04.12.2023, Душанба

Қорақалпоғистон Республикаси статистика бошқармаси

Ганиев Темирбай Турғанбахиевич

Қорақалпоғистон Республикаси статистика бошқармаси

раҳбари

 Mанзил:

 230100, Нукус шаҳри А. Досназаров кўчаси     97а-уй

 Teлефон:

 0(361) 222 79 00

 E-mail:

 statrk@exat.uz

Қабул кунлари:

 

Душанба-Жума  11:00-12:00

 

 


Бекмуратов Сипатдин Бекбосынович

Қорақалпоғистон Республикаси статистика бошқармаси

раҳбари биринчи ўринбосари

 Mанзил:

 230100, Нукус шаҳри А. Досназаров кўчаси    

97 а-уй

 Teлефон:

0(361) 222 70 53

 E-mail:

statrk@exat.uz

Қабул кунлари:

Душанба-Жума  10:00-11:00

 


 


Омаров Камалатдин Тажибаевич

Қорақалпоғистон Республикаси статистика бошқармаси

раҳбари ўринбосари

 Mанзил:

 230100, Нукус шаҳри А. Досназаров кўчаси    

97 а-уй

 Teлефон:

0(361)  222 71 59

 E-mail:

statrk@exat.uz

Қабул кунлари:

Душанба-Жума  09:00-10:00

 
 1. Қорақалпоғистон Республикаси статистика бошқармаси бошлиғи функционал вазифалари


  1.     Бошқарма фаолиятига раҳбарлик қилади; бошқарманинг таркибий бўлинмалари тўғрисидаги низомларни тасдиқлайди; бошлиқ ўринбосарлари ва функсиональ бўлим бошлиқларининг жавобгарлик даражасини белгилайди; бошқарма ходимларига нисбатан малакавий талабларни белгилайди ва уларнинг меҳнатини рақбатлантириш тизимини шакллантиради, юқори малака учун устамалар белгилайди; бошқарманинг смета харажатларини белгилайди ва тасдиқлайди; бошқарма ходимлари учун меқнатга қақ тўлаш ягона тариф сеткаси бўйича белгиланган лавозим окладлари схемасига мувофиқ штат жадвалини тасдиқлайди; зарур қолда Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси билан келишилган қолда бошқарма тузилмасига штатдаги ходимларнинг тасдиқланган сони ва статистика ишларини амалга ошириш учун ажратиладиган маблағлар доирасида ўзгартиришлар киритади; статистик маълумотларни йиқиш ва таҳлиль қилиш, маълумотларнинг ишончлилигини експертизадан ўтказиш, уларни нашрга тайёрлаш билан шуқулланади; статистик ҳисоб-китобни амалга ошириш ва олинган статистик маълумотлар асосида турли таҳлилий шарқлар тайёрлашда иштирок етади; статистик кузатувларнинг алоқида турлари бўйича електрон маълумотлар базасини сақлашни ва ўзига бириктирилган статистик кўрсаткичлар бўйича динамик қаторларни юритишни таъминлайди; ўз ваколатлари доирасида туман ва шақар статистика бўлимлари томонидан бажарилиши мажбурий бўлган буйруқлар чиқаради ва кўрсатмалар беради; ўзига юкланган вазифаларнинг сифатли ва ўз вақтида бажарилишини таъминлаш учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари доирасида бошқа барча зарур чораларни кўради; бошқарма номидан ишончномасиз фаолият кўрсатади, амалдаги қонун қужжатлари ва бошқарма низомига мувофиқ бошқарма манфаатларини ҳимоя қилади ва унинг мол-мулкини тасарруф етади; бошқарманинг Қишлоқ хўжалиги ва екология статистикаси бўлими, Махсус қисм, Кадрлар бўлими, Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ишлар бўлими, Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш ва ижро интизоми назорати бўлими, Юридик хизмати, Дастурий-техник таъминот ва маълумотларни сақлаш маркази фаолиятини назорат қилади.


  Қорақалпоғистон Республикаси статистика бошқармаси бошлиғи биринчи ўринбосарининг 
  функсионал вазифалари

  1. -Бошқарма бошлиғи йўқлиги вақтида бошқарма фаолиятига вақтинча рахбарлик қилади;

  2. -бошқарманинг барча тармоқ, шахар ва туман статистика бўлимлари томонидан дастурлар бўйича бажариладиган статистика ишлари хажмларига риоя етилиши устидан назорат олиб боради;

  3. -вилоятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш Давлат дастурлариниг бажарилиши устидан Давлат статистика кузатувларини ташкиль етади;

  4. -вилоятнинг ижтимоий-иқтисодий аҳволи тўғрисидаги статистик маълумотларини тайёрлаш, уларни чоп етиш ва белгиланган давлат органларига юборилишини назорат қилади;

  5. -бошқармада ташкиль етилган Комиссия йиқилишида давлат статистика ишлари дастурининг сифатли ва ўз вактида бажарилиши, ҳисобот кўрсатгичларини тезкорлиги, хаққонийлиги ва холислигини таъминлаш масалалари, Давлат статистика органлари фаолиятига доир бошқа масалаларни кўриб чиқиши учун тайёрлайди;

  6. -бошқарманинг барча тармоқ ва худудий статистика бўлимлари халқ хўжалигидан қўшимча маблағ топишини (консалтинг хизматлари) назоратини юритади

  7. -бириктирилган бошқарманинг тармоқ ва шахар, туман статистика бўлимлари фаолиятини доимий назоратини юритади, уларнинг фаолиятини мувофиклаштиради, мавжуд вакант лавозимларга ходимларни тайёрлаш ва тайинлаш бўйича бошқарма бошлиғига таклифлар киритади;

  8. -бириктирилган барча бўлимлар фаолиятини хамда улардаги статистик маълумотларнинг ишончлилиги, холислиги, тўлиқлилиги, долзарблигини назорат қилади ва таъминлайди

  9. -бириктирилган тармоқ маълумотларини қонунийлигини ўрганиб, тегишли сохалар дастурлари ва бошқа маълумотларни тайёрлашда, мухокама йиқилишларида иштирок етиш ва имзолаш ваколатларидан фойдаланади ва имзолаган маълумотларнинг жавобгарлигини ўз зиммасига олади;

  10. -бириктирилган шахар, туман статистика бўлимлари молия-хўжалик фаолиятларини назорат қилади ва уларнинг қонунийлигини таъминлаш чораларини кўради;

  11. -бошқармада кўрилаётган маъмурий жарималарни имзолайди хамда уларнинг қонунийлигини ва белгиланган тартиб асосида ижро етилишини таъминлайди;

  12. Бошқарма бошлиғининг биринчи ўринбосари: Статистика фаолиятини ташкиль етиш ва йиғма ишлар бўлими, Инвестиция ва қурилиш статистикаси бўлими, Ташқи иқтисодий фаолият ва савдо статистикаси бўлими, Нарх статистикаси бўлими, Саноат статистикаси бўлимлари фаолиятини  назорат қилади.

   

  Қорақалпоғистон Республикаси статистика бошқармаси бошлиғи ўринбосарининг 
  функсионал вазифалари

  -бошқарма, шахар ва туман статистика бўлимлари томонидан корхона ва ташкилотларнинг мансабдор шахсларига нисбатан қўлланилган маъмурий жарима суммаларини ўз вақтида ундирилишини хамда ўз вақтида тўланмаган маъмурий жарималарни мажбурий ижро етишлик учун белгиланган тартибда суд ижрочилари департаментига тақдим етишларини доимий назоратини юритади;

  -ўтказиладиган текширишларни фақат назорат органлари фаолиятини Мувофиклаштирувчи Республика Кенгаши томонидан тасдиқланган режа-жадваль асосида ташкиль етилишини қат'ий назорат қилади, режадан ташкари текширишлар ўтказмаслигини ҳамда ўтказилган текширишилар самарадорлигини оширишни доимий назорат қилиб боради;

  -бириктирилган бошқарманинг тармок ва шахар, туман статистика бўлимлари фаолиятини доимий назоратини юритади, уларнинг фаолиятини мувофиқлаштиради, мавжуд вакант лавозимларга ходимларни тайёрлаш ва тайинлаш бўйича бошқарма бошлиғига таклифлар киритади;

  -бириктирилган барча бўлим фаолиятини хамда улардаги статистик маълумотларнинг ишончлилиги, холислиги, тўлиқлилиги, долзарблигини назорат қилади ва таъминлайди;

  -бириктирилган тармоқ маълумотларини қонунийлигини ўрганиб, тегишли соҳалар дастурлари ва бошқа маълумотларни тайёрлашда, муҳокама йиқилишларида иштирок етиш ва имзолаш ваколатларидан фойдаланади ва имзолаган маълумотларнинг жавобгарлигини ўз зиммасига олади;

  -бириктирилган шахар, туман статистика бўлимлари молия-хўжалик фаолиятларини назорат қилади ва уларнинг қонунийлигини таъминлаш чораларини кўради;

  -бошқармада тузилаётган консалтинг шартномаларини имзолайди хамда уларнинг қононийлигини ва белгиланган тартиб асосида ижро етилишини таъминлайди;

  Бошқарма бошлиғининг ўринбосари: Турмуш даражаси ва ижтимоий соҳа статистикаси бўлими, Демография ва меҳнат статистикаси бўлими, Хизматлар соҳаси статистикаси бўлими, Тадбиркорлик ва банк-молия хизматлари статистикаси бўлими, Статистик регистрларни юритиш бўлимлари фаолиятини  назорат қилади.