14.07.2020, Siyshembi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 dekabrdagi Yo'l sohasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4545-son Qarori haqida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 dekabrdagi Yo'l sohasini boshqarish tizimini yanada takomillashtirishga oid  chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4545-son Qarori haqida