04.03.2024, Dúyshembi

Demografiya va mehnat bozori


2018 jıl I sherek

Turaqlı xalıq sanı

(2018 jıl 1 aprel` jag`dayına, mın` adam)

 

 

Ja`mi
xalıq sanı

sonnan:

qala xalqı

awıl xalqı

 

 

 

 

Qaraqalpaqstan Respublikası

1847,6

908,1

939,5

No`kis q.

312,1

312,1

-

rayonlar:

 

 

 

A`miwda`r`ya

192,1

50,4

141,7

Beruniy

184,6

66,1

118,5

Qanlıko`l

49,8

12,2

37,6

Qarao`zek

52,0

15,5

36,5

Kegeyli

89,0

34,0

55,0

Qon`ırat

127,1

80,1

47,0

Moynaq

30,9

13,5

17,4

No`kis

48,4

10,1

38,3

Taqıyatas

72,1

51,8

20,3

Taxtako`pir

39,8

16,7

23,1

To`rtku`l

207,2

79,5

127,7

Xojeli

120,0

77,0

43,0

Shımbay

114,0

56,0

58,0

Shomanay

55,2

14,5

40,7

Ellikqala

153,3

18,6

134,7

 

Da`slepki mag`lıwmatlar boyınsha, 2018 jıldın` 1 aprel` jag`dayına respublika turaqlı xalqının` sanı 1847,6  mın` adamdı quradı ha`m jıl basınan 5,3 mın` adamg`a yamasa 100,3 payızg`a o`sti. 2018 jıl yanvar`-martta migratsiya sal`dosı, da`slepki mag`lıwmatlar boyınsha -770 adamdı quradı.

 

2018 jıl yanvar`-martta xalıqtın` ta`biyiy ha`reketi

 

 

 

adam

ha`r 1000 adamg`a

2017 j.

2018 j.1)

o`siwi,
azayıwı

2017 j.

2018 j.1)

 

 

 

 

 

 

Tuwılg`anlar

7885

7920

35

17,6

17,4

O`lgenler

1973

1893

80

4,4

4,2

sonnan: bir jasqa shekemgi balalar

129

181

52

13,3

19,3

Ta`biyiy o`sim

5912

6027

115

13,2

13,2

Du`zilgen nekeler

3748

4164

416

8,4

9,2

Nekeden ajırasıwlar          

328

336

8

0,7

0,7

 

Tuwılıw da`rejesi. 2018 jıl yanvar`-martta tuwılg`anlar sanı 7920 adamdı quradı ha`m 2017 jıldın` usı da`wirine (7885  adam) salıstırg`anda 35 adamg`a kop yamasa 100,4 payızdı qradı. Tuwılıw koeffitsienti tiyisli tu`rde 17,4 promilleni quradı ha`m 2017 jıldın` usı da`wirine (17,6 promille) salıstırg`anda 0,2 promillege kemeydi.

Tuwılıw da`rejesinin` ko`beyiwi respublikanın` derlik barlıq aymaqlarında gu`zetildi. Bul ko`rsetkishtin` joqarı da`rejesi A`miwda`r`ya (15,2 dan 17,0 ge), No`kis qalası (16,6 dan 17,8 ge), To`rtkul (17,9 dan 18,9 ga) va Shımbay (17,4 ten 17,5 ke) rayonlarında gu`zetildi.

O`lim da`rejesi. 2018 jıldın` yanvar`-martında o`lgenler sanı 1893 adamdı quradı ha`m 2017 jıldın` usı da`wirine (1973 adam) salıstırg`anda 80  adamg`a yamasa 95,9 payızdı quradı. Tiyisli tu`rde o`lim koeffitsienti 4,2 promilleni quradı (2017 jıl yanvar`-martta – 4,4 promille).

O`lgenler sanının` kemeyiwi Qanlıko`l (5,1 den 3,4  promillege), Taxtako`pir (6,2 dan 4,7 ge), Taqıyatas (5,6 dan 4,2 ge) ha`m Shımbay (5,1 dan 4,1ge) rayonlarında gu`zetildi. En` ko`p o`lim halatları No`kis rayonında (5,1 promille), en` az o`lim Shomanay (3,2 promille) rayonında gu`zetildi.

 

Xalıqtın` ta`biyiy ha`reketi koeffitsientleri

(yanvar`-mart aylarında)
(1000 xalıq sanına)

 

Tuwılg`anlar

O`lgenler

Xalıqtın` ta`biyiy o`siwi

2017j.

2018j.1)

2017j.

2018j.1)

2017j.

2018j.1)

 

 

 

 

 

 

 

Qaraqalpaqstan Respublikası

17,6

17,4

4,4

4,2

13,2

13,2

No`kis q.

16,6

17,8

4,6

4,2

12,0

13,6

rayonlar:

 

 

 

 

 

 

A`miwda`r`ya

15,2

17,0

4,1

4,2

11,1

12,8

Beruniy

19,7

19,2

4,4

4,2

15,3

15,0

Qanlıko`l

18,0

17,4

5,1

3,4

12,9

14,0

Qarao`zek

17,0

16,5

4,1

4,8

12,9

11,7

Kegeyli

16,1

15,1

4,7

4,7

11,4

10,4

Qon`ırat

19,0

16,8

4,4

4,8

14,6

12,0

Moynaq

15,5

13,8

4,2

5,2

11,3

8,6

No`kis

22,1

21,3

3,6

5,1

18,5

16,2

Taqıyatas

16,4

14,6

5,6

4,2

10,8

10,4

Taxtako`pir

15,8

16,3

6,2

4,7

9,6

11,6

To`rtku`l

17,9

18,9

4,3

3,5

13,6

15,4

Xojeli

18,0

16,0

4,1

4,7

13,9

11,3

Shımbay

17,4

17,5

5,1

4,1

12,3

13,4

Shomanay

13,9

11,1

3,0

3,2

10,9

7,9

Ellikqala

20,3

19,4

3,7

3,3

16,6

16,1

 


Neke du`ziw ha`m nekeden ajırasıwlar. 2018 jıl yanvar`-martta PHAJ organlarında 4164 neke ha`m 336 ajırasıwlar dizimge alındı. Mın` xalıq sanına salıstırg`anda 9,2 neke (2017 jıldın` tiyisli da`wirinde – 8,4) ha`m  0,7 ajırasıwlar (2017 jıldın` tiyisli da`wirinde – 0,7) tuwrı keldi.

Migratsiya. Da`slepki mag`lıwmatlar boyınsha, 2018 jıldın` yanvar`-mart aylarında respublika boyınsha ko`ship kelgenler sanı 3061 adamdı, usı da`wirde ko`ship ketkenler sanı bolsa 3831 adamdı quradı. Migratsiya qaldıg`ı minus
770 adamg`a (2017 jıldın` usı da`wirinde – minus 929 adam) ten` boldı. En` ko`p minus qaldıqlar Shımbay (minus 168), Kegeyli (minus 141) ha`m Qarao`zek (minus 108) rayonlarında gu`zetildi.


Du`zilgen nekeler ha`m ajırasıwlar sanı

(yanvar`-mart aylarında, birlik)

 

 

Du`zilgen nekeler

Ajırasıwlar

2017j.

2018j.1)

2017j.

2018j.1)

 

 

 

 

 

Qaraqalpaqstan Respublikası

3 748

4164

328

336

No`kis q.

468

529

74

77

rayonlar:

 

 

 

 

A`miwda`r`ya

405

503

24

23

Beruniy

532

619

30

47

Qanlıko`l

90

91

9

8

Qarao`zek

158

161

14

20

Kegeyli

239

218

37

20

Qon`ırat

93

95

8

7

Moynaq

47

40

5

4

No`kis

99

108

8

7

Taqıyatas

129

142

17

15

Taxtako`pir

84

100

4

3

To`rtku`l

496

533

32

27

Xojeli

214

247

20

31

Shımbay

202

274

13

22

Shomanay

95

91

12

10

Ellikqala

397

413

21

15


2018 jıl yanvar`-martta xalıqtın` ta`biyiy ha`reketi

ha`r 1000 adamg`a

 

 

 

 

Jumıs penen ta`miyinlengen xalıq sanı

(1 aprel` jag`dayına, adam)

 

 

2017 jıl

2018 jıl

 

 

 

 

Qaraqalpaqstan Respublikası

3821

4992

No`kis q.

 

 

rayonlar:

541

587

A`miwda`r`ya

284

361

Beruniy

554

555

Qanlıko`l

148

155

Qarao`zek

149

131

Kegeyli

245

198

Qon`ırat

382

571

Moynaq

61

132

No`kis

177

194

Taqıyatas

-

220

Taxtako`pir

149

153

To`rtku`l

254

417

Xojeli

203

493

Shımbay

225

229

Shomanay

149

160

Ellikqala

300

436

 

 

Ba`ntlikke ko`meklesiwshi organlarg`a mu`ra`jat etken 4992 puqaralar (barlıq mu`ra`jat etkenlerdin` 65,8 payızı) jumısqa ornalastırıldı. Bul ko`rsetkish Qonırat (mu`ra`jat etkenlerdin` 81,0 payızı), Beruniy (78,3 payız), Xojeli (72,9 payız),  No`kis qalası (72,7 payız),  To`rtkul  (70,4 payız) ha`m Taqıyatas  0,1 payız) rayonlarında joqarı da`rejede boldı.

2018 yil II chorak


Doimiy aholi soni1)

(2018 yil 1iyul holatiga, ming kishi)


 

Jami 
aholi

shu jumladan:

shahar aholisi

qishloq aholisi

 

 

 

 

Qoraqalpog`iston Respublikasi

1853,5

910,8

942,7

Nukus sh.

313,1

313,1

-

tumanlar:

 

 

 

Amudaryo

192,9

50,5

142,4

Beruniy

185,4

66,3

119,1

Qonliko`l

49,9

12,3

37,6

Qorao`zak

52,1

15,6

36,5

Kegeyli

89,0

34,0

55,0

Qo`ng`irot

127,5

80,3

47,2

Mo`ynoq

31,0

13,5

17,5

Nukus

48,6

10,1

38,5

Taxiatosh

72,2

52,0

20,2

Taxtako`pir

39,8

16,7

23,1

To`rtko`l

208,0

79,8

128,2

Xo`jayli

120,3

77,1

43,2

Chimboy

114,4

56,2

58,2

Shumanay

55,3

14,5

40,8

Ellikqal`a

154,0

18,8

135,2

    Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yilning 1 iyul holatiga respublika doimiy aholisi soni 1853,5 ming kishini tashkil qildi va yil boshidan 11,2 ming kishiga yoki 100,6 foizga ko`paydi. 2018 yil yanvar`-iyunda migratsiya sal`dosi, dastlabki ma`lumotlarga ko`ra -1685 kishini tashkil qildi.


2018 yil yanvar-iyunda aholining tabiiy harakati

 

 

kishi

har 1000 kishiga

2017 y.

2018 y.1)

o`sish, 
kamayish

2017 y.

2018 y.1)

 

 

 

 

 

 

Tug`ilganlar

16414

16974

560

18,2

18,5

O`lganlar

4076

4072

-4

4,5

4,4

shu jumladan: bir yoshgacha bolalar

280

303

23

14,42)

16,1)

Tabiiy o`sish

12338

12902

564

13,7

14,1

Nikohlar

6817

7325

508

7,5

8,0

Ajralishlar         

665

669

4

0,7

0,7

 

Tug`ilish darajasi. 2018 yil yanvar`-iyunda tug`ilganlar soni 16974 kishini tashkil qildi va 2017 yilning shu davriga (16414 kishi) nisbatan 560 kishiga ko`p yoki 3,4 foizni tashkil etdi. Tug`ilish koeffitsienti mos ravishda 18,5 promilleni tashkil qildi va 2017 yilning shu davriga  (18,2 promille) nisbatan 0,3 promillega ko`paydi.

Tug`ilish darajasining ko`payishi respublikaning deyarli barcha hududlarida qayd etildi. Bu ko`rsatkichning yuqori darajasi Amudaryo (16,7 dan 19,2 promillega), Beruniy (19,9 dan 21,3 ga), Ellikqal`a (19,9 dan 20,9 ga) va Chimboy (19,0 dan 19,9 ga) tumanlarida kuzatildi.

O`lim darajasi. 2018 yilning yanvar`-iyunda o`lganlar soni 
4072 kishini tashkil qildi va 2017 yilning shu davriga (4076 kishi) nisbatan 4 kishiga yoki 0,1 foizga kamaydi. Mos ravishda o`lim koeffitsienti 4,4 promilleni tashkil qildi (2017 yil yanvar`-iyunda – 4,5 promille).

O`lganlar sonining kamayishi Chimboy (5,1 dan 4,3 promillega), Taxiatosh  (5,0 dan 4,7 ga), Kegeyli (5,5 dan 5,0 ga) va To`rtkul (4,4 dan 3,9 ga) tumanlarida kuzatildi. Eng ko`p o`lim hollari Nukus tumanida (5,8 promille), eng kam o`lim holatlari Shumanay (3,4 promille) tumanida kuzatildi.

 

 

Aholining tabiiy harakati koeffitsientlari
(yanvar-iyun oylarida)

(1000 aholi soniga)

 

Tug`ilganlar

O`lganlar

Aholining tabiiy o`sishi

2017y.

2018y.1)

2017y.

2018y.1)

2017y.

2018y.1)

 

 

 

 

 

 

 

Qoraqalpog`iston Respublikasi

18,2

18,5

4,5

4,4

13,7

14,1

Nukus sh.

16,9

17,5

4,6

4,4

12,3

13,1

tumanlar:

 

 

 

 

 

 

Amudaryo

16,7

19,2

4,2

4,5

12,5

14,7

Beruniy

19,9

21,3

4,6

4,5

15,3

16,8

Qonliko`l

17,9

17,8

5,2

4,8

12,7

13,0

Qorao`zak

18,5

17,2

4,5

4,8

14,0

12,4

Kegeyli

17,4

16,3

5,5

5,0

11,9

11,3

Qo`ng`irot

18,6

18,1

4,7

5,1

13,9

13,0

Mo`ynoq

14,8

14,8

4,0

4,6

10,8

10,2

Nukus

23,8

21,3

4,4

5,8

19,4

15,5

Taxiatosh

18,0

15,7

5,0

4,7

13,0

11,0

Taxtako`pir

17,3

16,9

5,2

5,4

12,1

11,5

To`rtko`l

18,4

19,0

4,4

3,9

14,0

15,1

Xo`jayli

17,9

17,6

4,1

4,5

13,8

13,1

Chimboy

19,0

19,9

5,1

4,3

13,9

15,6

Shumanay

15,4

14,6

3,7

3,4

11,7

11,2

Ellikqal`a

19,9

20,9

3,7

3,5

16,2

17,4

 

 

 

 

 

 

2018 yil yanvar`-iyunda o`lim sabablari bo`yicha o`lganlar soni
(jamiga nisbatan foiz hisobida)Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yilning yanvar`-iyunda bir yoshga to`lmagan 303 ta bolalar o`limi kuzatildi. Bolalar o`limi koeffitsienti 16,1 promilleni tashkil qildi (2017 yilning mos davrida 14,4 promille).

 

 

2018 yil yanvariyunda o`lim sabablari bo`yicha bir 
yoshgacha o`lgan bolalar soni
(jamiga nisbatan foiz hisobida) 

        Nikohlar va ajralishlar. 2018 yil yanvar`-iyunda FHDYo organlarida 7325 ta nikohlar va 669 ta ajralishlar ro`yxatga olindi. Ming aholiga nisbatan 8,0 ta nikoh (2017 yilning tegishli davrida – 7,5 ta) va 0,7 ta ajralishlar (2017 yilning tegishli davrida – 0,7 ta) to`g`ri keldi.

Migratsiya. Dastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2018 yilning yanvar-iyun oylarida respublika bo`yicha ko`chib kelganlar soni 5732 kishini, shu davr mobaynida ko`chib ketganlar soni esa 7417 kishini tashkil qildi. Migratsiya qoldig`i minus 1685 kishiga (2017 yilning shu davrida - minus 2193 kishi) teng bo`ldi. Eng katta minus qoldiqlar  Chimboy (minus 320), Kegeyli (minus 319) va Qorao`zak (minus 182) tumanlarida kuzatildi.

Tuzilgan nikohlar va nikohdan ajralishlar soni

(yanvar-iyun` oylarida, birlik).1)

 

Tuzilgan nikohlar

Nikohdan ajralishlar

2017y.

2018y.1)

2017y.

2018y.1)

Qoraqalpog`iston Respublikasi

6817

7325

665

669

Nukus sh.

912

999

139

155

tumanlar:

 

 

 

 

Amudaryo

682

886

53

47

Beruniy

881

980

59

81

Qonliko`l

180

163

15

17

Qorao`zak

171

159

18

11

Kegeyli

290

299

30

33

Qo`ng`irot

485

411

63

56

Mo`ynoq

89

91

13

10

Nukus

185

217

19

16

Taxiatosh

232

248

35

37

Taxtako`pir

148

177

9

8

To`rtko`l

885

910

66

44

Xo`jayli

415

476

46

61

Chimboy

392

448

39

35

Shumanay

172

170

20

13

Ellikqal`a

698

691

41

45

 

2018 yil yanvar-iyunda aholining tabiiy harakati

har 1000 kishiga 

 

 

 

O`rtacha oylik ish haqi. 2018 yil yanvar`-iyun` oylarida Qoraqalpog`iston Respublikasida o`rtacha oylik nominal hisoblangan ish haqi 1564,7 ming so`mni tashkil etgan.

Bunda ish haqiga ustama, mukofot, rag`batlantirish xususiyatiga ega to`lovlar, kompensatsiya va ishlanmagan vaqt uchun haq kabi to`lovlar kiritilgan, shuningdek uning tarkibida jismoniy shaxslar daromad solig`i, ijtimoiy sug`urta va kasaba uyushmasiga to`lovlar ham mavjud.

2018 yil yanvar`-iyun` oylarida Qoraqalpog`iston Respublikasida o`rtacha oylik ish haqining eng yuqori miqdori  Nukus shaxrida  2026,9 ming so`m, respublikadagi o`rtacha oylik ish haqiga nisbatan 129,5 foizga ko`pdir.  Mo`ynok tumanida 1814,1 ming so`m (115,9 foiz) va Qo`ng`irot tumanida 1766,3 ming so`mni (112,9 foiz)  tashkil etgan.

 Qoraqalpog`iston Respublikasida o`rtacha oylik ish haqining eng past miqdori Amudaryo tumanida 1144,7 ming so`mni (73,2 foiz), Beruniy tumanida 1195,6 ming so`mni (76,4 foiz) tashkil etgan.


2018 yil  yanvar-iyun oyi uchun o`rtacha nominal hisoblangan ish haqi

(so`m)


iyun

Yanvar-iyun

Qoraqalpog`iston Respublikasi


1672 733,0

 

1564697,4

Nukus sh.


2 183 151,2

 

2026934,0

tumanlar:


 

 

 

Amudaryo


1 197 259,8

 

1144740,1

Beruniy


1 390 147,1

 

1195558,8

Qonliko`l


1 596 811,8

 

1374203,9

Qorao`zak


1 607 608,8

 

1214464,5

Kegeyli


1 310 870,1

 

1290301,0

Qo`ng`irot


2 014 824,3

 

1766326,8

Mo`ynoq


1 706 115,3

 

1814133,7

Nukus


1 371 573,2

 

1296062,0

Taxiatosh


1 528 428,2

 

1375835,9

Taxtako`pir


1 774 818,5

 

1485985,1

To`rtko`l


1 275 693,1

 

1270659,6

Xo`jayli


1 440 540,8

 

1329434,8

Chimboy


1 263 985,3

 

1218101,4

Shumanay


1 247 048,3

 

1209723,4

Ellikqal`a


1 271 033,5

 

1213913,1

 

  

1)дастлабки маълумот

[2] ) 1000 туғилганларга нисбатан

2018 jıl III sherek


Turaqlı xalıq sanı

(2018 jıl 1 oktyabr` jag`dayına, mın` adam)

 

 

Ja`mi
xalıq sanı

sonnan:

qala xalqı

awıl xalqı

 

 

 

 

Qaraqalpaqstan Respublikası

1861,2

913,9

947,3

No`kis q.

313,9

313,9

-

rayonlar:

 

 

 

A`miwda`r`ya

194,1

50,9

143,2

Beruniy

186,5

66,7

119,8

Qanlıko`l

50,1

12,3

37,8

Qarao`zek

52,2

15,6

36,6

Kegeyli

89,3

34,2

55,1

Qon`ırat

127,9

80,6

47,3

Moynaq

31,1

13,6

17,5

No`kis

48,8

10,1

38,7

Taqıyatas

72,5

52,0

20,5

Taxtako`pir

39,8

16,7

23,1

To`rtku`l

209,1

80,2

128,9

Xojeli

120,7

77,4

43,3

Shımbay

114,8

56,5

58,3

Shomanay

55,4

14,5

40,9

Ellikqala

155,0

18,7

136,3


    Da`slepki mag`lıwmatlar boyınsha, 2018 jıldın` 1 oktyabr` jag`dayına respublika turaqlı xalqının` sanı 1861,2mın` adamdı quradı ha`m jıl basınan 18,9 mın` adamg`a yamasa 101,0 payızg`a o`sti. 2018 jıl yanvar`-sentyabr`da migratsiya sal`dosı, da`slepki mag`lıwmatlar boyınsha -3137 adamdı quradı.

2018 jıl yanvar`-sentyabr`da xalıqtın` ta`biyiy ha`reketi

 

 

 

adam

ha`r 1000 adamg`a

2017j.

2018j.

o`siwi,
azayıwı

2017j.

2018j.1)

 

 

 

 

 

 

Tuwılg`anlar

26662

28281

1619

19,5

20,4

O`lgenler

6258

6302

44

4,6

4,6

sonnan: bir jasqa shekemgi balalar

437

437

-

15,0[1])

15,3)

Ta`biyiy o`sim

20404

21979

1575

14,9

15,8

Du`zilgen nekeler

10242

10578

336

7,5

7,6

Nekeden ajırasıwlar         

991

984

-7

0,7

0,7

 

Tuwılıw da`rejesi. 2018 jıl yanvar`-sentyabr`da tuwılg`anlar sanı 28281 adamdı quradı ha`m 2017 jıldın` usı da`wirine (26662 adam) salıstırg`anda 1619 adamg`a ko`p yamasa 6,1 payızdı qradı. Tuwılıw koeffitsienti tiyisli tu`rde 20,4 promilleni quradı ha`m 2017 jıldın` usı da`wirine (19,5 promille) salıstırg`anda 0,9 promillege o`sti.

Tuwılıw da`rejesinin` o`siwi respublikanın` derlik barlıq aymaqlarında gu`zetildi. Bul ko`rsetkishtin` joqarı da`rejesi A`miwda`r`ya (19,3 ten 22,6 promillege), Beruniy (22,0 den 23,8 ge), Shımbay (19,9 dan 21,6 g`a) ha`m To`rtku`l (20,2 den 21,5 ke) rayonlarında gu`zetildi.

O`lim da`rejesi. 2018 jıldın` yanvar`-sentyabrında o`lgenler sanı 6302 adamdı quradı ha`m 2017 jıldın` usı da`wirine (6258 adam) salıstırg`anda   44 adamg`a yamasa 0,7 payızg`a ko`beydi. Tiyisli tu`rde o`lim koeffitsienti 4,6 promilleni quradı (2017 jıl yanvar`-sentyabr`da – 4,6promille).

O`lgenler sanının` ko`beyiwi No`kis rayonında (4,8 den 6,3 promillege), Qarao`zek (4,6 dan 5,0 promillege), Moynaq (4,5 den 4,9 g`a) ha`m Qonırat (4,8 den 5,1 ge) rayonlarında gu`zetildi. En` ko`p o`lim halatları No`kis rayonında (6,3 promille), en` az o`lim Ellikqala (3,6 promille) rayonında gu`zetildi.

 

 

Xalıqtın` ta`biyiy ha`reketi koeffitsientleri
(yanvar`-sentyabr` aylarında)

(1000 xalıq sanına)

 

Tuwılg`anlar

O`lgenler

Xalıqtın` ta`biyiy o`siwi

2017j.

2018j.1)

2017j.

2018j.1)

2017j.

2018j.1)

 

 

 

 

 

 

 

Qaraqalpaqstan Respublikası

19,5

20,4

4,6

4,6

13,7

-

No`kis q.

17,3

18,0

4,6

4,4

12,7

13,6

rayonlar:

 

 

 

 

 

 

A`miwda`r`ya

19,3

22,6

4,3

4,4

15,0

18,2

Beruniy

22,0

23,8

4,6

4,6

17,4

19,2

Qanlıko`l

19,2

19,0

5,1

4,7

14,1

14,3

Qarao`zek

18,4

18,0

4,6

5,0

13,8

13,0

Kegeyli

18,3

17,7

5,4

5,1

12,9

12,6

Qon`ırat

19,7

19,3

4,8

5,1

14,9

14,2

Moynaq

17,1

17,3

4,5

4,9

12,6

12,4

No`kis

24,7

22,7

4,8

6,3

19,9

16,4

Taqıyatas

19,1

18,1

5,3

4,8

13,8

13,3

Taxtako`pir

18,7

18,5

5,1

5,3

13,6

13,2

To`rtku`l

20,2

21,5

4,6

4,2

15,6

17,3

Xojeli

18,6

19,7

4,2

4,5

14,4

15,2

Shımbay

19,9

21,6

5,2

4,7

14,7

16,9

Shomanay

16,4

15,9

3,9

3,7

12,5

12,2

Ellikqala

22,4

23,6

3,7

3,6

18,7

20,0

 

  

2018 jıl yanvar`-sentyabr`da o`lim sebepleri boyınsha o`lgenler sanı
(ja`mine salıstırg`anda payız esabında)


Da`slepki mag`lıwmatlar boyınsha, 2018 jıldın` yanvar`-sentyabrında bir jasqa tolmag`an 437 balalar o`limi gu`zetildi. Balalar o`limi koeffitsienti 15,3 promilleni quradı (2017 jıldın` tiyisli da`wirinde 15,0 promille).

 

2018 jıl yanvar`-sentyabr`da o`lim sebepleri boyınsha bir jasqa shekemgi o`lgen balalar sanı
(ja`mine salıstırg`anda payız esabında) 

 

Neke du`ziw ha`m nekeden ajırasıwlar. 2018 jıl yanvar`-sentyabr`da PHAJ organlarında 10578 neke ha`m 984 ajırasıwlar dizimge alındı. Mın` xalıq sanına salıstırg`anda 7,6 neke (2017 jıldın` tiyisli da`wirinde – 7,5) ha`m 0,7 ajırasıwlar (2017 jıldın` tiyisli da`wirinde – 0,7) tuwrı keldi.

Migratsiya. Da`slepki mag`lıwmatlar boyınsha, 2018 jıldın` yanvar`-sentyabr` aylarında respublika boyınsha ko`ship kelgenler sanı 8299 adamdı, usı da`wirde ko`ship ketkenler sanı bolsa 11436 adamdı quradı. Migratsiya qaldıg`ı minus   3137 adamg`a (2017 jıldın` usı da`wirinde – minus 3320 adam) ten` boldı. En` ko`p minus qaldıqlar Shımbay rayonı (minus 450), Kegeyli (minus 401) ha`m Xojeli (minus 360) rayonlarında gu`zetildi.

Du`zilgen nekeler ha`m ajırasıwlar sanı

(yanvar`-sentyabr` aylarında, birlik)

 

 

Du`zilgen nekeler

Nekeden ajırasıwlar

2017j.

2018j.1)

2017j.

2018j.1)

 

 

 

 

 

Qaraqalpaqstan Respublikası

10242

10578

991

984

No`kis q.

1444

1546

219

227

rayonlar:

 

 

 

 

A`miwda`r`ya

1 030

1 200

79

77

Beruniy

1 254

1 363

81

109

Qanlıko`l

270

249

23

25

Qarao`zek

259

243

25

15

Kegeyli

427

432

43

41

Qon`ırat

698

642

91

89

Moynaq

143

143

20

19

No`kis

283

316