12.04.2021, Dúyshembi

Jańalıqlar

Nókis rayonı hákiminiń orınbasarı tayınlandı
02.04.2021
Búgin Nókis rayonı hákimliginiń májilisler zalında bos turǵan hákim orınbasarı lawazımına tayınlaw b
Ózbekstan Respublikası Ekologiya komitetine jańa orınbasar tayınlandı
24.03.2021 Siyasat
Jusipbek Kazbekov Ózbekstan Respublikası Ekologiya hám qorshaǵan ortalıqtı qorǵaw komiteti baslıǵını
TÚRKIYA PREZIDENTI ÓZBEKSTAN XALQÍ HÁM PREZIDENTIN QUTLÍQLADÍ
23.03.2021
Ózbekstan Respublikası Prezidenti Ullı Mártebeli Mırza Shavkat MirziyoevqaHúrmetli Prezident mırza,
JOQARÍ LIKVIDLI HÁM MONOPOL TOVARLARDÍ SATÍW PROCESSLERINE BAZAR MEXANIZMLERIN ENGIZIWDI DAWAM ETTIRIW ILAJLARÍ HAQQÍNDA
18.03.2021
Ózbekstan Respublikası PrezidentinińqararıMámleketimizde sońǵı jıllarda tovarlardı satıw processleri
QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASÍNÍŃ NÓKIS QALASÍ HÁM RAYONLARÍNDA ELEKTRON AUKCION SAWDALARÍNA QOYÍLATUǴÍN JER UChASTKASÍNAN TURAQLÍ PAYDALANÍW HUQÍQÍN HÁR BIR RAYON (QALA) KESIMINDE MINIMAL BAHASÍN TASTÍYÍQLAW HAQQÍNDA
17.03.2021
Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesinińqararı«Qaraqalpaqstan Respublikası Ministrler Keńesi
Jeńimpazlar múnásip sıylıqlandı
17.03.2021
Qaraqalpaqstan Respublikasınıń voleybol boyınsha qızlar saylandı komandası «Universiada-2020» sport
Analar hám balalar salamatlıǵı áhmiyetli wazıypa
17.03.2021 Jámiyet
Ózbekstan Respublikası Densawlıqtı saqlaw ministriniń orınbasarı Basitxanova Elmira Irkinovna Ámiwdá
Ministrler Keńesi Baslıǵı Q.Sariev Ishki isler uyımları profilaktika inspektorları menen ushırastı
16.03.2021
Huqıq qorǵaw uyımları tárepinen jámiyetlik qáwipsizlikti támiyinlew, bul baǵdarda alıp barılıp atırǵ
Bántlik hám miynet qatnasıqları ministri tayınlandı
04.03.2021 Siyasat
Bántlik hám miynet qatnasıqları ministri lawazımına Alimov Yuldash Kochkarovich tayınlandı.Ol usı us
MÁHÁLLE HÁM ShAŃARAQTÍ QOLLAP-QUWATLAW MINISTRINIŃ ORÍNBASARÍ TAYÍNLANDÍ
02.03.2021
Qaraqalpaqstan Respublikası Máhálle hám shańaraqtı qollap-quwatlaw ministriniń kekseler  hám ve
Jetim qızlar, baǵıwshısınan ayrılǵan jalǵız hayallardıń kontrakt tólemin hákimiyat hám Joqarı oqıw orınları tólep beredi
27.02.2021 Bilimlendiriw
Kúni keshe bolıp ótken videoselektor májilisinde joqarı maǵlıwmatlı bolıwdı qálewshi, qábiletli, bi
Nókis Prezident mektebinde “Ted talk Nukus” joybarı iske tústi
26.02.2021
Nókis qalasındaǵı Prezident mektebinde 2021-jıl 25-fevral kúni “Ted talk” joybarı iske túsirildi.
Jaslar máseleleri ornında saplastırıldı
24.02.2021
Búgin Ellikqala rayonında Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń Xalıq qabıllawxanaları, Qaraqalpaqst
33 JASQA KREDIT BERILDI
23.02.2021
Jaslardı  jumıs penen támiyinlew, bos waqıtların  mazmunlı shólkemlestiriw, mánawiyatın
PREZIDENT SHAVKAT MIRZIYOEVTIŃ BMSH INSAN HUQÍQLARÍ BOYÍNSHA KEŃESINIŃ 46-SESSIYASÍNDAǴÍ ShÍǴÍP SÓYLEGEN SÓZI
23.02.2021
Húrmetli baslıq Najot Shamim Xan xanım!Húrmetli Joqarǵı komissar Mishel Bachelet xanım!Xanımlar hám
Ámiwdárya rayonınan tabılǵan Aq quw tábiyatqa qaytarıp jiberildi
21.02.2021
Ámiwdárya rayonı «Qılıshbay» APJ aymaǵınan puqaralar tárepinen Ózbekstan Respublikası «Qızıl kitabı»
RESPUBLIKALÍQ ENDOKRINOLOGIYA DISPANSERINIŃ JAŃA IMARATÍ AShÍLDÍ!
13.02.2021
Xalqımızǵa kóp jıllardan berli xızmet etip kiyatırǵan QR Densawlıqtı saqlaw ministrligine qaraslı Re
Jaslar ushın jańa jumıs orınları
10.02.2021
Búgin Taqıyatas rayonı jasları ushın rayonda " Taqıyatas TEX" JShJ tárepinen tazadan shólkemlestiril
QARAQÓLShILIK TARMAǴÍN BUNNAN BÍLAY DA RAWAJLANDÍRÍW BOYÍNShA QOSÍMShA ILAJLAR HAQQÍNDA
10.02.2021
Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń qararı Búgingi kúnde mámleketimizde qarakólshilik tarmaǵı
Kapitel 1966-jılda Sultanwais taw dizbeginen tabılǵan
20.01.2021
Kapitel Qaraqalpaqstan Respublikası tariyxı xám mádeniyatı mámleketlik muzeyi arxeologiyalıq kollek
2021-jılda 450 mıń gektar maydanǵa seksewil hám shólge shıdamlı basqa da ósimlikler egiledi
20.01.2021
(Prezident múrájatına múnásibetten)Oraylıq Aziyadaǵı global kólemdegi mashqala – Aral teńizi qurıwın
«Qaraqalpaq suw támiynatı» JShJ menen Baspasóz konferenciyası bolıp ótti
15.01.2021
Búgin Qaraqalpaqstan Respublikası Máhálle hám shańaraqtı qollap-quwatlaw ministrliginiń májilisler z
Investiciyalıq sheriklik haqqında Ózbekstan, AQSh hám Qazaqstan birgeliktegi bildiriwi
11.01.2021
Region COVID-19 pandemiyasınıń ekonomikalıq aqıbetlerin jeńip ótiwge umtılar eken, bunday birge isle
Prezident qararı menen NMPI janında matematikaǵa qánigelestirilgen mektep shólkemlestirildi
09.01.2021
Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń qararına muwapıq, Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogik
Jańadan uy qurıp berildi
05.01.2021
Taxtakópir rayonı Dáwir APJ turǵını Serdalieva Maryash turaq jayınıń nasaz jaǵdayda ekenligi boyınsh
Pakistannıń abıraylı gazetalarınıń birinde NMPI menen birge islesiw haqqında material járiyalandı
04.01.2021
Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutında Ózbekstannıń Pakistan Islam Respublik
Samanbay elatındaǵıa kópir qurılısı juwmaqlandı
04.01.2021
Nókis qalasındaǵı «Arnasay» kanalı kópirindegi iri ońlaw jumısları «Qaraqalpaqstansuvqurilishinvest»
ÓZBEKSTAN XALQÍNA JAŃA JÍL QUTLÍQLAWÍ
02.01.2021
Húrmetli watanlaslar! Biytákirar diyarımızǵa jańa-2021-jıl kirip kelmekte.Siz ázizlerdi, qádirl
ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ PREZIDENTI ShAVKAT MIRZIYOEVTIŃ ÓZBEKSTAN JASLARÍ FORUMÍNDA ShÍǴÍP SÓYLEGEN SÓZI
28.12.2020
Húrmetli forum qatnasıwshıları!Qádirli jaslar!Cizler menen búgin mámleketimizde birinshi márte ótker
Eski úlgidegi avtotranspot quralın basqarıw gúwalıǵın jańa úlgidegi gúwalıqqa almastırıw múddeti 2021-jıldıń 31-dekabr sánesine shekem uzaytıldı
28.12.2020
Bul haqqında uza.uz saytı xabar bermekte. Bunda qayta imtaxan tapsırıw talap etilmeydi. Jańa úlg