17.09.2021, Жума

«Ɵзбекстан илимий-сынаў ҳəм сапа қадағалаўы орайы» мəмлекетлик кəрханасының («UzTest» мəмлекетлик кəрханасы) Қарақалпақстан Республикасы филиалыдиректори 
функционал вазифалариҚорақалпоғистон синов ва сертификатлаштириш маркази давлат корхонаси
Марказ фаолиятига раҳбарлик қилади; марказнинг таркибий бўлинмалари тўғрисидаги низомларни тасдиқлайди; бўлим бошлиқларининг жавобгарлик даражасини белгилайди; бошқарма ходимларига нисбатан малакавий талабларни белгилайди ва уларнинг меҳнатини рақбатлантириш тизимини шакллантиради; марказнинг смета харажатларини белгилайди ва тасдиқлайди; марказ ходимлари учун меҳнатга ҳақ тўлаш ягона тариф сеткаси бўйича белгиланган лавозим окладлари схемасига мувофиқ штат жадвалини тасдиқлайди; зарур ҳолда Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси билан келишилган қолда бошқарма тузилмасига штатдаги ходимларнинг тасдиқланган сони ва статистика ишларини амалга ошириш учун ажратиладиган маблағлар доирасида ўзгартиришлар киритади; статистик маълумотларни йиқиш ва таҳлиль қилиш, маълумотларнинг ишончлилигини експертизадан ўтказиш, уларни нашрга тайёрлаш билан шуқулланади; статистик ҳисоб-китобни амалга ошириш ва олинган статистик маълумотлар асосида турли таҳлилий шарқлар тайёрлашда иштирок етади; статистик кузатувларнинг алоқида турлари бўйича електрон маълумотлар базасини сақлашни ва ўзига бириктирилган статистик кўрсаткичлар бўйича динамик қаторларни юритишни таъминлайди; ўз ваколатлари доирасида туман ва шақар статистика бўлимлари томонидан бажарилиши мажбурий бўлган буйруқлар чиқаради ва кўрсатмалар беради; ўзига юкланган вазифаларнинг сифатли ва ўз вақтида бажарилишини таъминлаш учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари доирасида бошқа барча зарур чораларни кўради; марказ номидан ишончномасиз фаолият кўрсатади, амалдаги қонун ҳужжатлари ва марказ низомига мувофиқ марказ манфаатларини ҳимоя қилади ва унинг мол-мулкини тасарруф етади.
•     “Қорақалпоғистон ССМ” ДКнинг самарали ва барқарор ишини, хўжалик ҳисоби асосида динамик, иқтисодий ва ривожланишини, меҳнат, ишлаб чикариш ва бошкаришнинг янги усулларини кенг жорий етади.
Аккредитациялаш соҳасида мувофиқ маҳсулот ва хизматларни ўхшаш турини сертификатлаштириш бўйича процедура ҳужжатларни ишлаб чиқилишида раҳбарлик қилади.
Сертификатланган маҳсулотлар устидан инспекция назоратини амалга оширишни ташкиллаштиради ва раҳбарлик қилади.
Сертификатлаштириладиган маҳсулотлар замонавий усуллар билан синашни таъминлаш бўйича корҳона синов базасини ташкиллаштиради.
Аккредитациялаш соҳасида мувофиқ бир турдаги маҳсулотларни сертификатлаштириш тизимининг ишлашини таъминлайди.
Аккредитациялаш соҳасига асосан Республикада ишлаб чиқариладиган ва импорт бўйича йетказиб бериладиган маҳсулотларни синаш ва сертификатлаштириш бўйича ишларни ташкиллаштиради ва ўтказади.
Кўрсатиладиган хизматларни сертификатлаштириш бўйича ишларни ташкиль қилади ва ўтказади.
Фойдаланувчиларни, стандартлаштириш, метрология, маҳсулот ва хизматларни сертификатлаштириш бўйича маълумотлар билан таъминлайди.
Корхонанинг консепсиясини, истиқболь дастурларини, маҳсулот ҳамда хизматларни сертификатлаштириш ишларини ривожлантиришни узоқ муддатли прогнозларининг асосий йўналишларини ишлаб чиқади.
Маҳсулот ва хизматларни сертификатлаштириш соҳасида қонунчилик далолатномаларини ишлаб чиқиш бўйича «Ўзстандарт» агентлиги раҳбариятига таклифлар киритади.
Ишлаб чиқарилаётган маҳсулотни рақобатбардошлигини оширишда кўмаклашиш мақсадида халқаро стандартлар асосида Сифат менежмент тизимини ишлаб чиқиш ва жорий етишда раҳбарлик қилади.
Маҳсулот ва хизматларни синаш ҳамда сертификатлаштириш соҳасида еришилган ютуқларни илмий-техникавий тарғиботини амалга оширади.
Сертификатлаштириш бо′йича о′рнатилган талабларга мувофиқликни аниқлаш мақсадида маҳсулот ва хизматлар сифати устидан мониторинг о′тказишда қатнашиш ҳамда сифатни яхшилаш бо′йича тавсиялар беради.
Банк ва “О′зстандарт” агентлиги олдидаги мажбуриятларни бажаради, молия-хо′жалик интизомига риоя қилади.
Юклатилган вазифалар доирасида қо′шимча ишларни бажариш билан бог′лик бо′лган “О′зстандарт” агентлигининг ко′рсатмаларини бажаради.
Амалдаги меҳнат қонунчилигига амаль қилади, меҳнат интизомини мустаҳкамлайди.
Кадрларни танлаш, жойлаштириш, қайта тайёрлаш ва малакасини оширишни ташкиллаштиради.
Корхона биносини даврий та′мирлаш ишларини амалга оширишни, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва текширувчи идоралар, ижроий ҳукумат идоралари, исте′молчиларни ҳимоя қилувчи жамоалар билан стандартларга амаль қилиш, о′лчашлар бирлигини ҳамда сертификатлаштириш қоидаларини та′минлаш масалалари бо′йича бошқа ташкилотлар билан о′заро ҳамкорлик қилади.
Давлат ва хизмат сирини ташкиль етувчи ма′лумотларни, иқтисодий, мухандис-техник ва тижорат ахборот махфийлигини сақлашни та′минлайди.
Қонун ва бошқа ме′ёрий далолатномалар талабларига асосан хожалик шартнома интизомига риоя қилиш, мажбуриятларни бажаради.