27.01.2020, Dúyshembi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 11 dekabrdagi “Suv iste’molchilari yushmalari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'grisida”gi 982-sonli qarori haqida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 11 dekabrdagi “Suv iste’molchilari yushmalari faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'grisida”gi 982-sonli qarori haqida