04.03.2024, Dúyshembi

A'muda'riya rayoni ha'kimligi


A’miwda’rya rаyоni’ ha’kimligi

 

   

Xojametov Sabir Jabbarberganovich

                                         A’miwda’rya rаyоni’ ha’kimi

 Ma’nzil:

230700, A’miwda’rya rаyоni’, Mаn’g’i’t qаlаsi’,

Gu’rlеn ko’shеsi 65-jаy

Tеlеfоn:

0 (361) 515-33-83

Fаks:

0 (361) 515-35-69

E-mail:

 yuldashev.r@umail.uz,
 r.yoldashev@exat.uz

Qаbi’llаw ku’nlеri:

Du’yshembi, shembi  08:00 — 11:00

 

 

Sаlаеv Rаshid Bахrаmоvich

Amiwdarya rayoni hakimininfinans-ekonomika ham kambagalliqti qisqartiw boyinsha birinshi orinbasari

 Ma’nzil:

230700, A’miwda’rya rаyоni’, Mаn’g’i’t qаlаsi’,

Gu’rlеn ko’shеsi 65-jаy

Tеlеfоn:

0 (361) 515-41-96

Fаks:

0 (361) 515-47-74

E-mail:

m.temirboev@exat.uz

Qаbi’llаw ku’nlеri:

Du’yshembi, juma  08:00-11:00

 

Kamolov Nodirbek Shuhrat o'g'li

Ámiwdárya rayonı hákiminiń qurılıs, kommunikaciyalar, kommunal xojalıq, ekologiya hám kóklemzarlastırıw máseleleri boyınsha orınbasarı 

Mаnzil:

230700, A’miwda’rya rаyоni’, Mаn’g’i’t qаlаsi’,

Gu’rlеn ko’shеsi 65-jаy

Tеlеfоn:

0 (361) 515-34-93

Fаks:

0 (361) 515-34-49

E-mail:

i.darvishov@exat.uz 

Qаbi’llаw ku’nlеri:

Sa’rshembi, shembi  08:00-11:00

 

 

Yusupov Faxriddin Aminovich

A’miwdarya rayoni ha’kiminin’ orinbasari-investitsiyalar ha’m sirtqi sawda bo’limi baslig’i

Ma’nzil:

230700, A’miwda’rya rаyоni’, Mаn’g’i’t qаlаsi’,

Gu’rlеn ko’shеsi 65-jаy

Tеlеfоn:

0 (361) 515-32-86

Fаks:

 

E-mail:

amudaryo.innovatcia@exat.uz 

Qаbi’llаw ku’nlеri:

Сәршемби 08:00-11:00

 

 

Erajnov Muratboy Saparimbetovich

Amiwdarya rayoni hakimininawil ham suw xojaligi maseleleri boyinsha orinbasari

Ma’nzil:

230700, A’miwda’rya rаyоni’, Mаn’g’i’t qаlаsi’,

Gu’rlеn ko’shеsi 65-jаy

Tеlеfоn:

0 (361) 515-32-86,

Fаks:

 

E-mail:

 an.yuldashev@exat.uz

Qаbi’llаw ku’nlеri:

Siyshembi, Piyshembi 08:00-11:00

 

  

Shermetov Maxmud Jabbarberganovich

A’miwdarya rayoni ha’kiminin’ jaslar siyasati, sotsialliq rawajlandiriw ha’m ruwxiy-ag’artiwshiliq ma’seleleri boyinsha orinbasari 

Ma’nzil:

230700, A’miwda’rya rаyоni’, Mаn’g’i’t qаlаsi’,

Gu’rlеn ko’shеsi 65-jаy

Tеlеfоn:

0 (361) 515-43-34

Fаks:


E-mail:

amudaryo.ijtimoiy@exat.uz

Qаbi’llаw ku’nlеri:

Siyshembi,  Juma   08:00-11:00

 

 

 Saburova Go'zal Qadamboevna 

Ámiwdárya rayonı hákiminiń  orınbasarı — Shańaraq hám hayal-qızlar bólimi baslıǵı

Ma’nzil:

230700, A’miwda’rya rаyоni’, Mаn’g’i’t qаlаsi’,

Gu’rlеn ko’shеsi 65-jаy

Tеlеfоn:

 0 (361) 515-33-75

Fаks:


E-mail:

xkamudaryo3@sovminrk.gov.uz

Qаbi’llаw ku’nlеri:

Du’yshembi, Piyshembi   08:00-11:00

 

Qaraqalpaqstan Respublikası Ámiwdárya rayonı hákimi S.Ywldashev tárepinen 2019-jıl dawamında Ámiwdárya rayonında fizikalıq hám yuridikalıq shaxslar menen ushırasıwlar ótkeriw maqsetinde shólkemlestirilgen kóshpeli hám ǵalabalıq qabıllawlar ótkeriw kestesi
Amudaryo rayoni ha’kimiyatinda jumis alip bariwshi bo’limler:


    Rayon ha’kimi
    Rayon ha’kiminin’ekonomika ha’n isbilermenlik ma’seleleri boyinsha birinshi orinbasari
    Rayon ha’kiminin’sanaatti rawajlandiriw, kapital qurilis, kommunikatsiyalar ha’m kommunal xojalig’i ma’seleleri boyinsha oribasari;
    Rayon ha’kiminin’ jaslar siyasati, sotsialliq rawajlandiriw ha’m ma’na’wiy-ag’artiwshiliq isleri boyinsha orinbasari;
    Amuwdaryo rayoni ha'kiminin' orinbasari, hayal-qizlar komiteti baslig’i;
    Ha’kim ja’rdemshisi;
    is ju’ritiwshi;
    huquq ma’sla’ha’tshi;
    (devonxona) 1-da’rejeli qaniyge;
    Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar baslig’i;
    Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar jetekshi qaniyge;
    Sho’lkemlestiriw-qadag’alaw topar 1-da’rejeli qaniyge;
    kapital qurilis, kommunikasiyalar, kommunal xojaliq ha’m abadanlastiriw ma’seleleri boyinsha bas qa’niygesi– 1;
    Rayon hakimliginin’ ekonomika ha’m sotsiyalliq rawajlandiriw ma’seleleri boyinsha bas qa’niygeler– 2;
    hayal-qizlar komiteti bas qa’niygesi;
    ha’kimlik ja’miyetlik ha’m diniy sh’olkemler menen baylanisli bas qaniygesi;
    ha’kimlik qasindag’i er jetpegenler menen islesiw komissiyasi juwapli xatkeri;
    bas esapshi


AMUDARYA RAYONI HAQQINDA QISQASHA MAG’LUWMAT

Amudarya rayoni Qaraqalpastan Respublikasinin’ qubla-shig’isinda, Amuwdaryanin’ orta ag’iminda jaylasqan. Rayon aymag’inin’ tiykarg’i bo’limi Amuwdaryanin’ shep jag’asinda jaylasqan bolip, on’ ta’repte jaylasqan aymaq menen Qipshaq  ha’m Jumurtawdag’i panton ko’pir arqali baylanisqan.qubla-batis ta’repten Tu’rkmenistan Respublikasi Tashawiz walayati Gubatag rayoni, shig’is ta’repten Xarezm walayati Gurlan rayoni menen, arqa-shig’is ta’repten Qaraqalpaqistan Respublikasi Beruniy ha’m Qarao’zekrayonlari menen shegaralas.

O’zbekistan Respublikasi Oliy Kengashi Rayosatining Pa’rmanina muwapiq  1957-jilidin’ dekabirinde sho’lkemlestirilgen.

Rayon aymag’inan walayat qaramag’inda bolg’an Man’g’it-Urgensh, No’kis-Man’g’it-To’rtku’l, Man’g’it-Tashawiz ha’m Man’g’it-Gubatag jollari o’tken. Sonin’ menen birge rayon aymag’inan uliwma uzinlig’i 39, 7 km bolg’an No’kis-To’rtku’l jo’nelisindegi temir jol o’tken.

Rayon aymag’i: 1021 kv.km. 2018 jil 1-aprel xalatina xaliq sani 192,1 min’ adamdi quraydi. Sodan 50,4 min’ adam qalada, 141,7 min’ adam awilda jasaydi.

Rayonnin’ aymaqliq orayi, xalqi 48,4 min’ adam bolg’an, 1973 jilda qala tipindegi poselkadan rayon qaramag’indag’i qalag’a aylantirilg’an Man’g’it qalasi. Rayon aymag’inan No’kis-To’rtku’l temir jol shaxabshasi o’tgen.

Rayonda bir rayon qaramag’indag’i qala, 30 ma’helle, Jomartaw poselkasi, 3  qalasha tipindegi posyolka ha’m 16  awil puqaralar jiyini bar.