14.07.2020, Siyshembi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31 oktyabrdagi “Yagona milliy mehnat tizimi” idoralararo dasturiy-apparat kompleksini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4502-sonli, Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 5 dekabrdagi “Yagona milliy mehnat tizimi” idoralararo dasturiy-apparat kompleksi joriy qilinishini va uning ishlashini ta'minlashga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida”gi 971-sonli qarorlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining 2019 yil 12 dekabrdagi 05-4470-sonli topshirig'i ijrosini ta'minlash to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31 oktyabrdagi “Yagona milliy mehnat tizimi” idoralararo dasturiy-apparat kompleksini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4502-sonli, Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 5 dekabrdagi “Yagona milliy mehnat tizimi” idoralararo dasturiy-apparat kompleksi joriy qilinishini va uning ishlashini ta'minlashga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida”gi 971-sonli qarorlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining 2019 yil 12 dekabrdagi 05-4470-sonli topshirig'i ijrosini ta'minlash to'g'risida