17.09.2021, Жума

Ялпиҳудудий маҳсулот ишлаб чиқариш 

 2019-йил III чорак


    Дастлабки маълумотларга кўра, 2019 йилнинг январь-сентябрида ишлаб чиқарилган ялпи ҳудудий маҳсулотнинг (ЯҲМ) ҳажми 12834,8 млрд. сўмни ташкил этди ва 2018 йилнинг январь-сентябрига нисбатан ўсиш суръати 106,0 фоизга тенг бўлди.

    2019 йил январь-сентябрь ойларида ЯҲМ дефлятор индекси 117,8 фоизни ташкил қилди. 


Январь-сентябрь ойларида Қорақалпоғистон Республикаси ялпи ҳудудий маҳсулотининг иқтисодий фаолият турлари бўйича таркиби


 

млрд.сўм

2018 йил
январь-сентябрга
нисбатан фоиз
ҳисобида

2018 йил

2019 йил

 

 

 

 

I. Ялпи ҳудудий маҳсулот, жами

10281,7

12834,8

106,0

шу жумладан:

 

 

 

Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

9422,1

11519,5

105,9

Маҳсулотларга соф солиқлар

859,6

1315,3

106,5

II. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

9422,1

11519,5

105,9

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

2389,4

2712,2

103,4

Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)

3873,5

4713,8

107,2

саноат

3153,8

3582,4

102,5

қурилиш

719,7

1131,4

128,0

Хизматлар

3159,2

4093,5

106,3

савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

549,2

640,9

103,5

ташиш ва сақлаш,ахборот ва алоқа хизматлари

671,5

756,0

108,9

 

бошқа хизматлар

1 938,5

2696,6

106,1
Ялпи ҳудудий маҳсулотнинг тармоқлар
бўйича таркиби январь-сентябрь ҳолатига
(жамига нисбатан фоизда)


                2019 йилнинг январь-сентябрь ойларида Қорақалпоғистон Республикаси иқтисодиётининг асосий тармоқларида кузатилган ўсиш суръатлари ЯҲМ ўсишида асосий омил бўлиб хизмат қилди. Жумладан, қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигининг ўсиш суръати – 103,4 % (ЯҲМ таркибидаги улуши 23,5 %), саноат (қурилишни кўшган ҳолда) – 107,2 % (40,9 %) ҳамда хизматлар тармоғи – 106,3 % (35,6 %).


Январь-сентябрь ойларида Қорақалпоғистон Республикаси ялпи ҳудудий маҳсулотининг иқтисодий фаолият турлари бўйича таркиби,
жамига нисбатан фоиз ҳисобида


 

жамига нисбатан
фоиз ҳисобида

ўтган йилга нисбатан
фарқи, (+;-)

2018 йил

2019 йил

 

 

 

 

I. Ялпи ҳудудий маҳсулот, жами

100,0

100,0

х

шу жумладан:

 

 

 

Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

91,6

89,8

-1,8

Маҳсулотларга соф солиқлар

8,4

10,2

1,8

II. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

100,0

100,0

х

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

25,4

23,5

-1,9

Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)

41,1

40,9

-0,2

саноат

33,5

31,1

-2,4

қурилиш

7,6

9,8

2,2

Хизматлар

33,5

35,6

2,1

савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

5,8

5,6

-0,2

ташиш ва сақлаш,ахборот ва алоқа хизматлари

7,1

6,6

-0,5

 

бошқа хизматлар

20,6

23,4

2,82019 йил январь-сентябрда ЯҲМнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича
ўсиш суръатлариҚорақалпоғистон Республикаси иқтисодиётининг барча тармоқларида яратилган ялпи қўшилган қиймат (ЯҚҚ) ҳажми умумий ЯҲМнинг 89,8 фоизини, маҳсулотларга соф солиқлар эса, 10,2 фоизини ташкил этди.

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги ЯҲМнинг тармоқлар бўйича таркибидаги улуши 1,9 фоизли пунктга (ЯҲҚ таркибидаги улуши 23,5 %), саноат (қурилишни қўшган ҳолда) тармоғининг улуши 0,2 (40,9 %) фоизли пунктга камайди. Хизматлар соҳасининг ЯҲМ таркибидаги улуши 2019 йил январь-сентябрда
35,6 фоизни ташкил этди ва 2018 йил мос даври (33,5 %) билан таққосланганда
2,1 фоизли пунктга ошди.

Савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматларнинг ЯҲМ таркибидаги улуши 5,6 фоизни (2018 й. – 5,8 %), ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа –
6,6 фоизни, (7,1 %), хизмат кўрсатувчи бошқа тармоқлар – 23,4 фоизни (20,6 %) ташкил этди.


Хизматлар соҳасининг ялпи қўшилган қиймат таркиби
(жамига нисбатан фоизда):


 2018-йил I чорак

Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йил январь-мартида ишлаб чиқарилган ялпи ҳудудий маҳсулотнинг (ЯҲМ) ҳажми 2294,2 млрд. сўмни ташкил этди ва2017 йилнинг январь-мартига нисбатан ўсиш суръати 5,8 фоизга тенг бўлди.

2018 йил январь-март ойларида ЯҲМ дефлятор индекси 137,7 фоизни ташкил қилди.


Январь-март ойларида республика ялпи ҳудудий маҳсулотининг иқтисодий фаолият турлари бўйича таркиби

 

 

млрд.сўм

2017 йил
январь-мартга
нисбатан фоиз
ҳисобида

2017 йил

2018 йил

 

 

 

 

I. Ялпи ҳудудий маҳсулот, жами

1575,5

2294,2

105,8

шу жумладан:

 

 

 

Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

1467,1

2036,3

105,8

Маҳсулотларга соф солиқлар

108,4

257,9

105,7

II. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

1467,1

2036,3

105,8

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

52,6

71,1

102,0

Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)

605,7

997,2

107,4

саноат

476,9

817,3

104,3

қурилиш

128,8

179,9

119,1

Хизматлар

808,8

968,0

104,8

савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

136,4

168,4

102,1

ташиш ва сақлаш,

ахборот ва алоқа хизматлари

182,7

198,1

104,3

 

бошқа хизматлар

489,7

601,5

105,7

 

Январь-декабрда ялпи ҳудудий маҳсулотнинг тармоқлар
бўйича таркиби
(жамига нисбатан фоизда)

 

Жорий йилнинг январь-март ойларида республиканинг ялпи ҳудудий маҳсулотининг ўсиш суръатига асосий таъсири саноат  (қурилишни қўшган ҳолда) (107,4%) тармоғидаги ялпи қўшилган қиймат ҳамда хизматлар (104,8) ҳиссасига тўғри келмоқда.

 ЯҲМ ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 30,5 фоизи кичик тадбиркорлик (бизнес) ҳиссасига тўғри келди, бу кўрсаткич 2017 йил январь-мартда 
35,7 фоизни ташкил қилди.

2018 йил январь-мартда ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмида хизматлар улуши 47,6 фоиз (2017 йил январь-мартда 55,1 фоиз)ни ташкил қилди.


  2018-йил II чорак

    Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг январь-июнида ишлаб чиқарилган ялпи ҳудудий маҳсулотнинг (ЯҲМ) ҳажми 4947,9 млрд. сўмни ташкил этди ва 2017 йилнинг январь-июнига нисбатан ўсиш суръати 103,5 фоизга тенг бўлди.

    2018 йил январь-июнь ойларида ЯҲМ дефлятор индекси 136,1 фоизни ташкил қилди.


Январь-июнь ойларида республика ялпи ҳудудий маҳсулотининг иқтисодий фаолият турлари бўйича таркиби


 

млрд.сўм

2017 йил
январь-июнга
нисбатан фоиз
ҳисобида

2017 йил

2018 йил

 

 

 

 

I. Ялпи ҳудудий маҳсулот, жами

3511,5

4947,9

103,5

шу жумладан:

 

 

 

Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

3276,8

4375,9

103,5

Маҳсулотларга соф солиқлар

234,7

572,0

104,6

II. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

3276,8

4375,9

103,5

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

323,1

442,0

102,6

Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)

1279,8

1953,2

103,4

саноат

983,1

1587,2

104,0

қурилиш

296,7

366,0

101,5

Хизматлар

1673,9

1980,7

103,7

савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

289,5

360,3

103,5

ташиш ва сақлаш,ахборот ва алоқа хизматлари

366,5

410,1

104,9

бошқа хизматлар

1017,8

1210,3

103,3Ялпи ҳудудий маҳсулотнинг тармоқлар
         бўйича таркиби январь-июнь ҳолатига
(жамига нисбатан фоизда)Жорий йилнинг январь-июнь ойларида республиканинг ялпи ҳудудий маҳсулотининг ўсиш суръатига асосий таъсири саноат  (104,0%) тармоғидаги ялпи қўшилган қиймат ҳамда хизматлар (103,5%) ҳиссасига тўғри келмоқда.

ЯҲМ ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 42,1 фоизи кичик тадбиркорлик (бизнес) ҳиссасига тўғри келди, бу кўрсаткич 2017 йил январь-июнда
47,1 фоизни ташкил қилди.

2018 йилнинг январь-июнида ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмида хизматлар улуши 45,2 фоиз (2017 йил январь-июнда 51,0 фоиз)ни ташкил қилди.


2018-йил III чорак

    Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг январь-сентябрида ишлаб чиқарилган ялпи ҳудудий маҳсулотнинг (ЯҲМ) ҳажми 8193,9 млрд. сўмни ташкил этди ва 2017 йилнинг январь-сентябрига нисбатан ўсиш суръати 104,8 фоизга тенг бўлди.

    2018 йил январь-сентябрь ойларида ЯҲМ дефлятор индекси 133,1 фоизни ташкил қилди. 


Январь-сентябь ойларида республика ялпи ҳудудий маҳсулотининг иқтисодий фаолият турлари бўйича таркиби


 

млрд.сўм

2017 йил
январь-сентябрга
нисбатан фоиз
ҳисобида

2017 йил

2018 йил

 

 

 

 

I. Ялпи ҳудудий маҳсулот, жами

5873,8

8193,9

104,8

шу жумладан:

 

 

 

Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

5471,9

7334,3

104,7

Маҳсулотларга соф солиқлар

401,9

859,6

106,5

II. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

5471,9

7334,3

104,7

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

860,4

1193,8

100,8

Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)

2063,3

3029,7

103,7

саноат

1602,7

2437,2

103,5

қурилиш

460,6

592,5

104,4

Хизматлар

2548,2

3110,8

106,7

савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

450,3

561,9

105,0

ташиш ва сақлаш,ахборот ва алоқа хизматлари

569,9

675,4

112,9

 

бошқа хизматлар

1528,0

1873,5

104,9


Ялпи ҳудудий маҳсулотнинг тармоқлар
         бўйича таркиби январь-сентябь ҳолатига
(жамига нисбатан фоизда)


Жорий йилнинг январь-сентябь ойларида республиканинг ялпи ҳудудий маҳсулотининг ўсиш суръатига асосий таъсири қурилиш (104,4%) тармоғидаги ялпи қўшилган қиймат ҳамда хизматлар (106,7%) ҳиссасига тўғри келмоқда.

ЯҲМ ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 48,3 фоизи кичик тадбиркорлик (бизнес) ҳиссасига тўғри келди, бу кўрсаткич 2017 йил январь-сентябрида
50,8 фоизни ташкил қилди.

2018 йилнинг январь-сентябрида ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмида хизматлар улуши 42,4 фоиз (2017 йил январь-сентябрида 46,6 фоиз)ни ташкил қилди.2018-йил IV чорак

Дастлабки маълумотларга кўра, 2018 йилнинг январь-декабрида ишлаб чиқарилган ялпи ҳудудий маҳсулотнинг (ЯҲМ) ҳажми 14185,2 млрд. сўмни ташкил этди ва 2017 йилнинг январь-декабрига нисбатан ўсиш суръати 103,4 фоизга тенг бўлди.

2018 йил январь-декабрь ойларида ЯҲМ дефлятор индекси 133,9 фоизни ташкил қилди.

Январь-декабрь ойларида республика ялпи ҳудудий маҳсулотининг иқтисодий фаолият турлари бўйича таркиби

 

 

млрд.сўм

2017 йил
январь-
декабрга
нисбатан фоиз
ҳисобида

2017 йил

2018 йил

 

 

 

 

I. Ялпи ҳудудий маҳсулот, жами

10243,0

14185,2

103,4

шу жумладан:

 

 

 

Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

9609,9

12951,5

103,4

Маҳсулотларга соф солиқлар

633,1

1233,7

103,7

II. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати

9609,9

12951,5

103,4

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги

2783,7

3733,0

103,0

Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)

3219,8

4869,1

101,6

саноат

2596,0

4047,4

100,6

қурилиш

623,8

821,7

105,4

Хизматлар

3606,4

4349,4

105,3

савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар

616,4

755,6

104,4

ташиш ва сақлаш,ахборот ва алоқа хизматлари

778,6

898,4

111,7

 

бошқа хизматлар

2211,4

2695,4

103,3

 

Ялпи ҳудудий маҳсулотнинг тармоқлар
         бўйича таркиби январь-декабрь ҳолатига
(жамига нисбатан фоизда)

 


2018 йилнинг январь-декабрь ойларида республиканинг ялпи ҳудудий маҳсулотининг ўсиш суръатига асосий таъсири қурилиш (105,4%) тармоғидаги ялпи қўшилган қиймат ҳамда хизматлар (105,3%) ҳиссасига тўғри келмоқда.

ЯҲМ ишлаб чиқариш умумий ҳажмининг 54,3 фоизи кичик тадбиркорлик (бизнес) ҳиссасига тўғри келди, бу кўрсаткич 2017 йил январь-декабрида
55,8 фоизни ташкил қилди.

Қорақалпоғистон Республикаси иқтисодиётининг асосий тармоқларида кузатилган ўсиш суръатлари ЯҲМ ўсишида асосий омил бўлиб хизмат қилади. Жумладан, ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа – 111,7 % (ЯҲМ таркибидаги улуши 6,9 %), қурилиш – 105,4 % (6,3 %), хизматлар – 105,3 % (33,6 %) ни ташкил этди.

2018 йил январь-декабрда ЯҲМнинг иқтисодий фаолият турлари бўйича
ўсиш суръатлари

Қорақалпоғистон Республикаси иқтисодиётининг барча тармоқларида яратилган ялпи қўшилган қиймат (ЯҚҚ) ҳажми умумий ЯҲМнинг 91,3 фоизини, маҳсулотларга соф солиқлар эса, 8,7 фоизини ташкил этди.

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги ЯҲМнинг тармоқлар бўйича таркибидаги улуши 0,2 фоизли пунктга камайди ва ҳисобот даврида 28,8 фоизни ташкил этди. Саноат (қурилишни қўшган ҳолда) тармоғининг улуши 4,1 фоизли пунктга ошди ва 37,6 фоизни ташкил этди. Хизматлар соҳасининг ЯҲМ таркибидаги улуши 2018 йил январь-декабрда 33,6 фоизни ташкил этди ва 2017 йил мос даври (37,5 %) билан таққосланганда 3,9 фоизли пунктга камайди.

Савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматларнинг ЯҲМ таркибидаги улуши 5,8 фоизни (2017 й. – 6,4 %), ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа –
6,9 фоизни, (8,1 %), хизмат кўрсатувчи бошқа тармоқлар – 20,9 фоизни (23,0 %) ташкил этди.