19.09.2021, Екшемби

Жоқары тезликте ҳәрекетлениўши “AFROSIYOB” поездлериниң саны және көбейеди


2021-жылдың 30-июнь күни Испанияның Бильбао портынан “AFROSIYOB”  поезди,  яғный  2 дана локомотив ҳәм 11 дана вагон, соның менен бирге, өз алдына және 4 вагон тийелген кеме Россияның Санкт Петербург портына жетип келди.

  Ҳәзирги ўақытта “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ қәнигелери россиялы кәсиплеслери менен бирге заманагөй поезди рельеске қойып мәлекетимизге алып келиўге таярланбақта.