01.12.2023, Juma

Bayraq

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ MÁMLEKETLIK BAYRAǴÍ


Mámleketlik bayraq Ózbekstan Respublikasınıń 1991-jıl 18-noyabrdegi 407-XII-sanlı «θzbekstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵı haqqında»ǵı Nızamı menen tastıyıqlanǵan.θzbekstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵı θzbekistan Respublikası mámleketlik suverenitetiniń belgisi bolıp tabıladı. θzbekstan Respublikası Mámleketlik bayraǵı xalıq aralıq qatnasıqlarda θzbekstan Respublikasınıń tımsalı esaplanadı. θzbekstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵı — bayraqtıń pútin uzınlıǵı boylap ótken taw sarǵısh reń, aq reń hám toyǵın jasıl reńli úsh enine tartılǵan tuwrı tórtmúyeshlik formasındaǵı gezleme bolıp tabıladı.

 QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ MÁMLEKETLIK BAYRAǴÍ 

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Mámleketlik bayraǵı haqqındaǵı nızam 1992-jıl 14-dekabrde Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesiniń XI sessiyasında qabıl etilgen.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń məmleketlik bayraǵı Qaraqalpaqstan Respublikasınıń məmleketlik suverenliginiń simvolı bolıp tabıladı.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń məmleketlik bayraǵı:

Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵında ótkeriletuǵın xalıq aralıq konferenciyalarda, kórgizbelerde, sport jarıslarında Qaraqalpaqstan Respublikasın tanıtadı.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń məmleketlik bayraǵı tuwrı múyeshli borlat bolıp, ol aspan kók, toyǵın sarı həm jasıl reńlerdiń úsh gorizontal jolaqlarınan ibarat. Toyǵın sarı reńiniń jolaǵın aq həm qızıl jiyekler menen ajıratıp turadı.

Ózbekstan Respublikasınıń həm Qaraqalpaqstan Respublikasınıń nızamları menen belgilengen bayram kúnlerinde – Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesiniń, rayon həm qala həkimleriniń qararları menen belgilengen oraylıq kóshelerde, maydanlarda, basqa da jəmiyetlik orınlarda həm obektlerinde;

– Ózbekstan Respublikasınıń Prezidenti saylawı, Ózbekstan Respublikası Oliy Majlisiniń Nızamshılıq palatası deputatların, Senat aǵzaların, Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesi deputatlarınıń, xalıq deputatları rayonlıq, qalalıq Keńesleriniń deputatların saylaw yamasa referendum kúnleri dawıs beriw imaratları həm xanalarda kóteriledi;

– Qaraqalpaqstan Respublikası húkimetiniń buyrıǵı boyınsha;

– Sport maydanlarında;

– Qaraqalpaqstan Respublikasınıń chempionatları həm birinshilikleri, milliy saylandı komandalardıń qatnasıwında Qaraqalpaqstan Respublikası aymaǵında xalıq aralıq sport jarısların ótkeriw waqtında həm milliy saylandı komandalarınıń wəkilleri bolǵan jarıs jeńimpazların sıylıqlaw məresimleri waqtında Ózbekstan Respublikası məmleketlik bayraǵı kóterilgennen keyin.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń məmleketlik bayraǵı oǵan bolǵan tiyisli dərejedegi húrmet təmiyinlengen halda ulıwmalıq bayramlar həm saltanatlı məresimler waqtında kóteriliwi múmkin.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń məmleketlik bayraǵı menen bir waqıtta bir neshe məmleketler həm (yamasa) xalıq aralıq shólkemlerdiń bayraqları kóterilgende Qaraqalpaqstan Respublikasınıń məmleketlik bayraǵı xalıq aralıq huqıq normalarına muwapıq kóteriledi.

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń puqaraları, sonday-aq, Qaraqalpaqstandaǵı basqa da adamlar Qaraqalpaqstan Respublikasınıń məmleketlik bayraǵın húrmetlewi shərt.