14.05.2021, Juma

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 15 apreldagi “Alkagol va tamaki mahsulotlariga yangi namunadagi aktsiz markalarini joriy etish to'g'risida”gi 227-sonli qarori haqida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining  2020 yil 15 apreldagi  “Alkagol va tamaki mahsulotlariga yangi namunadagi aktsiz markalarini joriy etish to'g'risida”gi 227-sonli  qarori haqida