11.12.2023, Dúyshembi

Bozataw, Qanlikól ha’m Qońırat rayonlari aymaqlarinan aǵip ótiwshi «Ámiwdárya» dáryasınıń suwdı qorǵaw zonasın hám jaǵa boyı aymaǵın belgilew haqqında

137-13-0-Q_23.pdf