15.12.2019, Ekshembi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 30 iyundagi “Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 16 oktyabrdagi 215-son qarori bilan tasdiqlangan davlat korxonalari to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish to'g'risida”gi 544-sonli qarori haqida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 30 iyundagi “Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 16 oktyabrdagi 215-son qarori bilan tasdiqlangan davlat korxonalari to'g'risidagi nizomga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish to'g'risida”gi 544-sonli qarori haqida