14.05.2021, Juma

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 martdagi «G'alla etishtirish, xarid qilish va sotishga bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-4634-sonli qarori haqida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 martdagi «G'alla etishtirish, xarid qilish va sotishga bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-4634-sonli qarori haqida