23.09.2021, Payshanba

857q 30.12.2017

 Qoraqalpog’iston Respublikasi Vazirlar Kengashining 2016 yil 8 avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 3 avgustdagi “2016-2017 yillar davrida jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan ko'chmas mulk ob`ektlarini yalpi xatlovdan o'tkazish to'grisida”gi 251-sonli qarori to'grisida”gi 243-sonli - qaroriga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqida