19.02.2020, Sárshembi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16 avgustdagi “Qorako'lchilik tarmog'ini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4420-sonli qarori haqida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16 avgustdagi “Qorako'lchilik tarmog'ini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4420-sonli qarori haqida