16.12.2018, Ekshembi

Qoraqalpog`iston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhafoza qilish bo’yisha davlat qo'mitasi