04.03.2024, Дүйшемби

АГЕНТЛИКЛЕР

“Қорақалпоқкино” агентлиги

Агентлик баслығы:

Низаматдинов Бектилеў Уснатдинович

Қабыллаў күнлери:

Сийшемби, жума 10:00-12:00,15:00-17:00

Tелефон:

0(361) 222-85-67

Эл. почта:

qoraqalpoq@uzbekkino.uz

Мәнзил:

230100, Нөкис қаласы, Н.Сараев көшеси 1-жай

Веб-сайт:

Corp.uz/webmail

11.06.2018 Толық мағлыумат→
Өзбекстан жаслар ислери агентлиги Қарақалпақстан Республикасы басқармасы

Кеңес баслығы:

Махсетбайев Полат Махсетбайевич

Қабыллаў кунлери:

Жума 10:00-13:00

Телефон:

0(361) 226-58-08

Элпочта:

Kamolot.rk@exat.uz

Манзил:

230100, Нөкис қаласы Қарақалпақстан көшеси 23-жай

Веб-сайт:

 

09.06.2018 Толық мағлыумат→
Өзбекстан Республикасы фармацевтика тараўын раўажландырыў агентилиги Қарақалпақстан Республикасы бөлими

Бөлим баслығы:

Сержанов Алишер Халмуратович

Қабыллаў күнлери:

 Дүйшемби, жума 16:00-18:00

Tелефон:

0(361) 

Эл. почта:

@exat.uz

Mәнзил:

 230100, Нөкис қаласы,   -жай

Веб-сайт:


09.06.2018 Толық мағлыумат→
“Qaraqalpaqkino” агентлиги

Agentlik  rahbari:

Nzamatdinov  Bektileuov Usnatdinovich

Qabul kunlari:

Dushanba-juma kuni soat 10:00-17:00

Telefon:

0 (861) 222-85-67

El. pochta:

qoraqalpoq@uzbekkino.uz

Manzil:

230100, Nukus shahri,  N.Saraev  ko'chasi 1 uy

Veb-sayt:

 Sorp.uz/webmail

25.05.2018 Толық мағлыумат→
Қарақалпақстан хабар агентлиги


Агенлик директоры:

Нурабуллаев Баҳамдулла Хожамбетович

Қабыллаў күнлери:

Шийшемби  10:00-12:00

Tелефон:

222-85-32,  222-85-45  

Эл. почта:

nukus-uza@mail.ru 

Мәнзил:

230100, Нөкис қаласыӘмир Темур көшеси120-жай

Веб-сайт:

 kknews.uz          


25.05.2018 Толық мағлыумат→
Ɵзбекстан Республикасы Президенти Администрациясы жанындағы Мəлимлеме ҳəм ғалаба коммуникациялар агентлиги Қарақалпақстан Республикасы аймақлық басқармасы

Директор:

Бекмуратов Азамат Махсетбаевич

Қабыллаў күнлери:

Дүйшемби, сәршемби, жума 14:00-16:00

Tелефон:

0(361) 222-85-48

Эл. почта:

xabar-baspasoz@exat.uz

Мәнзил:

230100, Нөкис қаласы Қарақалпақстан Көшеси 9-жай

Веб-сайт:

 

 

25.05.2018 Толық мағлыумат→
Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлиги жанындағы Мәмлекетлик хызметлер агентлиги Қарақалпақстан Республикасы басқармасы

Басқарма баслығы:

Абдижалиев Махмуд Караматдинович

Қабыллаў күнлери:

Дүйшемби, жума 16:00-18:00

Tелефон:

0(361) 223-26-03

Эл. почта:

qrmxa@exat.uz

Мәнзил:

230100, Нөкис қаласы, Төоткүл гүзары көшеси 59-жай

Веб-сайт:

25.05.2018 Толық мағлыумат→