18.10.2018, Piyshembi

Qoraqalpog`iston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhafoza qilish bo’yisha davlat qo'mitasi