04.03.2024, Дүйшемби

Халқы


    1. Турақлы халық саны. Өзбек,  қарақалпақ,  рус,  украин,  белорус,  қазақ,  әзербайжан,  қырғыз,  тәжик,  түркмен,  татар сыяқлы миллет ўәкиллери аўызбиршиликте жасайтуғын Қарақалпақстан Республикасында турақлы халық саны 2019-жылдың 1-апрель ҳалатына 1875, 4 мың адамды қурайды. Усы көрсеткиш 2018-жылдың январь-март айларына 5, 3 мың адамға ямаса 0, 3%ке өсти. Соның ишинде,  қала халқының саны 920, 4 мың адамды (жәми халық санындағы үлеси 49, 2%) аўыл халқының саны 955, 0 мың адамды (50, 8%) қурайды.

      Республикалық кесимдеги талқылаўларға бола,  2019-жылдың 1-апрель ҳалатынаең көп халық саны Нөкис қаласында 316, 3 мың адамды (республика жәми  халқы санындағы үлеси 16, 9%) ҳәм Төрткүл районында 211, 1 адамды (11, 2%),  керисинше ең кем халық саны Мойнақ 31, 4 мың адамды (1, 7%) сондай-ақ,  Тахтакөпир районында 39, 9 мың адам (2, 1%) ды қурайды.