14.05.2021, Juma

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 10 martdagi “2020-2021 yilllarda ichki va tashqi bozorlarda xaridorgir mahsulotlarni ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturi to'g'risida”gi 136-sonli qarori haqida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 10 martdagi “2020-2021 yilllarda ichki va tashqi bozorlarda xaridorgir mahsulotlarni ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturi to'g'risida”gi 136-sonli qarori haqida