14.07.2020, Siyshembi

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 25 oktyabrdagi “Respublika aholisini asosiy turdagi oziq-avqot mahsulotlari bilan uzluksiz va kafolatli ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi 866-sonli qarori haqida

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 25 oktyabrdagi “Respublika aholisini asosiy turdagi oziq-avqot mahsulotlari bilan uzluksiz va kafolatli ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi 866-sonli qarori haqida