14.08.2020, Juma

«Ámiwdárya» jurnalınıń 5-sanı jarıq kórdi

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń kórkem ádebiyat, sın hám jámiyetlik oy-pikir jurnalı – «Ámiwdárya»nıń 2019-jılǵı 5-sanı jarıq kórdi.Bıyıl Ózbekstan Respublikası mámleketlik ǵárezsizliginiń 28 jıllıq bayramı elimiz boylap, sonıń ishinde, Qaraqalpaqstanda da joqarı dárejede úlken tabıslar menen kútip alındı.

Usı múnásebet penen Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M.Mirziyoevtiń 2019-jıl 28-avgusttaǵı «Ózbekstan Qaharmanı» ataǵın beriw haqqında»ǵı pármanına tiykar  Mámleketimizdiń ekonomikalıq potencialın bekkemlew, Watanımızdıń abatlıǵın, turmısımızdıń abadanlıǵın támiyinlew baǵdarındaǵı úlken xızmetleri, jas áwladtı Watansúyiwshilik, miliy hám ulıwma insanıylıq qádiriyatlarǵa húrmet ruwxında tárbiyalawǵa qosqan úlesi jáne jámiyetlik turmıstaǵı belsendiligi sıyaqlı  miynetleri ushın Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı   Keńesiniń Baslıǵı Erniyazov Musa Tájetdinovich «Ózbekstan Qaharmanı» ataǵı, «Altın juldız» medalı menen sıylıqlandı.

Jurnaldıń bet asharında mine, Siz usı párman hám Qaraqalpaqstan xalıq shayırı X,Dawletnazarovtıń Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı   Keńesiniń Baslıǵına arnalǵan «Qaharmanlıq» dóretpesi menen oqıp tanısasız.

Onda Qaraqapaqstanǵa ayrıqsha dıqqat  bólip, xalqımızdıń joqarı súyispenshiligine erisip kiyatırǵan Prezidentimizge jurtlaslarınıń shın kewilden riyzashılıǵın qosıq qatarlarında sáwlelendirgen qálem iyesiniń  sóz saplawları  Qaharmanlıqqa miyasar bolǵan  El aǵasın ulıǵlaw  menen uyǵınlasıp  ketedi.

Basılımnıń jańa sandaǵı «Proza» rubrikasınan Qaraqalpaqstan xalıq   jazıwshısı A.Sultanovtıń awdarmasında ullı qırǵız hám qazaq dóretiwshileri Sh.Aytmatov  penen M.Shoxanovtıń «Tik jar  astındaǵı ańshınıń zarı» sáwbetlesiwi, sonday-aq, shayır hám jazıwshı J.Óteniyazovtıń gúrrińleri orın   alǵan.

Poeziya rubrikasında bolsa, elimizge belgili dóretiwshiler Sh.Xalmuratova, T.Jiyemuratov, Z.Yangibaeva, D.Xojaniyazov, B.Atamuratov hám  T.Qállievlerdiń dúrkin qosıqları názerińizge usınılǵan.

Xalqımızdıń súyikli, lirik shayır qızlarınıń biri  Sh.Xamuratovanıń dáslepki toplamı studentlik jıllarında-aq jarıq kórgen. Bir neshe poeziyalıq toplamları, nama qosıqlar búgingi kúni de radio koncert baǵdarlamalarınan orın alıp kiyatırǵan, sezimtal shayırdıń jurnal betlerindegi qosıqları da oqıǵanlarǵa ayrıqsha zawıq baǵıshlaytuǵını sózsiz.

Sonday-aq, «Miyras» rubrikası astında bıyıl tuwılǵanına 80 jıl tolǵan T.Mátmuratovtıń «Erteklerdi quwıp jetip, ozıp baratır» bir dúrkim qosıqları da sizdi kútpekte.

«Ádebiyat hám ilim» rubrikasında filologiya ilimleriniń  kandidatı E.Eshniyazova (Poeziyamızdıń jarıq juldızı), S.Ibragimov (Teńizdiń hár tamshısında teńiz bar), N.Saǵidullaev hám M.Mámbetngiyazova (Tilewbergen Jumamuratovtıń  balalarǵa  arnalǵan dóretpeleri), sonday-aq, filologiya ilimleriniń doktorı J.Eshonquov (Ertek hám  dástanlarda dáwler obrazı)lardıń ilimiy miynetleri menen tansıwıńızǵa boladı.

D.Belasarov avtorlıǵında «Publicistika» rubrikası arqalı járiyalanǵan «Qaraqalpaq haqqında sóz» shıǵarmasında xalqımızdıń ózine tán ózgeshelikleri sóz etilse, «Sániyat» rubrikasındaǵı kórkem óner izertlewshisi  U.Ótegenovanıń «… Janlı»   aǵashlar, kórkem dóretpeler…» shıǵarması belgili músinshi D.Tóreniyazovtıń dóretiwshiligine baǵıshlanadı.

«Dúnya ádebiyatı dúrdanaları» rubrikasında jurnaldıń ótken sanlarınan berli berilip kiyatırǵan Saadiydiń tereń filosofiyalıq hám ádep-ikramlılıq mazmunǵa bay «Gúlistan» atlı dástanınıń dawamı berilgen.

Jańa san  betlerinen «Jámiyettimiz jemisleri»  rubrikası da orın alǵan bolıp, onda jurnalist Q.Jumaǵalievanıń «Shańaraq  shıraǵınıń shuǵlası» shıǵarması názerińizge usınılǵan.

Qaraqalpaq folklorında «Háyyiwler» xalıq poeziyasınıń keń  tarqalǵan  túrleriniń   biri bolıp tabıladı. Jurnaldıń  bánt basarı, «Kishkentay»  rubrikası arqalı mine, siz oqıwshılarǵa Seydin Ámirlan  tárepinen tayarlanǵan háyyiw qosıqları  járiyalanǵan.

Sonday-aq, jurnal redakciyası basılım muqabalarınan  nátiyjeli paydalanǵan halda  T.Mátmuratov hám Sh.Xalmuratovalardıń  portreti hám dóretiwshilik miynet jolı, «Υlgili  shańaraq – 2018»  Ózbekstan  Respublikalıq tańlawınıń    jeńimpazı R.Aybergenovlar shańaraǵı haqqındaǵı foto-maǵlıwmatlar jáne xudojnik Á.Xudaybergenovtıń  «Qarataw» kartinası orın alǵan.


Juwmaqlap aytqanda, «Ámiwdárya» jurnalınıń 2019-jılǵı 5-sanında járiyalanǵan joqarıda atap ótilgen shıǵarmalar kópshilik oqıwshılardıń  diydinen  shıǵadı,– dep oylaymız.

Ch.ELMURATOV