14.07.2020, Siyshembi

Qoraqalpog'iston Respublikasi Er resurslari va davlat kadastri boshqarmasining nizomini tasdiqlash haqida

Qoraqalpog'iston Respublikasi Er resurslari va davlat kadastri boshqarmasining nizomini tasdiqlash haqida