04.06.2023, Ekshembi

Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń Awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha orınbasarı
                            Kaypov Daryabay Jaksıbaevich

Ma'nzil:

 No'kis qalasi, G'arezsizlik ko'shesi 50 jay

Telefon:

 0 (361) 222-46-00

 E-хат:

d.kaypov@exat.uz

 E-mail:

 

Qabillaw ku'nleri:

 Juma, saat 16:00 - 18:00


Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Awıl hám suw xojalıǵı máseleleri kompleksı basshıınıń funktsionalvazifalari tuwrısında

 NIZAM

 

1-bap. Ulıwma qaǵıydalar


1. Usı Qaǵıyda Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı - Awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha kompleks basshıınıń (keyingi orınlarda Kompleks basshıı dep ataladı) funktsional wazıypaların belgileydi.

2. Kompleks basshıı Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi Baslıǵı hám Ministrler Keńesi Baslıǵıǵa esabat beredi.

3. Kompleks basshıı óz iskerliginde Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası Konstitutsiyalari hám nızamlarına, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararlarına hám basqa hújjetlerine, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń húkimleri, qararları hám buyrıqlarına, Ministrler Mákemesiniń qararları hám buyrıqlarına, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń qararları hám basqa hújjetlerine, Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Sovetiniń qararları hám buyrıqlarına, sonıń menen birge, usı Qaǵıydaǵa ámel etedi.

4. Kompleks basshıı kompleksda jumıslardıń awhali ushın juwap beredi, tiyisli mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, shólkemlerdń iskerligi muwapıqlashtirilishi hám qadaǵalaw etiliwin, Kompleksnıń iskerligine kiretuǵın máseleler boyınsha Ministrler Keńesine kiritilgen usınıslar hám hújjetler proektlarining hár tárepleme kórip shıǵilıwını támiyinleydi.

5. Kompleks basshıı iskerligi Respublika boyınsha awıl xojalıǵıda ekonomikalıq reformalardı jáne de tereńlestiriw boyınsha programmanı ámelge asırıwdı támiyinlewge, awıl xojalıǵı ónimlerin qayta óndiriske, sırt el investitsiyaların tartıwǵa, islep shıǵarılıp atırǵan ónim sapasın jáhán bazarında básekiles bolıwına jerisiwge, óndirisde tutınıwbozori arqalı xalıqqa zárúr bolǵan barlıq xızmetlerdi engiziwge jóneltirilgen.

6. Kompleks basshıı huquqına kóre Qaraqalpaqstan Respublikası Húkimetiniń aǵzası esaplanadı.

Kompleks basshıı Ministrler Keńesi jáne onıń Basqarıwshıı jıynalıslarında tikkeley qatnasadı.

 

2-bap. Kompleks basshıınıń wazıypaları hám funktsiyaları


7. Tómendegiler Kompleks basshıınıń tiykarǵı wazıypaları esaplanadı:

Awıl xojalıǵıda ekonomikalıq reformalardı tereńlestiriw, fermerlik háreketin rawajlandırıwdıń jumısların tashkiletish hám muwapıqlastırıw, awıl xojalıǵı óndirisin strukturalıq ózgertiwdi támiyinlew;

dıyxanshılıq hám agrotexnologiyalarning aldıńǵı usılların usı jetiw ilajlarını kóriw, awıl xojalıǵı tavar óndiriwshilerge bazar printspları hám mexanizmları tiykarında xızmet kórsetiwshi tarmaqlar, buwınlar hám strukturalardıń iskerligin muwapıqlastırıw;

suw resurslarınan aqılǵa say paydalanıw hám olardan paydalanıw natiyjeliligin asırıw, suwdan paydalanıw hám suw tutınıwınıń bazar printspları hám mexanizmların usı jetiw, suw xojalıǵı obektlerinen paydalanıw jumıslarınıń hám suwǵarılatuǵın jerlerdiń meliorativ jaǵdayını jaqsılaw ilajlarınıń atqarılıwın muwapıqlastırıw;

awıl xojalıǵını, suw xojalıǵını hám orman xojalıǵını rawajlandırıwdıń aymaqlıq programmaların islep shıǵıw jumısların tashkiletish, usı tarawlarǵa sırtqı hám jergilikli investitsiyalardı jalb jetiw ilajlarını kóriw;

sharbashılıq, qusshılıq hám balıqchilikning azıq bazasın bekkemlew, naslchilik jumısların rawajlandırıwdıń, haywanlardı jasalma uruglantirish xızmetlerin keńeytiw, zooveterinariya xızmeti kórsetiw tarmaǵını rawajlandırıwdıń jumısların tashkiletish;

ipakchilikning azıq bazasın keńeytiw hám bekkemlew, joqarı jemisdor tut jipak qurtını jetistiriw, tiri nawqan jetistiriwdi kóbeytiw;

tábiy resurslardan aqılǵa say paydalanıw hám olardıń saqlanıwı támiyinlew ilajlarını ámelge asırıw, tábiyattı qorǵaw iskerliginiń natiyjeliligin asırıw;

awıl xojalıǵı ónimlerin tayarlaw, saqlaw, dáslepki qayta islew kárxanalarını tashkiletiu hám ónimlerdi eksport etiw, sonıń menen birge, awılda óndiris hám bazar infratuzilmesin obektlerin rawajlandırıwdıń ilajlarını ámelge asıradı.

8. Kompleks basshıı óz gerdenine júklengen wazıypalarǵa muwapıq:

Ózbekstan Respublikası Prezidenti Toplamınıń tiyisli xızmetlerin, Ministrler Mákemesi hám Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi tiyisli xızmetlerin menen awıl hám suw xojalıǵı, sharbashılıq tarawı, orman xojalıǵı, ekologiya hám átirap ortalıqdı qorǵaw máseleleri boyınsha óz-ara xızmetleslik etedi;

Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi Baslıǵı hám Ministrler Keńesi Baslıǵınıń tapsırmalarına qaray Respublikanıń tiyisli aymaqlarında awıl xojalıǵını rawajlandırıwdıń, ekonomikalıq reformalardıń ústin turatuǵın wazıypaları hám programmaları atqarılıwın muwapıqlashtirib baradı;

Ministrler Keńesi Baslıǵı sheshimi hám buyrıqları proektlarini kelisiw ushın tastiyklayd.

Óz kepilligi sheńberinde Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası húkimet shólkemlerinde Ministrler Keńesinen wákillik etedi.

Ministrler Sovetiniń Awıl hám suw xojalıǵı máseleleri boyınsha xatkeriyat baslıǵı hám bas qánigelerin qayta tayarlaw, olardıń mamanlıǵın asırıw, olardı xoshametlew hámde olarǵa salıstırǵanda intizomiy sazay ilajlarını qóllaw tuwrısında Ministrler Keńesi Baslıǵıǵa usınıslar kiritedi.

9. Ministrler Keńesi Baslıǵı hám Ministrler Keńesi Baslıǵınıń orınbasarı basshılıq etetuǵın komissiyalar (keńesler) iskerligin, sonıń menen birge, olardıń qararları atqarılıwın tashkil etiu maydanıdan qadaǵalawdı támiyinleydi.


3-bap. Kompleks basshıınıń huqıqları hám juwapkerligi

 

10. Kompleks basshıı ózine júklengen wazıypalar hám funktsiyalardı orınlaw ushın tómendegi huqıqlarǵa ye:

Ministrler Keńesinde kórip shıǵıladıǵan máselelerdi analizqilish hám tayarlaw ushın zárúr bolǵan materiallar hám maǵlıwmatlardı mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli atqarıw etuvchi húkimet shólkemlerinen hámde taǵı basqa organlar hám shólkemlerden belgilengen tártipte soraw hám alıw;

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, jergilikli atqarıw etuvchi húkimet shólkemleri, basqa organlar hám shólkemler basshıları hám wákilleri qatnasıwında jıynalıslar ótkeriw;

hámeldarlıq etiletuǵın ministrlikler, mámleketlik komitetleri hám keńseler, mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri kollegial organlarining jıynalıslarında, sonıń menen birge, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi Baslıǵı hám Ministrler Keńesi Baslıǵınıń tapsırmaları boyınsha - mámleketlik basqarıw shólkemleriniń, mámleketlik emes kommerciyalıq emes shólkemleriniń hám basqa shólkemlerdń Kompleks basqaradigan tarawǵa kiretuǵın máseleler boyınsha ótkeriladigan jıynalısları hám jıynalıslarında qatnasıw;

mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, ilimiy shólkemler hám basqa shólkemler basshıları hám wákillerin Ministrler Keńesinde kórip shıǵıladıǵan máselelerdi islep shıǵıw ushın belgilengen tártipte jalb jetiw, tiyisli máseleler boyınsha waqtınshalıq jumısshı gruppalar dúziw;

«Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi tuwrısında» gi Qaraqalpaqstan Respublikası Nızamı talapları buzılǵan halda túsetuǵın hújjetlerdi qaytarıw.

Kompleks basshıınıń zárúr materiallar, maǵlıwmatlardı usınıs jetiw, sonıń menen birge, Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası nızamları, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń húkimleri, qararları hám buyrıqları, Ministrler Mákemesi qararları hám basqa hújjetleri, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Keńesiniń qararları hám basqa hújjetleri, Ministrler Sovetiniń qararları hám buyrıqları proektlarini puqta islep shıǵıw boyınsha talapları hám tapsırmaları belgilengen múddetlerde atqarılıwı kerek.

Kompleks basshıınıń ózi basqaradigan máseleler boyınsha ministrlikler, mámleketlik komitetleri, keńseler, xojalıq birlespeleri, kárxanalar hám basqa shólkemler basshılarıǵa tapsırmaları belgilengen tártipte atqarılıwı májburiy bolıp tabıladı.

11. Kompleks basshıı:

gerdenine júklengen wazıypalardıń zárúr dárejede hám sapalı atqarılıwı ushın;

Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası nızamlarınıń, Ózbekstan Respublikası Joqarı Jıynalısı palatalarınıń qararları hám basqa hújjetlerdiń, Ózbekstan Respublikası Prezidenti húkimleri, qararları, buyrıqları hám tapsırmalarınıń, Ministrler Mákemesi, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Keńesi basshıiyatining tapsırmalarınıń awıl hám suw xojalıǵı kompleksı quramına kiretuǵın mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemleri, shólkemler tárepinen waqıtında hám sapalı atqarılıwın támiyinlew ushın;

Ministrler Mákemesiniń «Atqarıw intizomini bekkemlew ilajları tuwrısında» gi 1999 yil12 yanvardaǵı 12-sanlı sheshimine muwapıq atqarıw intizomining bekkemleniwi ushın juwap beredi.

 

4-bap. Kompleks basshıı iskerligin tashkil etiu

 

12. Kompleks basshıınıń jumısları «Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi tuwrısında» gi Qaraqalpaqstan Respublikası Nızamıǵa, usı Qaǵıydaǵa, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń, Ózbekstan Respublikası Bas ministrining, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵi Kengesi hám Ministrler Keńesi Baslıqlarınıń tapsırmalarına muwapıq, sonıń menen birge, Ministrler Sovetiniń jumıs jobaları hámde awıl hám suw xojalıǵı máseleleri kompleksin jumıs jobası tiykarında tashkiletiladi.

Kompleksnıń jumıs jobası kompleks basshıı tárepinen tastiyiqlanadi.

13. Kompleks basshıınıń Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası nızamlarınıń, Ózbekstan Respublikası Prezidenti húkimleri, qararları hám buyrıqlarınıń, Húkimet qararlarınıń hámeldarlıq etiletuǵın mámleketlik hám xojalıq basqarıwı shólkemlerinde, shólkemlerde jergilikli atqarıw etuvchi húkimet shólkemlerinde ámelge asırılıwı sistemalı monıtoringini támiyinlew boyınsha iskerligi Ministrler Sovetiniń jumıs rejesine, sonıń menen birge, Ministrler Keńesi Baslıǵınıń tapsırmalarına muwapıq kompleks úyreniwlerdi ámelge asırıw jolı menen, Ministrler Keńesi, Ministrler Sovetiniń Basqarıwshıı jıynalıslarında awıl hám suw xojalıǵı máseleleri kompleksı esabatların eshitgan halda tashkiletiladi.


5-bap. Kompleks basshıı tárepinen jumısları tashkilqilinadigan komissiyalar hám keńesler

 

Awıl xojalıǵıda ekonomikalıq reformalardı tereńlestiriw boyınsha Respublika komissiyası;

Suw xojalıǵı Keńesi;

Awıl hám orman xojalıqları kárxanalarıdaǵı suw xojalıǵı obektlerin qabılqilib alıw boyınsha mámleketlik komissiyası;

Balıqchilik tábiy suw saqlagichlarini balıq ovlovchi kárxanalarıǵa kireyge beriw boyınsha arnawlı tańlaw komissiyası.