27.01.2022, Thursday

General information

LAW OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN "ON THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN" (IN A NEW EDITION)

 

 

 

SECTION I. GENERAL APPLICATIONS


Article 1. The Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan - The Government of the Republic of Karakalpakstan.

 

The Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan - The Government of the Republic of Karakalpakstan is the executive and administrative body that monitors the implementation of the laws of the Republic of Uzbekistan and the Chamber of Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, decrees and decrees of the President of the Republic of Uzbekistan and resolutions of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan, laws of the Republic of Karakalpakstan and the Resolution of the Presidium of the Republic of Karakalpakstan Presidium of the Supreme Council of the Republic of Karakalpakstan, for effective development and functioning economy, social and spiritual spheres.

The Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan is guided by the system of state management bodies and economic management bodies created by them, as well as by organizations under the jurisdiction of the Republic of Uzbekistan, and ensures their interrelations.

The Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan has the right to resolve issues of the state and economic administration of the Republic of Karakalpakstan, which are under its jurisdiction in accordance with the Constitution of the Republic of Karakalpakstan and this Law. The Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan has the right to initiate legislative initiatives.

 

Article 2. Basic principles of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan.

 

The Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan is guided by the principles of government, democratic and legitimate interests of all nationalities living in the Republic of Karakalpakstan.


Article 3. The Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan cooperates with public associations.

 

The Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan cooperates with public associations on issues within its competence and provides them with the necessary assistance in accordance with the current legislation.

 

Article 4. Relations between the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan and religious organizations.

 

Interethnic relations of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan are regulated by the laws of the Republic of Uzbekistan, the Republic of Karakalpakstan and the Law of the Republic of Karakalpakstan on freedom of conscience and religious organizations.


Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2018-жыл 24-центябрьдеги “Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң структурасы ҳаққындағы” 378-санлы қарары ҳаққындаҚарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2018-жыл 24-центябрьдеги “Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң структурасы ҳаққындағы” 378-санлы қарарына муўапық Министрлер Кеңеси

ҚАРАР ЕТЕДИ: 


1. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2018-жыл 24-центябрьдеги “Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң структурасы ҳаққындағы” 378-санлы қарары орынлаў ушын басшылыққа алынсын. 

2. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының усы қарары менен Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң структурасы 64 (хызмет көрсетиўши хызметкерлерден тысқары) басқарыў хызметкерлери саны менен қосымшаға муўапық тастыйықланғанлығы мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

3. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси аппаратының деталластырылған структурасы қосымшаға муўапық тастыйықлансын. 

4. Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң Ислер Басқарыўшысы Финанс министрлиги менен биргеликте Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси аппараты хызметкерлериниң штатлар кестесин усы қарарға муўапық қайта көрип шықсын ҳәм тастыйықласын.

5. Усы қарардың қабыл етилиўи мүнәсибети менен Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 2018-жыл 11-центябрьдеги 550-санлы қарары өз күшин жойытқан деп есаплансын. 

6. Усы қарардың орынланыўын қадағалаў Министрлер Кеңеси Баслығының биринши орынбасары А.Тажетдинов хәм Ислер Басқарыўшысы М.Джуманиязовқа жүкленсин. 


Қарақалпақстан Республикасы 

Министрлер Кеңесиниң Баслығы Қ.Сариев