20.02.2019, Sárshembi

Qoraqalpog`iston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhafoza qilish bo’yisha davlat qo'mitasi