20.06.2019, Piyshembi

Qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlari uchun yangi tarif qiymatlarini tasdiqlash to'g'risida

Qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlari uchun yangi tarif qiymatlarini tasdiqlash to'g'risida