23.10.2021, Shembi

Tadbirkorlik sub’ektlari – yuridik shaxslarning jismoniy shaxslarga tegishli engil avtotransport vositalar (ing texnik holatini tekshirish bo'yicha xizmatlar uchun to'lovlarning cheklangan miqdorlarini tasdiqlash haqida 2021 yil 5 mart 71 sonli

Tadbirkorlik sub’ektlari – yuridik shaxslarning jismoniy shaxslarga tegishli engil avtotransport vositalar (ing texnik holatini tekshirish bo'yicha xizmatlar uchun to'lovlarning cheklangan miqdorlarini tasdiqlash haqida 2021 yil 5 mart 71 sonli