23.10.2021, Shembi

SHO`LKEMLESTIRIW-QADAG`ALAW TOPARI'


Shólkemlestiriw-qadaǵalaw toparınıń funkciyalıq wazıypaları haqqında


1-bap. Ulıwma qaǵıydalar
 
1. Usı Reje Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Shólkemlestiriw qadaǵalaw toparınıń (keyingi orınlarda topar dep ataladı) wazıypaların, funkciyaların, huqıqların hám juwapkershiligin belgileydi.
2. Topar óz jumısında Ózbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Konstitutciyaları hám nızamlarına, «Jergilikli mámleketlik hákimiyat haqqında»ǵı Ózbekstan Respublikasınıń Nızamına, Ózbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasınıń basqa da nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisi palatalarınıń qararlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń pármanlarına, qararları menen biyliklerine, Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń qaraları menen biyliklerine, basqa da nızam hújjetlerine, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń hújjetlerine, sonday-aq, usı Rejege ámel etedi.
3. Topar óz jumısın Ministrler Keńesi Baslıǵınıń basshılıǵında ámelge asıradı.
4. Topar ózine júklengen wazıypalar menen funkciyalardı orınlawda Ózbekstan Respublikası Prezidenti Apparatınıń tiyisli xızmetleri, Ministrler Kabineti, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi, Ministrler Keńesi Baslıǵınıń kórsetpesine tiykarlanıp hám qalalar menen rayonlardıń, sonday-aq, mámlekettiń basqa da uyımları jáne basqa shólkemler menen óz-ara birge islese otırıp,  ámelge asıradı.

2-bap. Topardıń wazıypaları hám funkciyaları

5. Tómendegiler topardıń wazıypaları bolıp tabıladı:
Ministrler Keńesi Baslıǵınıń Ózbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Konstituciyalarında, Ózbekstan Respublikasınıń «Jergilikli mámleketlik hákimiyat haqqında»ǵı Nızmında hám Ózbekistan Respublikasınıń basqada nızamlarında, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń pármanlarında, qararları menen biyliklerinde, Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń qararları menen biyliklerinde, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń qararları menen biyliklerinde, basqa da hújjetlerde belgilengen wákilliklerdiń ámelge asırılıwın mámleketlik uyımlar hám basqa da shólkemler menen birgelikte támiyinlew;
Ministrler Keńesiniń basqarma, sekretariat, toparlar menen bólimleri, Ministrler Keńesiniń quramındaǵı ministrlikler menen vedomstvolar, rayon (qala) hákimlikleri tárepinen atqarıw tártibine muwapıq jumıs alıp barıwın qadaǵalaydı;
mámleketlik uyımlar hám basqa da shólkemler tárepinen Ózbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasıınıń nızamları, Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisi palatalarınıń qararları, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń  hújjetleri menen tapsırmaları, Ministrler Kabinetiniń qararları, biylikleri menen tapsırmaları, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi menen Ministrler Keńesi Baslıqlarınıń hújjetleriniń orınlaw halatın úyreniw hám qadaǵalaw ilajların ámelge asıradı;
belgilengen tártipte Ministrler Keńesi is rejesiniń joybarın qáliplestiredi, onıń orınlanıwı boyınsha qadaǵalawdı alıp baradı;
basqarıw apparatı basshıları menen qánigelerin  qayta tayarlaw, olardıń mamanlıǵın arttırıw, xoshametlew hám olarǵa qarata tártiplik jaza sharaların qollanıw haqqındaǵı usınıslardı Miistrler Keńesi baslıǵı kórip shıǵıwı ushın belgilengen tártipte kirgizedi;
Ministrler Keńesiniń namenklaturasına kirgizilgen lawazımlar nomenklaturasına muwapıq kadrlardı tańlaw, ornı-ornına qoyıw, qánigelerdi tayınlaw hám lawazımınan azat etiw ilajların ámelge asıradı, kórip shıǵılıp atırǵan talabanlardı hár tárepleme úreniwdi hám olar boyınsha isenimli materiallar tayarlanıwın támiyinleydi;
Ministrler Kabinetiniń quramındaǵı ministrlikler menen vedomstvolardan, rayon (qala) hákimliklerinen shólkemlestiriw-qadaǵalaw kadrlar máselelerine baylanıslı zárúr hújjetlerdi talap etip alıw, olardan nusqa alıw, kadrlar máselesi (rotaciya) boyınsha olarǵa usınıs kirgizedi, usınıslar tayarlaydı;
Ministrler Keńesiniń namenklaturusına kirgizilgen lawazımlar nomenklaturasın jańalap baradı, vakant basshılıq lawazımlarǵa talabanlardı belgilengen tártipte usınıs etedi;
keleshekte mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımlarınıń aymaqlıq bólimleri, jergilikli mámleketlik hákimiyat uyımlarınıń basshı lawazımlarına kóteriw ushın basqarıw kadrları rezervin jetilistiriw jumısların shólkemlestiredi;
mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımları aymaqlıq bólimleriniń, jergilikli mámleketlik hákimiyat uyımlarınıń basqarıw kadrları jumısınıń sistemalı monitorningin alıp baradı;
basqarıw kadrların esapqa alıw, olardıń jeke hújjetlerdi jıynap baratuǵın tomların jetilistiriw hám alıp barıw jumısların shólkemlestiredi;
rezervke kirgizilgen basqarıw kadrlarınıń kásiplik bilimlerin turaqlı jetilistiriw, mamanlıǵın arttırıw hám olardı qayta tayarlaw procesin shólkemlestiredi;
Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarları menen birgelikte Ministrler Keńesi apparatına kadrlardı lawazımǵa tayınlaw hám  lawazımnan azat etiw boyınsha usınıslar tayarlaydı;
mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımları aymaqlıq bólimleriniń, jergilikli mámleketlik hákimiyat uyımlarınıń basqarıw kadrları hám olardıń rezervi haqqındaǵı maǵlıwmatlar bazasın jetilistiriwdi hám turaqlı jańalap barıwdı támiyinleydi.
mámleketlik sıylıqlarǵa usınıwǵa baylanıslı hújjetlerdi rásmiylestiredi hám usınıslar tayarlaydı;
shólkemlestiriw-qadaǵalaw hám kadrlar máseleleri boyınsha Ministrler Keńesi Baslıǵınıń qararları hám basqa da hújjetleriniń joybarların tayarlaydı, óz wákilligine tiyisli bolǵan Minisrler Keńesi Baslıǵınıń basshılıǵında ótkeriletuǵın májilislerdi, ushırasıwlar menen basqa da ilajlardı shólkemlestiriw ilajların kóredi;
Ózbekstan Respublikası Prezidenti, Nızamshılıq palatası hám xalıq deputatları jergilikli Keńesleri deputatları saylawların, Ózbekistan Respublikası referendumların shólkemlestiriw hám ótkeriw boyınsha tiyisli saylaw komissiyalarına járdem kórsetedi;
Topar basshısı Ministrler Keńesiniń Baslıǵı tiykarında Ózbekistan Respublikası Prezidenti Apparatı, Oliy Majlis palataları, Ministrler Kabineti apparatı, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi menen óz-ara birge islesedi.
Usı Nızamǵa hám Ministrler Keńesi Baslıǵınıń qararları menen protokotollarına muwapıq basqa da wákilliklerdi ámelge asıradı.
6. Topar ózine júklengen wazıypalardı orınlaw ushın tómendegi funkciyalardı ámelge asıradı:
Ózbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Konstituciyaları, «Jergilikli mámleketlik hákimiyat haqqında»ǵı Ózbekistan Respublikasınıń Nızamı, Ózbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasınıń basqa da nızamları, Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisi palatalarınıń qararları, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń hújjetleri menen tapsırmaları, Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabineti, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi menen Ministrler Keńesiniń qararları hám tapsırmaları menen júklengen wazıypalardı orınlaw boyınsha anıq ilajlardı islep shıǵadı hám ámelge asıradı;
Ministrler Keńesi Baslıǵınıń regiondı sociallıq-ekonomikalıq rawajladırıwdıń áhmiyetli hám tiykarǵı máseleleri boyınsha esabı xalıq deputatları Qaraqalpaqstan Respublikası Keńesi tárepinen shólkemlestiriliwinde tarawǵa baylanıslı materiallardı tayarlaydı;
Ministrler Keńesi Baslıǵınıń is rejesine shólkemlestiriw-qadaǵalaw toparı baǵdarı boyınsha máselelerge baylanıslı usınıslardı kirgizedi;
fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardıń múrájatların «Fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardıń múrájatları haqqında»ǵı Ózbekistan Respublikası Nızamına muwapıq kórip shıǵadı;
Ministrler Keńesinde atqarıw tárbiniń talap dárejesinde ámelge asırılıwın qadaǵalaydı hám ámelge asırılǵan jumıslar haqqında Ministrler Keńesiniń Baslıǵına maǵlıwmat kirgizip baradı;
Ministrler Keńesiniń jumısı haqqında jámiyetshilikti belgilengen tártipte xabardar etiwdi shólkemlestiredi;
Topar nızam hújjetlerine muwapıq basqa da funkciyalardı orınlaydı.
 
3-bap. Topardıń huqıqları hám juwapkershiligi
 
7. Topar ózine júklengen wazıypalar menen funkciyalardı orınlaw ushın tómendegi huqıqlarǵa iye:
Ministrler Keńesinde kórip shıǵılatuǵın máselelerdi talqılaw hám islep shıǵıw ushın zárúr bolǵan materialllar menen maǵlıwmatlardı mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımlarınıń aymaqlıq bólimlerinen, qalalar hám rayon hákimliklerinen, basqa da shólkemlerden belgilengen tártipte soraw hám alıw;
zárúrlik bolǵanda, Ministrler Keńesinde kórip shıǵılatuǵın máselelerdi islep shıǵıw, málimleme hám talqılanǵan materiallardı, sonday-aq, Ministrler Keńesi Baslıǵınıń hújjetleri joybarların tayarlaw ushın mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımlarınıń aymaqlıq bólimleri, qalalar menen rayonlar hákimlikleriniń basshıların hám xızmetkerlerin mirát etiw, usı maqsetler ushın waqtınsha ekspert toparların shólkemlestiriw;
mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımlarınıń aymaqlıq bólimlerinen, qalalar menen rayonlar hákimliklerinen, basqa da shólkemlerden Ministrler Keńesi Baslıǵınıń hújjetleri hám qararları joybarların puqta qayta islewdi belgilengen tártipte talap etiw;
mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımlarınıń aymaqlıq bólimlerine, qalalar hám rayonlar hákimliklerine, basqa da shólkemlerdiń basshılarına operativlik penen sheshiwdi talap etetuǵın hám basqarıw apparatına júklengen wazıypalar menen funkciyalardı orınlawǵa baylanıslı bolǵan máseleler boyınsha begilengen tártipte tapsırmalar beriw;
mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımlarınıń aymaqlıq bólimleriniń, qalalar menen rayonlar hákimlikleriniń, basqa da shólkemlerdiń normativlik-huqıqıy hám basqa da hújjetlerdiń, Ministrler Keńesi Baslıǵınıń hújjetleri menen tapsırmaları, onıń orınbasarları tapsırmalarınıń orınlanıwı boyınsha jumıslardı belgilengen tártipte úyreniw.
8. Topar:
ózine júklengen wazıypalar menen funkciyalardıń sapalı hám óz waqtında orınlanıwı;
Ózbekstan Respublikası Prezidenti, Oliy Majlis palataları hám Ministrler Kabinetiniń hújjetleri menen tapsırmalarına, Prezident Apparatı, sonday-aq, Oliy Majlis palataları apparatları jáne Miistrler Kabineti Apparatı, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi menen Ministrler Keńesi Baslıǵınıń tapsırmalarına muwapıq usınıslar menen hújjetlerdiń joybarları hár tárepleme hám óz waqtında tayarlanıwın talap etiw;
sociallıq-ekonomikalıq rawajlandırıw tendenciyalarınıń, ekonomika tarmaqları menen tarawlarında ekonomikalıq reformalar ámelge asırılıwınıń sistemalı monitoringi alıp barılıwı, Ministrler Keńesi Baslıǵınıń kórip shıǵıwın hám qarar qabıl etiwin talap etetuǵın mashqalalı máselelerdiń kelip shıǵıw sebeplerin óz waqtında anıqlawı hám usınıslar tayarlawı;
mámleketlik uyımlar menen basqa da shólkemler tárepinen Ministrler Keńesine kirgiziletuǵın usınıslar menen hújjetlerdiń sapalı hám óz waqtınd islep shıǵılıwınıń shólkemlestiriliwi, olardıń ekonomikalıq, qarjı hám huqıqıy ekspertizadan ótkeriliwi, sonday-aq, tiykarlanǵan sheshimler tayarlanıwı; 
Ózbekstan Respublikası Prezidenti Apparatına, Oliy Majlis Palatalarına hám Ministrler Kabinetine, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi menen Ministrler Keńesine kórip shıǵıw ushın kirgiziletuǵın hújjetler menen usınıslar joybarların islep shıǵıwdıń hám eskpertizadan ótkeriwdiń sapası, sonday-aq, kirgizilgen joybarlar menen qabıl etilgen qararlar ámelge asırılıwınıń sociallıq-ekonomikalıq aqıbetleri;
Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń 1999-jıl 12-yanvardaǵı «Atqarıw tártibin bekkemlew ilajları haqqında»ǵı 12-sanlı qararına muwapıq atqarıw tártibiniń támiyinleniwin qadaǵalaw;
Ózbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikası nızamlarınıń, Ózbekstan Respublikası Prezidenti pármanlarınıń, qararları menen biylikleriniń, Oliy Majlis palataları qararları menen tapsırmalarınıń, Ministrler Kabineti qararlarınıń, biylikleri menen tapsırmalarınıń, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi qararlarınıń, biylikleri menen tapsırmalarınıń, Miistrler Keńesi Baslıǵı hám onıń orınbasarları tapsırmalarınıń mámleketlik uyımlar menen basqa da shólkemler tárepinen orınlanıw halatın úyrenip baradı.

4-bap. Topardıń strukturası

9. Shólkemlestiriw-qadaǵalaw toparı strukturasına topar basshısı, bas qánigesi, jetekshi qánigesi hám 1-kategoriyalı qánigeler kiredi.
 
Shólkemlestiriw-qadaǵalaw toparınıń strukturası Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi tárepinen tastıyıqlanadı.
10. Shólkemlestiriw-qadaǵalaw toparınıń jumısları usı Rejege muwapıq shólkemlestiriledi.
11. Shólkemlestiriw-qadaǵalaw toparı óz jumısında Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesine boysınadı.
Shólkemlestiriw-qadaǵalaw toparı Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi menen kelisilgen halda Ministrler Keńesi Baslıǵınıń qararı menen lawazımǵa tayınlanadı hám lawazımnan azat etiledi.
 
5-bap. Topardıń jumısın shólkemlestiriw

12. Shólkemlestiriw-qadaǵalaw toparınıń jumısları Ózbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Konstituciyalarına, «Jergilikli mámleketlik hákimiyat haqqında»ǵı Ózbekstan Respublikasınıń Nızamına, Ózbekstan Respublikası menen Qaraqalpaqstan Respublikasınıń basqa da nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisi palatalarınıń qararlarına, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń hújjetleri menen tapsırmalarına, Ózbekstan Respublikası Ministrler Kabinetiniń qararlarına, biylikleri menen tapsırmalarına, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń hám Ministrler Keńesi Baslıǵınıń tapsırmalarına muwapıq, sonday-aq, Ministrler Keńesiniń is rejesi tiykarında shólkemlestiriledi. 
13. Topar basshısı:
Toparǵa tikkeley basshılıq etedi, óz qánigeleriniń jumısların shólkemlestiredi hám shólkemlestiriw-qadaǵalaw toparına usı Rejede belgilengen hám júklengen wazıypalar menen funkciyalardıń orınlanıwı boyınsha jeke juwap beredi;
kirgizilgen usınıslar menen hújjetler joybarların kórip shıǵıwda mámleketlik principlerge qatań ámel etiliwin támiyinleydi, olardıń ekspert jaǵınan islep shıǵılıwın shólkemlestiredi hám tayarlanǵan hújjetlerdiń joybarlarına viza qoyadı. Tiyisli hújjetler qabıl etilgennen soń olardıń orınlanıwı boyınsha sistemalı qadaǵalawdı támiyinleydi;
tastıyıqlanǵan strukturaǵa hám shtatlar dizimine muwapıq lawazımǵa usınıs etilip atırǵan talabanlardıń, qánigelerdiń kásiplik dárejesin hám mamanlıǵın arttırıw, olardı xoshametlew hám olarǵa jaza sharaların kóriw boyınsha usınıslardı puqta islep shıǵadı hám kirgizedi;
qánigeler arasında wazıypalardıń bólistiriliwin, sonday-aq, bólimniń yarım jıllıq is rejesi joybarın islep shıǵadı hám tastıyıqlawǵa kirgizedi, qánigelerdiń is rejelerin tastıyıqlaydı;
Ministrler Keńesiniń Baslıǵı yaki onıń orınbasarı ótkeretuǵın májilislerde, sonıń ishinde, hár háptelik apparat májilislerinde hám komissiyalar májilislerinde, sonday-aq sekretariyattıń jumıs alıp barıw tarawına kiretuǵın máseleler boyınsha ótkeriletuǵın basqa da májilislerde qatnasadı;
jumıs islewdiń belgilengen tártipte alıp barılıwın támiyinleydi, shıǵıs xatlarǵa qol qoyadı.
14. Shólkemlestiriw-qadaǵalaw toparınıń bas qánigesi, jetekshi qánigesi, 1-kategoriyalı qánigeleri:
Tikkeley topar baslıǵınıń basshılıǵında jumıs alıp baradı;
funkciyalıq wazıypalarǵa muwapıq usınıslar menen hújjetler joybarlarınıń sapalı islep shıǵılıwı, isenimliligi hám óz waqtında tayarlanıwı jáne funkciyalıq wazıypalarǵa muwapıq tapsırmalardıń hám qabıl etilgen hújjetlerdiń orınlanıwı boyınsha qadaǵalawdıń támiyinleniwi ushın jeke juwap beredi;
tiyisli mámleketlik uyımlar hám basqa da shólkemler tárepinen kirgizilgen usınıslardı hám hújjetler joybarların hár tárepleme talqılaydı, olar boyınsha talqılanǵan materialllardı hám ekspert usınıslardı tayarlaydı, sonday-aq, olardıń nızam hújjetlerinde belgilengen tártipte zárúr túrde kelisiwin támiyinleydi;
qabıl etilgen hújjetler boyınsha qadaǵalaw rejesin yaki shólkemlestiriw ilajların islep shıǵadı hám belgilengen tártipte tastıyıqlaw ushın kirgizedi, ekonomikanıń tiyisli tarmaqları menen tarawları boyınsha – Ózbekstan Respublikası Nızamlarınıń, Ózbekstan Respublikası Oliy Majlis palataları qararlarınıń, Ózbekstan Respublikası Prezidenti hújjetleri menen tapsırmalarınıń, Ózbekstan Respublikası Miistrler Kabineti qararlarınıń, biylikleri menen tapsırmalarınıń, Ministrler Keńesi Baslıǵı hújjetleriniń orınlanıwın talqılaydı;
tiyisli funkciyalıq máseleler hám hújjetler boyınsha sistemalastırılǵan maǵlıwmatlar bazasınıń qáliplestiriliwin hám alıp barılıwın, onıń turaqlı túrde jańalanıwın shólkemlestiredi;
mámleketlik hám xojalıq basqarıw uyımlarınıń tiyisli aymaqlıq bólimleri, qalalar hám rayonlar hákimlikleri apparatlarınıń strukturalıq bólimleri (ekonomikalıq, qarjı hám huqıqıy xızmetler) jumıslarınıń halatın hám nátiyjeliligin turaqlı túrde úyrenedi, olardıń jumıs nátiyjeliligin arttırıw boyınsha usınıslar kirgizedi;
tiyisli bólimler haqqındaǵı nızamǵa hám funkciyalıq wazıypalarǵa muwapıq basqa da funkciyalardı ámelge asıradı.