04.12.2023, Дүйшемби

Қарақалпақстан Республикасы жергиликли бюджетиниң 2021-жыл 9 айлығы даўамында орынланыўы хаққында М А Ғ Л Ы Ў М А Т

Қарақалпақстан Республикасы жергиликли бюджетиниң 2021-жыл 9 айлығы даўамында орынланыўы хаққында

М А Ғ Л Ы Ў М А Т

       

 1-кесте                                                                                                                             млн.сўмда

Дәраматлар түрлери

Анықланған реже

Орынланыўы

А

1

2

Юридикалық тәреплерден алынатуғын дәрамат (пайда) салығы

50 847,0

134 246,6

Айланбадан алынатуғын салық

52 474,0

50 949,0

Физикалық тәреплердиң табысынан алынатуғын салық

509 601,0

526 119,7

Исбилерменлик жумыслары менен шуғылланыўшы юридик ҳәм физикалық тәреплерден алынатуғын дәрамат салығы

12 237,0

12 315,3

Қосылған қун салығы

0,0

0,0

Акциз салығы ЖӘМИ

80 064,0

97 781,5

Физикалық тәреплердиң транспортларына пайдаланған бензин, дизель жанар майы ҳәм суйылтырылған газ ушын акциз салығы

80 064,0

97 781,5

Юридикалық тәреплердиң мал-мүлкинен алынатуғын салық

39 054,0

52 814,3

Физикалық тәреплердиң мал-мүлкинен алынатуғын салық

22 835,0

21 311,4

Юридикалық тәреплердиң жер салығы

66 973,0

80 575,1

Физикалық тәреплердиң жер салығы

69 474,0

89 602,6

Рудалық емес қурылыс материалларын қазып алыў ушын жер астынан пайдаланғанлығы ушын салық

16 391,0

15 917,0

Суў ресурсларынан пайдаланғанлығы ушын салық

1 470,0

12 762,0

Мәмлекетлик бажы төлемлери

32 832,0

50 361,5

Жәрималар

17 164,0

30 299,8

Мәмлекетлик кәрханаларының сап пайдасынан түсимлер

4 638,1

2 428,8

Ижара тѳлемлери

665,4

1 375,4

Жергиликли жыйымлар

64 805,0

53 661,6

Басқа түсимлер

0,0

2 961,9

Өткерилип берилетуғын дәраматлар Жәми

109 859,1

109 859,1

Алкоголь өнимлери

64 419,6

64 419,6

Мобиль байланыс хызмети

45 439,5

45 439,5

Дәраматлар жәми

1 151 383,6

1 345 342,6

 

 

  2- кесте                                                                                                                                         млн.сўмда

Қәрежетлер түрлери

Анықланған реже

Орынланыўы

А

1

2

Халықты социаллық қоллап-қуўатлаў қәрежетлери, Жәми

1 794 384.1

1 770 728.4

Халық билимлендириў

246 627.9

261 692.5

Мектепке шекемги билимлендириў

159 894.9

156 096.8

Ден-саўлықты сақлаў

869 811.4

834 145.8

Мәденият ҳәм ғалаба хабарландырыў қураллары

51 505.3

54 186.6

Спорт

66 239.9

67 239.3

Илим

3 530.2

3 299.6

Кем тәмийинленген ҳәм көп балалы шаңарақларға материаллық жәрдем пуллары

391 751.9

389 539.3

Экономика қәрежетлери, Жәми

351 901.8

346 298.8

Мәмлекетлик экология комитетиниң аймақлық басқармаларына

8 247.7

7 837.6

Абаданластырыў

116 067.5

123 772.0

Ветеринария комитети

14 833.5

14 451.8

Дренаж жумыслары менен байланыслы қәрежетлер

2 125.1

2 075.5

Тоғай хожалығы мәкемелери

17 908.4

17 249.7

Үй-жай коммунал хожалығы министрлигиниң аймақлық бүлимлерин сақлаў кәрежетлери

2 729.5

2 679.9

"Таза аймақ" Мәмлекетлик унитар кәрханасы

6 877.5

6 745.3

Суў хожалығы министрлиги мәкемелери

156 310.9

146 367.4

Аўыл хожалығы министрлиги

7 982.6

6 646.1

Шигиртке ҳәм қызыл гөбелекке қарсы профилактика ҳәм гүресиў радиология ҳәм токсикология гүзетиўлерди алып барыў

6 576.9

6 314.9

Хожели суў жолы техник участкасы

2 017.4

2 011.8

    Орайластырылған инвестициялар

428 260.4

346 417.5

Мәмлекетлик басқарыў органларын сақлаў қәрежетлери, Жәми

170 461.1

182 549.3

    Пуқаралардың өзин-өзи басқарыў органларын сақлаў        қәрежетлери

36 803.9

36 403.2

 Сақлаўлы қоры

26 336.0

21 767.9

 Басқа қәрежетлер

269 592.1

309 373.3

Қабыллар үйин сақлаў қәрежетлери

1 942.2

1 766.5

Социаллық бейимлестириў орайлары

1 035.8

872.6

Қәрежетлер жәми

3 077 739

3 013 538