03.12.2022, Shembi

Hújjetler

O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
TAEKVONDO (WT) SPORT TÚRIN BUNNAN BÍLAY DA RAWAJLANDÍRÍW ILAJLARÍ HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
SPORT GÚRESLERINIŃ OLIMPIYA TÚRLERIN BUNNAN BÍLAY DA RAWAJLANDÍRÍW ILAJLARÍ HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ XALQÍN SOCIALLÍQ QORǴAW STRATEGIYaSÍN TASTÍYÍQLAW HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
Xalıqlar doslıǵı kúni múnásibeti menen bir topar belsendilerdi sıylıqlaw haqqında
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
ISBILERMENLIK SUBEKTLERI MENEN NÁTIYJELI QARÍM-QATNAS SISTEMASÍN ENGIZIW HÁM OLARDÍŃ HUQÍQÍY QORǴALÍWÍN BUNNAN BÍLAY DA KÚShEYTIW ILAJLARÍ HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
O’zbekstan Respublikasi Nizamlari
HAYaL-QÍZLARDÍ KÁSIP-ÓNER HÁM ISBILERMENLIKKE OQÍTÍW SISTEMASÍN JETILISTIRIWGE BAYLANÍSLÍ QOSÍMShA ILAJLAR HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
KONCERT-TAMAShA JUMÍSÍN ÁMELGE ASÍRATUǴÍN ShAXSLARDAN MÁMLEKETLIK BAJÍ ÓNDIRIW HÁM OLARDÍ SALÍQQA TARTÍW SISTEMASÍN JETILISTIRIW HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
2022-2026-JÍLLAR DAWAMÍNDA ÁMELGE ASÍRÍLÍWÍ MÓLShERLENGEN «QÁWIPSIZ HÁM TEGIS JOL» ULÍWMAMILLIY BAǴDARLAMASÍN TASTÍYÍQLAW HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
O’zbekstan Respublikasi Nizamlari
ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ PREZIDENTINIŃ 2022-JÍL 2-IYuLDEGI «QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍ AYMAǴÍNDA AYRÍQShA JAǴDAYLAR ENGIZIW HAQQÍNDA»ǴÍ PP-164-SANLÍ PÁRMANÍNA ÓZGERISLER KIRGIZIW HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
AVTOTRANSPORT QURALLARÍN BASQARÍWDA HÁM JÓNELISSIZ TAKSI JUMÍSÍN ÁMELGE ASÍRÍWDA QOSÍMShA QOLAYLÍLÍQLAR JARATÍW HAQQÍNDA
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
O‘zbekiston Respublikasida chorvachilik sohasi va uning tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan dasturni tasdiqlash to‘g‘risida
O’zbekstan Respublikasi Prezidenti pa'rman, qararlari
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 18 январдаги 23-сонли қарори тўғрисида
Ministrler Keńesiniń qararları
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 25 январдаги ПҚ-4962-сонли қароритўғрисида
Ministrler Keńesiniń qararları
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 январдаги ПҚ-4940-сонли қарори тўғрисида
Ministrler Keńesiniń qararları
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 22 январдаги 33-сонли қарори тўғрисида
Ministrler Keńesiniń qararları
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 январдаги ПҚ-4954-сонли қарори тўғрисида
Ministrler Keńesiniń qararları
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 21 январдаги 30-сонли қарори тўғрисида
Ministrler Keńesiniń qararları
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 январдаги 2-сонли қарори тўғрисида 4 11.01.2021й
Ministrler Keńesiniń qararları
А.А.Матчанов ва О.Ф.Алламбергенов тўғрисида
Ministrler Keńesiniń qararları
Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раисининг ўринбосарларининг фунционал вазифалари ҳамда котибиятларининг функционал фазифалари тўғрисида низомларини тасдиқлаш тўғрисида
Ministrler Keńesiniń qararları
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 31 декабрдаги ПҚ-4939-сонли қарори тўғрисида 09.01.2021й
Ministrler Keńesiniń qararları
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 31 декабрдаги ПҚ-4939-сонли қарори тўғрисида 09.01.2021й
Ministrler Keńesiniń qararları
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 30 декабрдаги ПҚ-4938-сонли қарори тўғрисида
Ministrler Keńesiniń qararları