qala hám rayonlar hákimlikleri, basqa shólkemlerdń normativlik-huqıqıy hám basqa hújjetlerdiń, Ministrler Keńesiniń hújjetleri hám tapsırmaları, onıń orınbasarları tapsırmaları atqarılıwı maydanıdan jumısların belgilengen tártipte úyreniw.

 

8. Xatkeriyatning juwapkerligi:

Xatkeriyat tiyisli tapsırmalarına muwapıq usınıslar hám hújjetler proektlari hár tárepleme hám waqıtında tayarlaniwi;

ekonomikalıq rawajlandırıwdıń tendentsiyalarınıń, ekonomika tarmaqları hám tarawlarıda ekonomikalıq túpkilikli ózgerisler ámelge asırılıwı mashqalalı máselelerdiń kelip shıǵıw sebepleri hám usınıslar tayarlanishi;

mámleketlik shólkemleri hám basqa shólkemler tárepinen Ministrler Keńesine kirgizetuǵın usınıslar hám hújjetlerdi úyrenip shıǵilıwını dúziliwi;

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Toplamına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalariga hám Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesine, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesiga kórip shıǵıw ushın kirgizetuǵın hújjetler hám usınıslar proektlarini islep shıǵıw;

Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń “Atqarıw intizomini bekkemlew ilajları tuwrısında”gi 1999 jıl 12 yanvardaǵı 12-sanlı sheshimine muwapıq atqarıw intizomi támiyinleniwi;

Xatkeriyatga taluqli máseleler boyınsha Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası nızamları, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararları, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń húkimleri, qararları, buyrıqları hám tapsırmalarınıń, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń qararları, buyrıqları hám tapsırmalarınıń, sonıń menen birge, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń hámde Ministrler Sovetiniń qararları, buyrıqları hám tapsırmalarınıń, mámleketlik shólkemleri hám basqa shólkemler tárepinen atqarılıwın tashkillashtiradi.

 

4-bap. Xatkeriyatning strukturası

 

9. Xatkeriyat strukturasıǵa xatkeriyati baslıǵı, bas qánige hámde jetekshi qánige kiredi.

Xatkeriyatning strukturası Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi tárepinen tastiyiqlanadi.

10. Xatkeriyatning jumıs-jobaları Ministrler Keńesi Baslıǵı tárepinen tastiyiqlanatuǵın Qaǵıydaǵa muwapıq shólkemlestiriledi.

11. Xatkeriyat óz iskerliginde Ministrler Keńesi Baslıǵınıń investitsiyalar, innovatsiyalar, jekelestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw, erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları hámde turizmni rawajlandırıwdıń máseleleri boyınsha orınbasarına boysinadı.

12. Xatkeriyat baslıǵı hám qánigeleri Ministrler Keńesi Baslıǵı tárepinen tastiyiqlanadi.


5-bap. Xatkeriyat iskerligin shólkemlestiriw


13. Xatkeriyat jumısları Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası Konstitutsiyalariga, “Jergilikli mámleketlik hákimiyat tuwrısında”gi Ózbekstan Respublikası Nızamıǵa, Ózbekstan Respublikasınıń basqa nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń hújjetleri hám tapsırmalarına, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń qararları, buyrıqları hám tapsırmalarına, Ózbekstan Respublikasınıń Bas ministri jáne onıń orınbasarları tapsırmalarına, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń hámde Ministrler Sovetiniń qararları, buyrıqları hám tapsırmalarına hám olardıń orınbasarlarınıń tapsırmalarına muwapıq, sonıń menen birge, Ministrler Sovetiniń strukturalıq bólindiler, olardıń basshıları hám qánigeleriniń jumıs jobaları tiykarında shólkemlestiriledi.

Xatkeriyat iskerligi Ministrler Keńesi Baslıǵınıń investitsiyalar, innovatsiyalar, jekelestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw, erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları hámde turizmni rawajlandırıwdıń máseleleri boyınsha orınbasarı iskerligine daqılı bar tapsırmaları, júklengen wazıypalardı orınlaw boyınsha anıq ilajlardıń nátiyjeli, sapalı hám nátiyjeli ámelge asırılıwın támiyinlewge jóneltirilgen.

Xatkeriyat óz iskerligin yarım jıllıq hám jıllıq jumıs jobaları tiykarında júrgizedi.

Xatkeriyatda hár háptede jıynalıslar ótkerilip, berilgen tapsırmalar, jobalardıń atqarılıwı qadaǵalaw etilib, jańa háptege mólsherlengen jumıslar hám tapsırmalar belgilep alınadı.

Xatkeriyatda jumıs yuritilish, hújjetlerdiń ótiwi xatkeriyat qánigeleri tárepinen alıp bariladı hámde sol haqqında úzliksiz túrde Ministrler Keńesi Baslıǵınıń investitsiyalar, innovatsiyalar, jekelestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw, erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları hámde turizmni rawajlandırıwdıń máseleleri boyınsha orınbasarına maǵlıwmat berip bariladı.

 

14. Xatkeriyat baslıǵı:

xatkeriyatga tikkeley basshılıq etedi óz qánigelerdiń jumısların skólkemlestiredi hámde funktsiyalardıń atqarılıwı maydanıdan shaxsan juwap beredi;

jıllıq hám shereklik jumıs jobası proektin islep shıǵadı hám tastıyıqlaw ushın Ministrler Keńesi Baslıǵıǵa kiritedi, tastiyiqlangan jumıs rejaga muwapıq jumıslardı quraydı;

Respublikanıń ekonomikalıq rawajlandırıwdıń kompleksı quramına kiretuǵın ministrlikler, komitetler, keńseler, kepillik sheńberinde tiyisli maǵlıwmatlardı talap etedi hámde mashqalalardi sheshiw maydanıdan zárúr sharalardı kóredi;

fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardan atap aytqanda, birden-bir ınteraktiv mámleketlik xızmetlerin portalı arqalı kelip túsken shaqırıwlardı úyrenip, Nızamda belgilengen múddetlerde kórip shıǵadı;

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı tapsırigi boyınsha ministrlikler, komitetler, keńseler, bankler jumısların muwapıqlastırıw boyınsha tiyisli qararlar, buyrıqlar hám protokolın tastıyıqlawǵa kiritedi;

Xatkeriyatga taluqli qararları hámde buyrıqları atqarılıwın támiyinleydi hám xatkeriyat ishinde atqarıw intizomini bekkemlew boyınsha juwap beredi;

Ministrler Keńesi hámde taǵı basqa joqarı shólkemler qararları, buyrıqları hám bayan qararlarınıń atqarılıwın baqlawdı shólkemlestiriw;

Xatkeriyatga tiyisli máseleleri boyınsha Ministrler Keńesi jáne onıń Basqarıwshıı jıynalıslarına maǵlıwmat (material) lar tayarlaw jumısların tashkillashtiradi;

ekonomikalıq tarawdıń mákemeleriniń jumısların muwapıqlastıradı;

xatkeriyat jetekshilik etetuǵın tarawdıń máseleleri boyınsha Ministrler Keńesine kelip túsken qararlar, buyrıqlar, xatlar hám hújjetlerdiń atqarılıwın óz xızmet wazıypasıda olardan tiyisli maǵlıwmatlardı talap etedi;

Ministrler Keńesi jáne onıń Basqarıwshıı jıynalıslarına maǵlıwmat (material) lar tayarlanishini qadaǵalaw etedi;

Investitsion iskerlikti jedel rawajlandırıwdı támiyinlew, jeke menshik máplerin qorǵaw hámde investorlarining nızamlı huqıqların hám kepilliklerin támiyinlew maydanıdan aymaqlıq basqarıw shólkemleriniń juwapkerligin asırıw boyınsha sistemalı jumıslardı tashkillashtiradi;

kiritilgen usınıslar hám hújjetler proektlarini kórip shıǵıwda mámleketlik principlerine qatań ámel etiliwin támiyinleydi, olardıń ekspert tárepinen islep shıǵilıwını skólkemlestiredi hám tayarlanǵan hújjetler proektlariga viza qóyadı. Tiyisli hújjetler qabıl etilgennen keyin olardıń atqarılıwı maydanıdan sistemalı qadaǵalawdı támiyinleydi;

tastiyiqlangan strukturaǵa hám shtatlar dizimine muwapıq lawazımǵa usınıs atırǵan kandidatler, qánigelerdiń kásiplik dárejesin hám jumıs mamanlıǵın asırıw, olardı xoshametlew hám olarǵa sazay ilajları kóriw boyınsha usınıslardı puqta islep shıǵadı hám kiritedi;

qánigeler ortasında wazıypalar bólistiriwin, sonıń menen birge, bólindiniń yarım jıllıq jumıs jobası proektin islep shıǵadı hám tastıyıqlawǵa kiritedi, qánigelerdiń jumıs jobaların islep shıǵıp Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarına kiritedi;

Ministrler Keńesi Baslıǵınıń yamasa onıń orınbasarı ótkeretuǵın jıynalıslarda, atap aytqanda hár háptelik apparat jıynalıslarında hám komissiyalar jıynalıslarında, sonıń menen birge, xatkeriyatning jumıs júrgiziw tarawıǵa kiretuǵın máseleler boyınsha ótkeriladigan basqa jıynalıslarda qatnasadı;

jumıs júrgiziwdi belgilengen tártipte aparıwdı támiyinleydi, shıǵıwshı xat-xabarlardı imzolaydi.

15. Xatkeriyat baslıǵı, bas qánigesi, jetekshi qánigesiniń funktsional wazıypaları Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - investitsiyalar, innovatsiyalar, jekelestirilgen kárxanalarǵa kómeklesiw, erkin ekonomikalıq hám kishi sanaat zonaları hámde turizmni rawajlandırıwdıń máseleleri boyınsha kompleksı basshıı tárepinen tastiyiqlanatuǵın funktsional wazıypalar menen begilenedi.