14.07.2020, Siyshembi

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi huzuridagi Er uchastkalarini berish (realizatsiya qilish) masalalarini ko'rib chiqish bo'yicha komissiyalari tarkibini tasdiqlash to'g'risida

Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi huzuridagi Er uchastkalarini berish (realizatsiya qilish) masalalarini ko'rib chiqish bo'yicha komissiyalari tarkibini tasdiqlash to'g'risida