19.09.2020, Shembi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31 iyuldagi “Pillachilik tarmog'ida chuqur qayta ishlashni rivojlantirish bo'yicha qushimcha chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4411-son Qarori haqida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil  31 iyuldagi “Pillachilik tarmog'ida chuqur qayta ishlashni rivojlantirish bo'yicha qushimcha chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4411-son Qarori haqida