16.07.2020, Piyshembi

Ozneftgaz inspekciyasi Qoraqalpog’iston bo’limi

Ozneftgaz inspekciyasi Qoraqalpog’iston bo’limi