19.09.2020, Суббота

Тақыятас, Төрткүл, Қоңырат ҳәм Кегейли районлары ҳәкимликлериниң жер майданларын ажыратып бериў ҳаққындағы айырым шешимлерин тастыйықлаў туўрысында

Тақыятас, Төрткүл, Қоңырат ҳәм Кегейли районлары ҳәкимликлериниң жер майданларын ажыратып бериў ҳаққындағы айырым шешимлерин тастыйықлаў туўрысында