01.12.2023, Juma

Hújjetler

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Nókis qalası hám rayonlarda 2023-jıl ushın isbilermenlik hám qala qurılısı iskerligin ámelge asırıw maqsetinde awıl xojalıǵına qaratılǵan jer uchastkasın ijaraǵa beriwdiń bir kvadrat metr jer uchastkası ushın eń kem muǵdarların tastıyqlaw haqqında
Ministrler Keńesiniń qararları
Bozataw, Qanlikól ha’m Qońırat rayonlari aymaqlarinan aǵip ótiwshi «Ámiwdárya» dáryasınıń suwdı qorǵaw zonasın hám jaǵa boyı aymaǵın belgilew haqqında
Ministrler Keńesiniń qararları
Ministrler Keńesiniń qararları
Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵında jaylasqan shólkemlestirilgen nızam hújjetleri buzǵanlıǵı ushın irkilgen transport quralların saqlaw orınlarına (járiyma maydanshaları) transport quralların alıp keliw, jaylastırıw hám saqlaw xızmetleri kórsetilgeni ushın óndiriletuǵın tólemlerdiń sheklengen muǵdarların belgilew haqqında
Ministrler Keńesiniń qararları
Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵında jaylasqan bazarlar hám sawda kompleksleriniń basqarmaları tárepinen óndirip alınatuǵın bir mártelik jıyımlar,ijara tólemi hám kórsetiletuǵın xızmetler ushın óndiriletuǵın tólemlerdiń eń kem muǵdarların belgilew haqqında
Ministrler Keńesiniń qararları
Qaraqalpaqstan Respublikasında 2023-jılda mámleketlik kóshpes múlkinen paydalanıw ushın ijara tóleminiń eń kem stavkaların tastıyıqlaw haqqında
Ministrler Keńesiniń qararları
Nókis rayonı aymaqlarınan aǵıp ótiwshi «Bozataw» kanalınıń suwdı qorǵaw zonasın hám jaǵa boyı aymaǵın belgilew haqqında
Ministrler Keńesiniń qararları
Nókis, Kegeyli, Qaraózek hám Taxtakópir rayonları aymaqlarınan aǵıp ótiwshi «Quwanısh jarma» kanalınıń suwdı qorǵaw zonasın hám jaǵa boyı aymaǵın belgilew haqqında
Ministrler Keńesiniń qararları
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
TAEKVONDO (WT) SPORT TÚRIN BUNNAN BÍLAY DA RAWAJLANDÍRÍW ILAJLARÍ HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
SPORT GÚRESLERINIŃ OLIMPIYA TÚRLERIN BUNNAN BÍLAY DA RAWAJLANDÍRÍW ILAJLARÍ HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ XALQÍN SOCIALLÍQ QORǴAW STRATEGIYaSÍN TASTÍYÍQLAW HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
Xalıqlar doslıǵı kúni múnásibeti menen bir topar belsendilerdi sıylıqlaw haqqında
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
ISBILERMENLIK SUBEKTLERI MENEN NÁTIYJELI QARÍM-QATNAS SISTEMASÍN ENGIZIW HÁM OLARDÍŃ HUQÍQÍY QORǴALÍWÍN BUNNAN BÍLAY DA KÚShEYTIW ILAJLARÍ HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
O’zbekstan Respublikasi Nizamlari
HAYaL-QÍZLARDÍ KÁSIP-ÓNER HÁM ISBILERMENLIKKE OQÍTÍW SISTEMASÍN JETILISTIRIWGE BAYLANÍSLÍ QOSÍMShA ILAJLAR HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
KONCERT-TAMAShA JUMÍSÍN ÁMELGE ASÍRATUǴÍN ShAXSLARDAN MÁMLEKETLIK BAJÍ ÓNDIRIW HÁM OLARDÍ SALÍQQA TARTÍW SISTEMASÍN JETILISTIRIW HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
2022-2026-JÍLLAR DAWAMÍNDA ÁMELGE ASÍRÍLÍWÍ MÓLShERLENGEN «QÁWIPSIZ HÁM TEGIS JOL» ULÍWMAMILLIY BAǴDARLAMASÍN TASTÍYÍQLAW HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
O’zbekstan Respublikasi Nizamlari
ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ PREZIDENTINIŃ 2022-JÍL 2-IYuLDEGI «QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ AYMAǴÍNDA AYRÍQShA JAǴDAYLAR ENGIZIW HAQQÍNDA»ǴÍ PP-164-SANLÍ PÁRMANÍNA ÓZGERISLER KIRGIZIW HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
AVTOTRANSPORT QURALLARÍN BASQARÍWDA HÁM JÓNELISSIZ TAKSI JUMÍSÍN ÁMELGE ASÍRÍWDA QOSÍMShA QOLAYLÍLÍQLAR JARATÍW HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan dasturni tasdiqlash to‘g‘risida
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 18 январдаги 23-сонли қарори тўғрисида
Ministrler Keńesiniń qararları
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25 январдаги ПҚ-4962-сонли қароритўғрисида
Ministrler Keńesiniń qararları
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 январдаги ПҚ-4940-сонли қарори тўғрисида
Ministrler Keńesiniń qararları
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 22 январдаги 33-сонли қарори тўғрисида
Ministrler Keńesiniń qararları