07.07.2020, Siyshembi

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń Jámiyetlik hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha orınbasarı
Durdiev Erkinbay Utamuratovich

 Manzil:

No'kis qalasi, G'arezsizlik ko'shesi  50 jay

 Telefon:

 0 (361) 222-05-51

 E-хат:

m.alewov@exat.uz

 E-mail:

 

Qabillaw kunleri:

 Sarshembi, saat 10:00 - 12:00

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha kompleksı basshıınıń funktsional wazıypaları tuwrısında

 

NIZAM 

 

1-bap. Ulıwma qaǵıydalar

 

1. Usı Qaǵıyda Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha kompleksı basshıınıń funktsional wazıypaların belgileydi.

 

2. Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha kompleksı basshıı (keyingi orınlarda Kompleks basshıı dep ataladı) óz iskerliginde Ózbekstan hám Qaraqalpaqstan Respublikaları Konstitutsiyalari hám nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararlarına hám basqa hújjetlerine, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń húkimleri, qararları hám buyrıqlarına, Ministrler Mákemesiniń qararları hám buyrıqlarına, Qaraqalpaqstan Respublikası nızamlarına, Joqarǵi Kengesi qararları hám buyrıqlarına, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi qararlarına hám basqa hújjetlerine, sonıń menen birge, usı Qaǵıydaǵa ámel etedi.

 

3. Kompleks basshıı kompleksda jumıslardıń awhali ushın juwap beredi, tiyisli mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, shólkemlerdń iskerligin muwapıqlastıradı hám qadaǵalaw etedi.

 

4. Kompleks basshıınıń iskerligi milletleraro atıwlıqdı, diniy bagrikenglikni támiyinlew hám jáne de bekkemlew hámde diniy-ekstremistik ideologiyanıń tarqalıwina jol qoymaslik boyınsha ilajlardı ámelge asırıwǵa, Ádillik ministrligi menen xızmetleslikde jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemlerdń Ózbekstan Respublikası nızam hújjetleri talaplarıǵa ámel jetiwin támiyinleydi.

 

5. Kompleks basshıı huquqına kóre Qaraqalpaqstan Respublikası Húkimetiniń aǵzası esaplanadı hám Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Basqarıwshıı quramına kiredi.

 

Kompleks basshıı Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi jáne onıń Basqarıwshıı jıynalıslarında tikkeley qatnasıw jetedi.

 

2-bap. Kompleks basshıınıń wazıypaları hám funktsiyaları

 

6. Tómendegiler Kompleks basshıınıń tiykarǵı wazıypaları esaplanadı:

 

orınlardaǵı tiyisli mámleketlik hákimiyat shólkemleri, jámietlik hám diniy shólkemler iskerligin muwapıqlastırıw hám olar menen xızmetleslik etiw, diniy bagrikenglik hám milletleraro atıwlıqdı jáne de bekkemlew ilajlarını ámelge asırıw, diniy-ekstremistik ideologiya hám missionerlik iskerligi tarqalıwina tosqınlıq jasaw;

 

mámlekette hár qıylı puqaralıq jámieti institutları, áwele, mámleketlik emes kommerciyalıq emes jámietlik shólkemlerin jáne de rawajlandırıwdıń, mámleketti demokratiyalıq hámde modernizaciyalawda olardıń roli hám áhmietin kúsheytiw;

 

orınlardaǵı mámleketlik emes kommerciyalıq emes shólkemler iskerligi ústinen kompleks monıtoringni tashkiletish, mámleketlik hákimiyat jergilikli shólkemleriniń mámleketlik emes kommerciyalıq emes shólkemler hám basqa puqaralıq jámieti institutları menen xızmetlesligin nátiyjeli shólkemlestiriwge, sonıń menen birge, mámleketlik emes kommerciyalıq emes shólkemlerdi regiondı sociallıq-ekonomikalıq rawajlandırıwdıń programmasın ámelge asırıwǵa jalb jetiwge kómeklesiw;

 

Ózbekstan Respublikası Ádillik ministrligi menen xızmetleslikde jámietlik hám diniy shólkemlerdń Ózbekstan Respublikası nızamchiligi talaplarıǵa ámel jetiwin támiyinlew;

 

orınlardaǵı mámleketlik hákimiyattıń tiyisli shólkemleri, jámietlik hám diniy shólkemlerdń materiallıq miyraslar obektlerin saqlaw máseleleri boyınsha óz-ara birlikliligin támiyinlew;

 

“Haq nietli” hám “Máhelle” jámietlik shólkemleriniń xızmetlerin muwapıqlastırıw hám olarǵa hár tárepleme ámeliy járdem kórsetiw;

 

“Haj” hám “Kishi hajı ziyaratı” ilajların tashkiletishda jergilikli mámleketlik, jámietlik hám diniy shólkemler iskerligin muwapıqlastırıw.

 

7. Kompleks basshıı óz gerdenine júklengen wazıypalarǵa muwapıq:

 

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Toplamınıń tiyisli xızmetlerin, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi menen jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler iskerligi tarawı boyınsha óz-ara xızmetleslik etedi;

 

Jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha xatkeriyatiga tikkeley basshılıq etedi, mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli atqarıw etuvchi húkimet shólkemleri hámde taǵı basqa shólkemlerdń diniy ekstremizm hám missionerlikning aldın alıw, milletleraro atıwlıqdı jáne de bekkemlew boyınsha iskerligin muwapıqlastıradı hám qadaǵalaw etedi;

 

Ózin ózi basqarıw shólkemleri xızmetlerin muwapıqlashtirib baradı hám xalıq arasında diniy ekstremizm hám missionerlikning aldın alıw boyınsha ilajlardı quraydı;

 

Qaraqalpaqstan Respublikasında iskerlik júrgizeyotgan mámleketlik emes kommerciyalıq emes shólkemleriniń regionlıq strukturaları iskerligine kómeklesedi, jergilikli atqarıw etuvchi húkimet shólkemleri menen óz-ara xızmetlesligin támiyinleydi;

 

Jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha xatkeriyati baslıǵını qayta tayarlaw, onıń mamanlıǵın asırıw, onı xoshametlew hámde olarǵa salıstırǵanda intizomiy sazay ilajlarını qóllaw tuwrısında usınıslar kiritedi;

 

8. Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı basshılıq etetuǵın komissiyalar (keńesler) iskerligin, sonıń menen birge, olardıń qararları atqarılıwın shólkemlestiriw maydanıdan qadaǵalawdı támiyinleydi.

 

3-bap. Kompleks basshıınıń huqıqları hám juwapkerligi

 

9. Kompleks basshıı ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw ushın tómendegi huqıqlarǵa ega:

 

Ministrler Keńesinde kórip shıǵıladıǵan máselelerdi analizqilish hám tayarlaw ushın zárúr bolǵan materiallar hám maǵlıwmatlardı mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli atqarıw etuvchi húkimet shólkemlerinen hámde taǵı basqa organlar hám shólkemlerden belgilengen tártipte soraw hám alıw;

 

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli atqarıw etuvchi húkimet shólkemleri, basqa organlar hám shólkemler basshıları hám wákilleri qatnasıwında jıynalıslar ótkeriw;

 

kishi hámeldar shólkemler kollegialorganlarining jıynalıslarında, sonıń menen birge, Ministrler Keńesi Baslıǵınıń tapsırmaları boyınsha mámleketlik basqa shólkemleriniń, mámleketlik emes kommerciyalıq emes shólkemleriniń hám basqa shólkemlerdń Kompleks basqaradigan tarawǵa kiretuǵın máseleler boyınsha ótkeriladigan jıynalısları hám jıynalıslarında qatnasıw;

 

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, ilimiy shólkemler hám basqa shólkemler basshıları hám wákillerin Ministrler Keńesinde kórip shıǵıladıǵan máselelerdi islep shıǵıw ushın belgilengen tártipte jalb jetiw, tiyisli máseleler boyınsha waqtınshalıq jumısshı gruppalar dúziw;

 

«Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi tuwrısında» gi Qaraqalpaqstan Respublikası Nızamı talapları buzılǵan halda túsetuǵın hújjetlerdi qaytarıw.

 

Kompleks basshıınıń zárúr materiallar, maǵlıwmatlardı usınıs jetiw, sonıń menen birge, Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası nızamları, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń húkimleri, qararları hám buyrıqları, Ministrler Mákemesi qararları hám basqa hújjetleri, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń qararları hám basqa hújjetleri, Ministrler Sovetiniń qararları hám buyrıqları proektlarini puqta islep shıǵıw boyınsha talapları hám tapsırmaları belgilengen múddetlerde atqarılıwın támiyinleydi.

 

10. Kompleks basshıı:

 

gerdenine júklengen wazıypalardıń talap dárejesinde hám sapalı atqarılıwın támiyinleydi;

 

Ózbekstan Respublikası, Qaraqalpaqstan Respublikası nızamlarınıń, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi qararları hám basqa hújjetlerinń, Ózbekstan Respublikası Prezidenti húkimleri, qararları, buyrıqları hám tapsırmalarınıń, Húkimet qararları hám buyrıqlarınıń, Ministrler Keńesi basshıiyati tapsırmalarınıń Jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler kompleksı quramına kiretuǵın shólkemler tárepinen belgilengen tártipte waqıtında hám sapalı atqarılıwın támiyinleydi.

 

Ministrler Mákemesiniń «Atqarıw intizomini bekkemlew ilajları tuwrısında» 1999 jıl 12 yanvardaǵı 12-sanlı sheshimine muwapıq atqarıw intizomining bekkemleniwi ushın juwap beredi.

 

4-bap. Kompleks basshıı iskerligin shólkemlestiriw

 

11. Kompleks basshıınıń jumısları «Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi tuwrısında» gi Qaraqalpaqstan Respublikası Nızamıǵa, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń, Ózbekstan Respublikası Bas ministrining, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń Baslıǵı, Ministrler Keńesi Baslıǵınıń tapsırmalarına muwapıq, sonıń menen birge, Ministrler Sovetiniń jumıs jobaları hámde Jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler menen baylanıslar boyınsha kompleksin jumıs jobası tiykarında shólkemlestiriledi.

 

12. Kompleks basshıınıń Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası nızamlarınıń, Ózbekstan Respublikası Prezidenti húkimleri, qararları hám buyrıqlarınıń, Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesi qararları hám buyrıqlarınıń, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Húkimet qararlarınıń hámeldarlıq etiletuǵın mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemlerinde, shólkemlerde jergilikli atqarıw etuvchi húkimet shólkemlerinde ámelge asırılıwı sistemalı monıtoringini támiyinlew boyınsha iskerligi Ministrler Sovetiniń jumıs rejesine, sonıń menen birge, Ministrler Keńesi Baslıǵınıń tapsırmalarına muwapıq kompleks úyreniwlerdi ámelge asırıw jolı menen, Ministrler Sovetiniń Basqarıwshıı jıynalıslarında jámietlik shólkemleri hám diniy shólkemler kompleksı esabatların eshitgan halda shólkemlestiriledi.

 

5-bap. Kompleks basshıı tárepinen jumısları tashkil etiletuǵın komissiyalar hám keńesler

 

«Huqıqıy-demokratiyalıq mámleketlik tiykarların bekkemlew, sociallıq-ruwxıy jaǵdaynı jáne de jaqsılaw, diniy fundamentalizmning aldın alıw boyınsha ilajlar Programması» ni ámelge asırıwdı muwapıqlastırıw hám shólkemlestiriw boyınsha komissiyası.

 

Ministrler Keńesi janındaǵı “Haj” hám “Kishi hajı ziyaratı” ilajların tashkiletish hám ótkeriw Hayati.

 

Qaraqalpaqstan Respublikasındaǵı milliy-materiallıq oraylar iskerligin muwapıqlastırıwshı Keńes.