21.01.2021, Piyshembi

Qaraqalpaqstan Medicina institutı


Ataniyazova

Oral

Aminovna

 Qaraqalpaqstan Medicina institutı  rektori

Mánzil:

 230105, Nókis qalası, A.Dosnazarov kóshesi 108-jay


  Telefon:

 0 (361) 222-84-32

 E-mail:

 o.ataniyazova@umail.uz

  Qabıllaw kúnleri:

 Sa'rshembi  16:00 - 17:00

 

 

Xakimov

Daryabay

Perdebaevich

Tashkent pediatriya medicina institutı Nókis filialınıń Oqıw isleri boyınsha direktr orınbasarı

 Mánzil:

 230105, Nókis qalası, A.Dosnazarov kóshesi 108-jay

 Telefon:

 0 (361) 222-84-28

E-mail:

d.xakimov1973@umail.uz

 Qabıllaw kúnleri:

 Juma15:00 - 17:00

 

 

Narımbetova

Roza

Janabaevna

Tashkent pediatriya medicina institutı Nókis filialınıń ilimiy isleri boyınsha direktor orınbasarı

 Mánzil:

 230105, Nókis qalası, A.Dosnazarov kóshesi 108-jay

  Telefon:

 0 (361) 222-84-06

E-mail:

 roza_n@list.ru

 Qabıllaw kúnleri:

  Piyshembi  15:00 - 17:00

 

 

Ermekbaeva

Akbal

Urdabaevna

Tashkent pediatriya medicina institutı Nókis filialınıń Ruwxıylıq hám aǵartıwshılıq isleri boyınsha direktor orınbasarı

 Mánzil:

 230105, Nókis qalası, A.Dosnazarov kóshesi 108-jay

  Telefon:

 0 (361) 222-84-07

 E-mail:

aqbal62@ mail.ru

  Qabıllaw kúnleri:

 Du'yshembi  15:00 - 17:00

 

 

Inyatov

 Kushkinbay

Reymbaevich

Tashkent pediatriya medicina institutı Nókis filialınıń Finans hám ekonomika isleri boyınsha direktor orınbasarı

 Mánzil:

 230105, Nókis qalası, A.Dosnazarov kóshesi 108-jay

  Telefon:

 0 (361) 222-84-19

 E-mail:

 kushkinbay.inyatov.79@ mail.ru

  Qabıllaw kúnleri:

 Siyshembi  15:00 - 17:00

 

 

Tashkent pediatriya meditsina institutı Nókis filialı direktorı lawazımı wazıypaları:

 

- Ózbekstan Respublikası nızamları, Prezident pármanları hám tapsırmaları,  Oliy májlis hám Ministrler Kabinetining bilimlendiriw hám kadrlardı tayarlaw tarawındag'ı qararların ámelge asırıwdı shólkemlestiriw;

- Joqarı mánáwyatlı, ádep-ikramlı, óz betinshe pikirlewge iye bolg'an, bazar sharayatında jumıstı shólkemlestiriwding joqarı mag'lıumatlı qaniyge kadrlardı tayarlawdı támiyinlew;

 

- Mámleketlik tálim standartları tiykarında joqarı kaniygeli kadrlardı tayarlawdı shólkemlestiriw;

- Filialda Ózbekistan Respublikasinıng “Tálim haqqında”g'ı nızam hám “Kadrlar tayarlawdıng milliy dástúri”nde belgilengen wazıypalardıng orınlanıwın támiynlew;

        - Filialdıng strukturalıq dúzilisindegi barlıq bólimlerding jumısların belgilep beriw, is alıp barıwın rejelestiriw,muwapıqlastırıw, basqarıw, joqarg'ı oqıw ornının basshılıq lawazımlarına múnásip kadrlardı tayarlaw, xızmetkerlerdi tanglaw, baslıq lawazımına usınıw hám jumısqa qabıl etiw.

 

 

- Xızmetkerlerdi materiallıq hám ruwhıy qollap-quwatlaw, sotsiallıq qorgawdı támiyinlew, intizamlı jaza sharaların qollanıw;

 

-          Filial dáramatlarınıng qáliplesiwin hám olardan sapalı paydalanılıwın qadag'alaw;

 

            Ilmiy-izertlew islerin shólkemlestiriw, olardıng onimdarlıg'ın asırıw hám izertlew jumıslarınıng natiyjelerin ámeliyatqa endiriw, joqarg'ı tálim, ilim hám islep shıg'arıwdıng óz-ara integratsiyasın shólkemlestiriw;

 

            Uzliksiz bilimlendiriw dúzimi ushın janga áwlád oqıw ádebiyatın jaratıw kontseptsiyası talaplarına muwapıq sabaqlıqlar hám oqıu-metodik ádebiyatlar jaratılıwı, awdarma qılınıwı hám basıp shıg'arılıwın shólkemlestiriw;

 

            Oqıw-tárbiya protsessinde oqıtıwdıng rawajlang'an formaların, yag'ınıy, aralıqtan turıp oqıtıw, janga pedagogik hám axborot-kommunikatsiya texnologiyaların endiriw hám olardan ónimli paydalanıwdı shólkemlestiriw;

 

            Ruwxıy-ag'artıwshılıq, tárbiyalıq jumıslarg'a basshılıq etiw , xızmetkerler hám studentlerde milliy ideyanı qáliplestiriw;

 

            Studentlikke, magistratura hám stajyor-izertlewshi-izleniwshilerdi  institutqa  qabıl etiw, oqıwdan shetletiw, tiklew, ishki tártipke ámel qılıwın támiyinlew;

 

            Professor-oqıtıwshılardıng  kásiplik qaniygeligin asırıwın támiyinlew;

 

            Studentler, stajyor-izertlewshi-izleniwshilerdi, ilmiy-pedagogik hızmetkerler ushın jasaw jag'dayların jaqsılaw  hám basqa túrdegi shárayatlardı shólkemlestiriw, olarg'a sotsiyallıq qorgawdı  támiynlew;

 

            Fakultetler hám kafedralar iskerligi, oqıw protsessi, lektsiyalar, ámeliy hám laboratoriya sabaqları, oqıw hám islep shıg'arıw ámeliyatları, basqa túrdegi sabaqlar sapasınıng  qadagalanıwın támiynlew;

 

            Oqıw ornında  qaniygeler tayarlanatug'ın jónelis hám qaniygelikler tarawınıng rawajlanıw perespektivaların anıqlawg'a qaratılg'an ilajların shólkemlestiriw (ilmiy-ámeliy konferentsiyalar ótkeriw, halıqara anjumanlarda qatnasıw, axborot resurslarınan paydalanıw sharayatların jaratıw, pán-texnika, texnologiyalar rawajlanıwına tiyisli ádebiyat, informatsion materiallardı keltiriw), bunıng tiykarında mámleketlik tálim standartları, oqıu dástúrleri, oqıu ádebiyatlarının rawajlanıp barıwın támiynlew, ilmiy izleniwlerdi jetilistirip barıw;

 

            Marketing xızmetin rawajlandırıp, talim jónelisi hám qaniygeliklerge talap hám zarurlikti úyreniwdi, pitkeriushilerding ámelde iske jaylasıwın, qaniygelerding maqsetli tayarlaw barısında  birge islesiw  shártnamaların dúziwdi shólkemlestiriw;

 

            Filial materiallıq-texnikalıq bazasın bekkemlew hám rawajlandırıw ilajların islep shıg'ıw hám ámelge asırıw, joqarg'ı oqıw ornı  Ilmiy Kengesine basshılıq etiw, joqarg'ı oqıw ornınıng strukturalıq dúzilisin jetilistiriw, strukturalıq bólimlerdi toqtatıw, ózgertiwdi shólkemlestiriw;

 

            Shet ellik birge islesiwshiler menen  ilmiy-dóretiwshilik baylanıslardı rawajlandırıw, investitsiya hám grantlardı qaratıwdı támiynlew, qospa kárxana (kafedra, ilmiy oray, ilmiy izertlewler, proektler hám t.b.)lar shólkemlestiriw jumısların ámelgew;

 

            Jámiyetlik shólkemler, qayırhomlık kengesleri hám basqa da mámleketlik emes shólkemler menen birge islesiu jumısların alıp barıw;

 

            Oqıw protsessin basqarıw boyınsha  tiyisli organlar tárepinen  belgilengen basqa wazıypalardıng orınlanıwın támiyinlew.

           

            Filial direktorı orınbasarı lawazımı  wazıypaları:

 

            Ózbekstan Respublikası nızamları, Prezident pármanları hám tapsırmaları,  Oliy majlis hám Ministrler Kabinetining bilimlendiriw hám kadrlardı tayarlaw tarawındag'ı qararların ámelge asırıwdı shólkemlestiriw;

 

            Mámleketlik tálim  standartları tiykarında oqıw, ilimiy, materiallık hám ruwxıylıq-tárbiya islerin shólkemlestiriw hám  qaniyge  kadrlar tayarlawdı támiynlew;

            Mámleketlik tálim  standartlarına muwapıq bilimler mazmunı hám tayarlıq dárejesine qoyılatug'ın talaplar mazmunın barlıq dekanlar hám bólimler, kafedra baslıqları hám pedagog oqıtıwshılardıng tolıq biliwin támiynlew;

 

            Tiyisli joqarı shólkemlerding buyrıqların, tapsırmaları hám kórsetpelerin, oqıw  – tárbiya protsessine tiyisli máseleler boyınsha  JOO Ilmiy kengesi qararları hám rektor buyrıqlarınıng orınlanıwın shólkemlestiriw;

 

            Rawajlang'an mámleketlerdin bilimlendiriw dizimindegi rawajlanıw  tendentsiyaların úyreniw, “Tálim haqqında”g'ı nızam, “Kadrlar tayarlawdıng  milliy dástúri” hám  basqa bilimlendiriwge tiyisli  nızamlar kórsetilgen wazıypalardı ámelge asırıw barısında metod hám  qollanbalardı islep shıg'ıw hám olardıng ámelge asırılıwın támiyinlew;

 

            Oqıw-tárbiya protsessinde oqıtıwdıng rawajlang'an formaların, yag'ınıy, aralıqtan turıp oqıtıw, janga pedagogik hám axborot-kommunikatsiya texnologiyaların endiriw hám olardan ónimli paydalanıwdı shólkemlestiriw;

 

            Iskerlik jónelisi boyınsha usınıslar tayarlau hám  jumıslardı shólkemlestiriw;

 

            Oqıu protsessin tamiyinleytug'ın  bólimler, dekanatlardıng jumısların  muwapıqlastırıw, shólkemlestiriw hám qadagalaw;

 

            Bólimler, fakultet hám  kafedralar is rejelerin  tastıyıqlaw hám olardıng orınlanıwın qadagalaw;

           

            Ótilip atırg'an sabaqlardıng sapasın asırıw , professor-oqıtıwshılardıng  jeke rejelerining  orınlanıwın qadagalaw hám támiynlew;

       

            Oqıw hám ilimiy konferentsiyalardı shólkemlestiriw, JOO nıng metodik kengesi hám pedagogikalıq  sheberlikti asırıw islerine basshılıq etiw, aldıng'ı metodikalıq  tajriybelerdi ulıwmalastırıw;

 

            Oqıw - metodik hám ilmiy isler materialların, yagnıy, jurnallar hám ilmiy isler toplamların  JOO xızmetkerleri tarepinen tayarlaw hám basıp shıg'arıw protsessi jáne JOO nıng barlıq tálim hám ilmiy iskerlik jónelisleri boyınsha  oqıw-metodikalıq hám ilimiy toplamlar menen  kitapxana fondın toltırıp turıw  boyınsha ulıwma  basshılıqtı alıp barıw;

 

            Talantlı jaslardı izlew, saylaw hám olar menen islesiw protsesslerin basqarıw hám olarg'a járdemlesiw, student hám stajyor-izertlewshi-izleniwshilerding  arasınan Ózbekistan Respublikası Prezidenti, Nawayı, Beruniy, Ulug'bek, Zulfiya hám basqa atamadag'ı stipendiya iyelerin tayarlaw protsesin basqarıw;

            Professor-oqıtıwshılar hám  oqıw isine járdemlesiwshi hızmetkerler shtatları  boyınsha usınıslar islep shıg'ıw, kafedralar, bólimlerdi qaniyge kadrlar menen támiyinlew islerin  shólkemlestiriw;

 

            Bos lawazımlarg'a tanglaw tiykarında jumısqa  qabıl etiw, stajyor-izertlewshi-izleniwshiler hám ordinatrlardı jumısqa alıp qalıw boyınsha usınıslar tayarlaw, professor-oqıtıwshılar dizimin jaqsılaw hám qaniygeligin asırıw rejelerin islep shıg'ıw hám ámelge asırıwga basshılıq etiw;

 

            Oqıw hanalarınan ónimli paydalanıw, auditoriya hám laboratoriyalardıng

texnikalıq  úskenelestiriliw máselelerin islep shıg'ıw;

 

            Ijra intizamdı  buzg'an xızmetkerlerge shara kóriw, olar menen shártnamanı biykar etiw boyınsha usınıslar tayarlaw;

 

            Bilimlendiriwding mazmunın jaqsılaw, qaniyge-kadrlardı halqara talaplar tiykarında tayarlawdı támiyinlew maqsetinde shet el mámleketlerinin  túrles JOO ları menen birge islesiwge fakultet, kafedralar shólkemlestiriw boyınsha usınıslar tayarlaw;


            Kafedralar, fakultet hám  bólimlerding jıllıq jumıs esabatların ótkeriw, talıqlaw, hám sheshimler shıg'arıw, professor- oqıtıwshılardıng oqıw-metodikalıq iskerligin zamanagoy usıllarda bahalawdı ámelge asırıw;

 

            JOO menen oqıw-metodikalıq jóneliste úzliksiz birge islesiwdi ámelge asırıw, konferentsiya, seminarlarda professor- oqıtıwshılardıng qatnasıwın támiyinlew, jergilikli  hakimiyatlar menen birge islesiw;

 

            Ornatılg'an tártipte joqarg'ı oqıw ornının jıllıq reytingin anıqlaw, analizlew, iskerligin jetilistiriwge qaratılg'an jumıslardı iske asırıw;

 

            Joqarg'ı oqıw ornınıng ornatılg'an tártipte úzliksiz ishki  attestatsiyadan ótkeriw, sırtqı attestatsiyag'a tayarlaw hám ótkeriwde aktiv qatnasıw.