08.04.2020, Sárshembi

Ozneftgaz inspekciyasi Qoraqalpog’iston bo’limi

Ozneftgaz inspekciyasi Qoraqalpog’iston bo’limi