14.07.2020, Siyshembi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 11 dekabrdagi “O'zbekiston Respublikasi hududidagi suv ob’ektlarining suv muhofaza qilish va sanitariya-muhofaza zonalarini belgilash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 981-sonli qarori to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 11 dekabrdagi “O'zbekiston Respublikasi hududidagi suv ob’ektlarining suv muhofaza qilish va sanitariya-muhofaza zonalarini belgilash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 981-sonli qarori to'g'risida