01.06.2023, Piyshembi

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi huzuridagi kompyuterlashtirish markazi

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi huzuridagi kompyuterlashtirish markazi