23.10.2021, Shembi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 24 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasida suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishning 2021-2023 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PQ-5005-sonli qarori haqida 2021 yil 1 mart 61 sonli

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 24 fevraldagi «O'zbekiston Respublikasida suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishning 2021-2023 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PQ-5005-sonli qarori haqida 2021 yil 1 mart 61 sonli