04.03.2024, Dúyshembi

Qaraqalpaqstan Respublikası mámleketlik salıq basqarması


Bekchanov Xalmurza Tursunbaevich

Qaraqalpaqstan Respublikası mámleketlik salıq basqarması baslıǵı wazıypasın waqtınsha atqarıwshı

 Mánzil:

742000, Nókis qalası, T.Qayıpbergenov kóshesi 23-jay

 Telefon:

0(361) 222 23 55

 E-mail:

qoraqalpogiston@soliq.uz

Qabıllaw kúnleri:,

Hár kúni: 08:00-11:00

 

 

 
Yusupov Sardar Erkebaevich

Qaraqalpaqstan Respublikası mámleketlik salıq basqarması baslıǵınıń orınbasarı

 Mánzil:

742000, Nókis qalası, T.Qayıpbergenov kóshesi 23-jay

 Telefon:

0(361) 780 03 26

 E-mail:

qoraqalpogiston@soliq.uz

 Qabıllaw kúnleri:

Sárshembi 08:00-11:00

  


Qaraqalpaqstan Respublikası Mámleketlik salıq basqarması baslıǵınıń funkcional wazıypaları

Qaraqalpaqstan Respublikası Mámleketilik salıq baskarması baslıǵı:

Mámleketlik salıq basqarması jumısına basshılıq etedi hám mámleketlik salıq basqarmasına júkletilgen wazıypalar hám funkciyalardıń orınlanıwı ushın juwap beredi;

ózine júkletilgen wazıypalardıń ámelge asırılıwın támiyinleydi, ózine boysınıwshı bólimler iskerligin shólkemlestiredi hámde qadaǵalaydı;

basqarmanıń quramlıqdúzilisin, ózine boysınatuǵın aymaqlıq mámleketlik salıq xızmeti organları baslıqları hám xızmetkerleriniń juwapkershilik dárejesin belgileydi;

  belgilengen wákillikleri sheńberinde  Ózbekstan Respublikası nızamların, Ózbekstan Respublikasi Oliy Majlis palataları qararları, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Pármanları, qararları hám biylikleri, Ózbekstan Respublikası Ministirler Kabinetinińqararları hám biylikleri hámde baska nızam hújjetleri, sonday-aq Mámleketlik salıq komitetiniń ishki  hújjetleri tiykarında hám olardı orınlaw boyınsha Qaraqalpaqstan Respublikası mámleketlik salıq xızmeti organları tárepinen orınlanıwı májbúriy bolǵan buyrıqlar shıgaradı, tapsırmalar hám kórsetpeler beredi;

Mámleketlik salıq komiteti menen kelisilgen halda Qaraqalpaqstan Respublikası mámleketlik salıq basqarması hám mámleketlik salıq inspekciyalarınıń shtatlar kestesin basqarıw xızmetkerlerdiń belgilengen sanı hámde járdemshi xızmetkerlerdiń ámeldegi esap normativleri hámde miynetke haq tólew qorı sheńberinde tastıyıqlanadı.

xızmetkerlerdiń sheklengen sanı hám miynetke haq tólew qorı sheńberinde Qaraqalpaqstan Respublikası Mámleketlik salıq basqarması hám mámleketlik salıq inspekciyalarına  belgilengen tártipte ózgerisler kiritiw huqıqına iye 

Mámleketlik salıq komiteti tárepinen tastıyıqlanǵan mámleketlik salıq inspekciyası haqqındaǵı úlgili nızam tiykarında Qaraqalpaqstan Respublikası mámleketlik salıq inspekciyaları haqqındaǵı nızamları tastıyıqlandı;

Qaraqalpaqstan Respublikası Mámleketlik salıq basqarması hámde inspekciyaları xızmetkerlerin belgilengen tártipte lawazımǵa tayınlaydı hám lawazımınan azat etedi;

Ayrıqsha órnek kórsetetuǵın xızmetkerlerdiRespublika mámleketlik sıylıqların hámde mámleketlik salıq xızmeti organlarınıń lawazımlı shaxsları ushın Ózbekstan Respublikası Húkimeti tárepinen belgilengen arnawlı ataqlardı beriw ushın Mámleketlik salıq komitetine usınadı;

Ózbekstan Respublikasınıń mámleketlik organları, shólkemleri menen bolatuǵın múnásebetlerinde Qaraqalpaqstan Respublikası Mámleketlik salıq basqarması tárepinen jumıs alıp baradı.

Qaraqalpaqstan Respublikası Mámleketlik salıq basqarması baslıǵı oǵan berilgen wákillikler sheńberinde basqa huqıqlarǵa da iye.

Qaraqalpaqstan Respublikası Mámleketlik salıq basqarması baslıǵı orınbasarınıń funkcional wazıypaları

mámleketlik saliq basqarmasinińarnawlı funkcionalbólimlerinebasshılıq qiladi hámda ózinejúkletilgenwaziypa va funkciyalardıńorınlanıwı ushınjuwap beredi;

ózinejukletilgenwaziypalardıńámalgeasırılıwın támiyinleydi, ózine boysınıwshı bólimleriskerliginshólkemlestiredi,muwapıqlastıradıhámqadaǵalaydı;

basqarmanıńquramlıqdúzilisi, ózine boysınatuǵınaymaqlıq mámleketlik saliq xizmeti organlari baslıqlarıhámbasqarmaxızmetkerlerinıńjuwapkershiligin belgileydi;

belgilengen wákillikleri sheńberindeÓzbekstan Respublikasi nızamları, Ózbekstan Respublikasi Oliy Majlisi palatalarınızamları, Ózbekstan Respublikası PrezidentinińPármanları, nızamlarıhámbuyrıqları, Ózbekstan Respublikasi MinistrlerKabinetiniń qarorlari va biyliklerihámda basqa nızam hujjetleri, sondayaqMámleketlik salıq komitetiniń ishki hújjetleri tiykarındahámolardıńorınlanıwıboyınsha Qaraqalpaqstan Respublikasımámleketlik salıq xizmeti organları tárepinenorınlanıwı májbúriy bolǵan buyrıqlardıńshıǵarılıwınshólkemlestiredihámorınlanıwınqadaǵalaydı hámde tapsırmalarberedi;

ayrıqshaórnek kórsetkenxızmetkerlerdimámleketliksıylıqlardıhámmámleketlik salıq xizmeti organlarınıńlawazımlı shaxsları ushın Ózbekstan Respublikasi Húkimeti tárepinen belgilengen arnawlıdárejelerdi beriw ushınMámleketlik salıqbasqarmasi baslıǵınausınadı;

Qaraqalpaqstan Respublikasi mámleketlik salıq basqarmasi baslıǵınıńorinbasarıózine berilgen wákillikleri sheńberinde basqa huqıqlarǵa da iye.