19.05.2019, Ekshembi

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 noyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligi vazirligi faoliyatini tokamillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4039-sonli qarori to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 noyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligi vazirligi faoliyatini tokamillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4039-sonli qarori to'g'risida