25.10.2020, Ekshembi

Ozneftgaz inspekciyasi Qoraqalpog’iston bo’limi

Ozneftgaz inspekciyasi Qoraqalpog’iston bo’limi