20.02.2019, Sárshembi

Qoraqalpog'iston Respublikasi Qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish bo'yicha komissiyasi faoliyatini qayta tashkillashtirish to'g'risida

Qoraqalpog'iston Respublikasi Qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohatlarni chuqurlashtirish bo'yicha komissiyasi faoliyatini qayta tashkillashtirish to'g'risida