20.06.2019, Piyshembi

Investorlar bilan to'g'ridan to'g'ri muzokaralar orqali investitsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlarni belgilagan holda bo'sh turgan davlat mulk ob’ektlarini sotish to'g'risida

Investorlar bilan to'g'ridan to'g'ri muzokaralar orqali investitsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlarni belgilagan holda bo'sh turgan davlat mulk ob’ektlarini sotish to'g'risida