19.08.2022, Жума

Қишлоқ хўжалиги


2019 йил III чорак

2019 йилнинг январь-сентябрида ишлаб чиқарилган (кўрсатилган хизматлар) умумий ҳажми 4838,2 млрд. сўмни ёки 2018 йилнинг шу даврига нисбатан
103,5 фоизни, шу жумладан, деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва бу соҳаларда кўрсатилган хизматлар ҳажми 4617,7 млрд. сўмни (104,0 фоиз), ўрмончилик хўжаликларида 137,8 млрд. сўмни (88,4 фоиз), балиқчилик хўжаликларида
82,7 млрд. сўмни (116,9 фоиз) ташкил қилди.Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши
(умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида)
            Ҳосил йиғими. 2019 йилнинг январь-сентябрь ойларида барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 182,6 минг тонна дон экинлари ишлаб чиқарилди.

Бундан ташқари барча тоифадаги хўжаликларда 49,7 минг тонна картошка, (2018 йилга нисбатан 2,4 фоизга кўп), 185,3 минг тонна сабзавот
(6,6 фоизга кўп) йиғиб олинди, 113,1 минг тонна полиз экинлари (15,3 фоизга кўп),   36,3 минг тонна мева ва резаворлар (2,5 фоизга кўп) ва 5,1 минг тонна узум
(2,4 фоизга кўп) етиштирилди.


2019 йилнинг январь-сентябрида хўжалик тоифалари бўйича асосий турдаги деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш


 

Фермер хўжаликлари

Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

тонна

ўсиш суръати, фоизда

тонна

ўсиш суръати, фоизда

тонна

ўсиш суръати, фоизда

 

 

 

 

 

 

 

Жами дон

130320

124,4

49428

88,0

2853

167,2

Картошка

10423

112,4

39097

99,9

205

122,0

Сабзавотлар

46612

115,8

136105

102,7

2595

2,4 м.

Полиз

53511

136,6

58876

101,3

753

91,7

Мевалар ва резаворлар

9375

94,9

23345

102,8

3568

126,8

Узум

522

145,0

4293

98,9

306

101,7

Пахта

110862

128,4

-

-

510

130,4


2019 йилнинг январь-сентябрида ҳудудлар кесимида асосий турдаги деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш


            Чорвачилик. 2019 йилнинг 1 октябрь ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар 100,5 фоизга (жами 1088,9 минг бошни ташкил қилди), шу жумладан сигирлар 101,8 фоизга (318,6 минг бош), қўй ва эчкилар
102,9 фоизга (1112,8 минг бош), отлар 104,1 фоизга (24,1 минг бош), паррандалар 105,9 фоизга (4,3 млн. бош) кўпайди.

Барча ҳудудларда чорвачилик маҳсулотлари (гўшт, сут, тухум) ишлаб чиқаришнинг ўсиши асосан деҳқон ва фермер хўжаликлари ҳисобига бўлиб, гўшт ишлаб чиқариш умумий ҳажмида уларнинг улуши 99,4 фоизни, сут маҳсулоти
99,0 ва тухум ишлаб чиқаришда 93,3 фоизни ташкил этди.


2019 йил 1 октябрь ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони 


 

минг бош

ўсиш суръати,
%

 

 

 

Йирик шохли қорамол

1088,9

100,5

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

48,0

103,2

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

1032,1

100,4

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

8,8

97,6

улардан сигирлар

318,6

101,8

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

16,1

107,4

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

299,7

101,5

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

2,8

102,0

Қўй ва эчкилар

1112,9

102,9

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

114,3

117,5

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

982,6

102,7

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

16,0

57,2

Отлар

24,1

104,1

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

4,6

121,3

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

19,1

100,8

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

0,4

102,0

Паррандалар

4317,8

105,9

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

268,1

119,1

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

3801,6

103,0

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

248,1

154,5


Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 94,8 фоизни, фермер хўжаликларида эса 4,4 фоизни, шу жумладан, сигирлар мос равишда 94,1 ва 5,0 фоизни, қўй ва эчкилар 88,3 ва
10,3 фоизни, отлар 79,2 ва 18,9 фоизни, паррандалар 88,0 ва 6,2 фоизни ташкил этди.2019 йил 1 октябрь ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони
2019 йилнинг январь-сентябрида барча тоифадаги хўжаликларда тирик вазн ҳисобида 72,4 минг тонна гўшт (2018 йилнинг январь-сентябрига нисбатан
0,3 фоизга кўп), 221,2 минг тонна сут (0,2 фоизга кўп), 226,2 млн. дона тухум
(6,4 фоизга кўп) ишлаб чиқарилди.


2019 йил январь-сентябрь ойларида ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари


 

миқдори

ўсиш суръати,

%

 

 

 

Гўшт (тирик вазнда), минг тн.

72,4

100,3

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

1,8

114,0

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

70,1

100,1

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

0,5

81,9

Сут, минг тн.

221,2

100,2

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

12,4

113,2

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

206,5

99,6

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

2,3

89,0

Тухум, млн. дона

226,2

106,4

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

15,2

121,2

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

196,0

101,9

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

15,0

197,12019 йил январь-сентябрида чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш таркиби
(ишлаб чиқариш умумий ҳажмига нисбатан фоиз ҳисобида)Фермер хўжаликлари. 2019 йилнинг январь-сентябрида фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 1256,4 млрд. сўмни ташкил қилди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий ҳажмида фермер хўжаликларининг улуши 27,4 фоизни ташкил этди.

2019 йилнинг 1 октябрь ҳолатига фермер хўжаликларида 48,0 минг бош йирик шохли қорамол, шу жумладан 16,1 минг бош сигир, 114,3 минг бош қўй ва эчкилар, 4558 бош от, 268,1 минг бош паррандалар мавжуд.


2019 йил январь-сентябрь ҳолатига фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган асосий турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари


 

январь-сентябрь

2018 январь-сентябрга  нисбатан фоиз   ҳисобида

2018 йил

2019 йил

тонна

ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, фоиз

тонна

ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, фоиз

 

 

 

 

 

 

Жами дон

104775

64,4

130320

71,4

124,4

Картошка

9272

19,1

10423

21,0

112,4

Сабзавотлар

40262

23,2

46612

25,2

115,8

Полиз

39174

39,9

53511

47,3

136,6

Мевалар ва резаворлар

9880

27,9

9375

25,8

94,9

Узум

360

7,2

522

10,2

145,0

Пахта

86372

99,5

110862

99,5

128,4

Гўшт, тирик вазнда

1612

2,2

1838

2,5

114,0

Сут

10980

5,0

12430

5,6

113,2

Тухум, минг дона

12560

5,9

15220

6,7

121,2
2019 йил I чорак

2019 йилнинг январь-мартида ишлаб чиқарилган (кўрсатилган хизматлар) умумий ҳажми 688,9 млрд. сўмни ёки 2018 йилнинг шу даврига нисбатан
102,7 фоизни, шу жумладан, деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ва бу соҳаларда кўрсатилган хизматлар ҳажми 602,0 млрд. сўмни (103,4 фоиз), ўрмончилик хўжаликларида 73,7 млрд. сўмни (101,7 фоиз), балиқчилик хўжаликларида 13,2 млрд. сўмни (108,6 фоиз) ташкил қилди.

 

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши
(умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида)
Ҳосил йиғими.

Республикамизда иссиқхона хўжаликларини ташкил этиш бўйича янги лойиҳалар ишга туширилиши натижасида, барча тоифа хўжаликлари томонидан жорий йилнинг январь-мартида 486 тонна сабзавот (2018 йилнинг мос даврида 
241 тонна), 36 тонна мева ва резаворлар (11 тонна) етиштирилди.


 

 

2019 йилнинг январь-мартида хўжалик тоифалари бўйича асосий турдаги деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш

 

Фермер хўжаликлари

Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

тонна

ўсиш суръати, фоизда

тонна

ўсиш суръати, фоизда

тонна

ўсиш суръати, фоизда

 

 

 

 

 

 

 

Сабзавотлар

4

133,3

232

103,1

250

19,2 м.

Мевалар ва резаворлар

25

-

11

100,0

 

 


2019 йилнинг январь-мартида ҳудудлар кесимида асосий турдаги деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш
Чорвачилик. 2019 йилнинг 1 апрель ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар 103,3 фоизга (жами 1092,5 минг бошни ташкил қилди), шу жумладан сигирлар 103,9 фоизга (315,5 минг бош), қўй ва эчкилар 103,8 фоизга (1082,6 минг бош), отлар 106,6 фоизга (23666 бош), паррандалар 111,2 фоизга (4,3 млн. бош) кўпайди.

Барча ҳудудларда чорвачилик маҳсулотлари (гўшт, сут, тухум) ишлаб чиқаришнинг ўсиши асосан деҳқон ва фермер хўжаликлари ҳисобига бўлиб, гўшт ишлаб чиқариш умумий ҳажмида уларнинг улуши 99,3 фоизни, сут маҳсулоти 99,1 ва тухум ишлаб чиқаришда 96,7 фоизни ташкил этди.

 

2019 йил 1 апрель ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони 


 

минг бош

ўсиш суръати,
%

 

 

 

Йирик шохли қорамол

1092,5

103,3

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

48,7

108,2

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

1035,3

103,1

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

8,5

103,0

улардан сигирлар

315,5

103,9

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

15,4

105,5

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

297,4

103,7

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

2,7

108,0

Қўй ва эчкилар

1082,6

103,8

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

102,3

134,6

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

966,1

102,9

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

14,2

50,2

Отлар

23,7

106,6

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

4,2

134,4

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

19,1

102,5

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

0,4

82,7

Паррандалар

4312,7

111,2

шу жумладан:

 

 

Фермер хўжаликлари

239,9

102,4

Деҳқон (аҳолининг шахсий
ёрдамчи) хўжаликлари

3800,9

108,5

Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар

271,9

193,8Деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 94,8 фоизни, фермер хўжаликларида эса 4,5 фоизни, шу жумладан, сигирлар мос равишда 94,3 ва 4,9 фоизни, қўй ва эчкилар 89,2 ва 
9,5 фоизни, отлар 80,6 ва 17,8 фоизни, паррандалар 88,1 ва 5,6 фоизни ташкил этди.

 

2019 йил 1 апрель ҳолатига чорва моллари ва паррандалар бош сони